JUDr. Ilona Schelleová, Dr.

Narozena 22. 8. 1954

illona_schelleova_s

Kvalifikace

1978 – Právnická fakulta Univerzity J. E. Purkyně v Brně (dnešní Masarykova univerzita v Brně)
1978 – Rigorózní zkouška a získání titulu „JUDr.“
1979 – Justiční zkouška
1995 – Vědecká aspirantura a získání titulu „Dr.“

Profesní příslušnost

1992 – dosud Česká advokátní komora
2003 – dosud Společnost pro rozvoj vzdělávání a vědy

Odborná praxe

1979 – 1988 předsedkyně občanskoprávního senátu Okresního soudu Brno-venkov
1989 – 1992 předsedkyně občanskoprávního senátu Krajského soudu v Brně
1993 – 1999 asistentka soudce Ústavního soudu ČR
1992 – dosud členka České advokátní komory

Pedagogická praxe

1992 – 2008 Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně
1992 – 1993 Strojní fakulta Vysokého učení technického v Brně
1992 – 2000 Fakulta podnikatelská Vysokého učení technického v Brně
2001 – 2003 Vysoká škola Karla Engliše v Brně
2002 – 2003 Vysoká škola aplikovaného práva v Praze
2004 – dosud Brno International Business School

Zahraniční studijní pobyty (zejména)

1993 – Velká Britanie (Oxford) – studijní pobyt na Brasenose College
1994 – Spojené státy americké (Chicago) – studium amerického práva na The John Marshall Law School