PUBLIKAČNÍ ČINNOST – Recenze

JUDr. Ilona Schelleová, Dr.
 1. Schelleová, I. – Schelle, K.: Čistjakov Oleg Ivanovič: Problemy demokratii i federalisma v pervoj sovetskoj konstitucii. Moskva, Izdatelstvo moskovskogo universiteta 1977. 124 s. Rec.: Slovanský přehled, 64, 1978, č. 6, s. 494 – 497.
 2. Schelleová, I. – Schelle, K.: Právněhistorické studie 21, Academia, Nakladatelství Československé akademie věd, Praha 1978, stran 354. Rec.: Právník, 118, 1979, č. 1, s. 90 – 94.
 3. Schelleová, I. – Schelle, K.: Oleg Ivanovič Čistjakov, Problemy demokratii i federalisma v pervoj sovětskoj konstitucii. Izdatelstvo moskovskogo universiteta. Moskva 1977, stran 124. Rec.: Právník, 118, 1979, č. 1, s. 101 – 105.
 4. Schelleová, I. – Schelle, K.: Právnické štúdie, roč. XXIII. Bratislava, Veda 1977, stran 262. Rec.: Právny obzor, 62, 1979, č. 3, s. 230 – 235.
 5. Schelleová, I. – Schelle, K.: Acta Universitatis Carolina – Iuridica 1975. Praha, Univerzita Karlova 1975, stran 361. Rec.: Právny obzor, 62, 1979, č. 4, s. 326 – 329.
 6. Schelleová, I. – Schelle, K.: Desať rokov Československej federácie. Bratislava 1978. 192 s. Rec.: Slovanský přehled, 65, 1979, č. 3, s. 254 – 255.
 7. Schelleová, I. – Schelle, K.: Sborník prací učitelů právnické fakulty v Brně. VIII. Spisy Právnické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Brně (Acta Universitatis Brunensis – Iuridica). No 28, Brno 1978, stran 236. Rec.: Právny obzor, 62, 1979, č. 9, s. 749 – 752.
 8. Schelleová, I. – Schelle, K.: Senta Radvanová, O rodině, manželství a dětech. Praha 1978, stran 208. Rec.: Právny obzor, 63, 1980, č. 1, s. 91 – 92.
 9. Schelleová, I. – Schelle, K.: Henryk Rot, Problemy kodyfikacji prawa PRL. Wroclaw 1978, stran 160. Rec.: Právny obzor, 63, 1980, č. 3, s. 281 – 283.
 10. Schelleová, I. – Schelle, K.: Sborník prací učitelů právnické fakulty v Brně IX. Spisy právnické fakulty University J. E. Purkyně. No 30, Brno 1979, stran 317. Rec.: Právny obzor, 63, 1980, č. 5, s. 442 – 444.
 11. Schelleová, I.: František Pávek, děti očima soudce. Praha, Státní pedagogické nakladatelství 1979, 192 stran. Rec.: Právny obzor, 63, 1980, č. 9, s. 851.
 12. Schelleová, I.: Občanské právo, I. a II. část. Brno, Masarykova univerzita 1992, I. část 110 stran, II. část 215 stran. Rec.: Universitas, 1992, č. 6, s. 73 – 74.
 13. Schelleová, I.: Jaruška Stavinohová – Petr Sahánek: Občanské právo procesní. Brno, Masarykova univerzita 1992, 167 stran. Rec.: Universitas, 1992, č. 6, s. 74 – 75.
 14. Schelleová, I.: Jan Hurdík – Jaroslav Katolický: K pojetí právnických osob. Brno, Masarykova univerzita 1992, 95 s. Rec.: Právní praxe, 41, 1993, č. 1, s. 51 – 52.
 15. Schelleová, I.: Jan Hurdík – Jaroslav Katolický: K pojetí právnických osob. Brno, Masarykova univerzita 1992, 95 s. Rec.: Universitas, 1993, č. 2, s. 63
 16. Schelleová, I. – Schelle, K.: Významná publikace o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů. Rec: JUMAN 05 „Jurist and Manager“ (Sborník z druhé mezinárodní vědecké konference uspořádané Sdružením EVIDA Plzeň dne 23. června 2005). Plzeň, Sdružení EVIDA Plzeň 2005, s. 211 – 214.