SPOLUPRACUJÍCÍ SUBJEKTY

logo_ibs_a

B.I.B.S., a.s.

www.bibs.cz

Soukromá akciová společnost, založená za účelem poskytování špičkových manažersko- ekonomických vysokoškolských studií organizovaných ve spolupráci se zahraničními universitami z průmyslově vyspělých západních zemí. Společnost byla založena v roce 1998 partnerskými subjekty z Velké Británie, Itálie a České republiky. Při organizování studií společnost těsně spolupracuje se skupinou ekonomicko-manažersky orientovaných fakult domácích i zahraničních vysokých škol a s několika významnými nadnárodními společnostmi. Klíčovým partnerem je přední britská univerzita The Nottingham Trent University, jejíž ekonomická fakulta Nottingham Business School patří mezi desítku nejprestižnějších ve Velké Británii.

Telefon:
Fax:
E-mail:
+420 545 210 792
+420 545 570 115
info@bibs.cz

logo2a

Ing. Roman Rais, Ph.D.

Specialista na insolvenční právo a likvidace obchodních společností.

 
 
 
 
 
 
 

Telefon:
Fax:
Mobilní telefon:
E-mail:
+420 577 005 111
+420 577 001 216
+420 602 531 111
rais@iol.cz

RNDr. JUDr. Vladimír Šmíd, CSc.

www.fi.muni.cz/~smid

Právník a informatik, pedagog Fakulty informatiky Masarykovy univerzity, zabývá se problematikou spojující oba jmenované obory, především pak jednotlivými druhy informačního práva a informačními systémy veřejné správy.

Telefon:
Mobilní telefon:
E-mail:
+420 549 491 007
+420 603 736 089
smid@fi.muni.cz

logo_eshl

The European Society for History of Law

www.historyoflaw.eu

Sdružení The European Society for History of Law všestranně podporuje rozvoj a propagaci tradičních hodnot, zejména vzdělávání a vědu, v oblasti právních dějin. Vydává právní časopis Journal on European History of Law, který vychází dvakrát ročně v Londýnském vydavatelství STS Science Centre Ltd. Je určen právním historikům a romanistům ze všech evropských zemí, kteří chtějí svým kolegům v zahraničí přiblížit výsledky své výzkumné činnosti v oblasti právní historie a římského práva. Kromě toho vydává edici vědeckých monografií s právněhistorickou tématikou.

Telefon:
E-mail:
+420 604 538 120
tauchen@historyoflaw.eu

logo_key

Nakladatelství KEY Publishing

www.keypublishing.cz

Nakladatelství KEY Publishing s.r.o., se zaměřuje především na produkci odborné literatury. Klíčovým zájmem nakladatelství je vydávání kvalitních a cenově dostupných studijních materiálů pro studenty vysokých a středních škol.

Kromě toho v produkci nakladatelství čtenáři naleznou řadu zejména právnických a ekonomických publikací, které se snaží svým zaměřením oslovit co nejširší okruh čtenářů zajímajících se o nejnovější poznatky především z oblasti práva, ekonomie a managementu. Stranou zájmu nakladatelství ale není ani beletrie, která je nabízena v edici pro volný čas.

Sídlo
Zákaznická linka:
E-mail:
 
Adresa brněnské pobočky:
 
Nádražní 733/176, 702 00 Ostrava – Přívoz
+420 777 262 490
obchod@keypublishing.cz
 
KEY Publishing s.r.o.
Nám. Republiky 15, 614 00 Brno

logo_lingua

Jazyková škola LinguaPlus

www.linguaplus.cz

Jazyková škola LinguaPlus nabízí komplexní jazykové služby: překlady, jazykové korektury a tlumočení do většiny světových jazyků. Provozuje otevřené jazykové kurzy i firemní výuku v rámci celé ČR, zajišťuje jazykové pobyty v zahraničí. Výhodné podmínky, individuální přístup, flexibilita.

 

Sídlo
Tel. / Fax:
Telefon:
Mobilní telefon:
E-mail:
+420 543 255 432
+420 543 256 789
+420 777 030 020
info@linguaplus.cz

logo_book2

Book CZ

www.bookcz.com

Nabízí vysoce kvalitní a profesionální služby v oblasti školení a překladů. Specializuje se na školení firem, manažerů i veřejnosti. školení jsou šitá na míru náročným požadavkům, přizpůsobuje se představám managementu firmy, ale i individuálním potřebám účastníků kurzů.

 

Sídlo
Telefon:
E-mail:
Vlhká 25, 602 00 Brno
+420 543 256 789
info@bookcz.com

logo_court

Európsky Rozhodcovský súd

www.arbitragecourt.org

Európsky Rozhodcovský Súd je stálým rozhodčím soudem zřízeným obchodní společností ARBITRÁŽNE A MEDIAČNÉ CENTRUM / CENTRE DE MEDIATION ET D `ARBITRAGE a.s., v souladu s § 12 ods. 1 zákona č. 244/2002 Z.z. o rozhodcovskom konaní, ve znění pozdějších předpisů.
Sídlem Rozhodcovského súdu je město Košice.

 

Sídlo
Telefon:
Fax:
E-mail:
Štúrova 28, 040 01 Košice, Slovenská republika
+421 556 252 123
+421 556 230 364
office@arbitragecourt.org

logo_tauchen

JUDr. Jaromír Tauchen, Ph.D., LL.M.

www.soudnipreklady.com

Soudní tlumočník pro jazyk německý, právní překlady do němčiny.

 
 
 
 
 

Plzeňský kraj:
Jihomoravský kraj:
Telefon:
E-mail:
Rabí 103, 342 01 Sušice 1
Lipská 2457/1 616 00 Brno – Žabovřesky
+420 604 538 120
tauchen@mail.muni.cz