Doc. JUDr. Karel Schelle, CSc.

Narozen 16. 2. 1952

karel_schelle_s

Kvalifikace

1977 – Právnická fakulta Univerzity J. E. Purkyně v Brně (dnešní Masarykova univerzita v Brně)
1978 – Rigorózní zkouška a získání titulu „JUDr.“
1986 – Vědecká aspirantura a získání titulu „CSc.“
1991 – Habilitace a získání titulu „Doc.“

Profesní příslušnost

1992 – dosud Česká advokátní komora
2003 – dosud Společnost pro rozvoj vzdělávání a vědy
2005 – dosud Československá napoleonská společnost Brno
2005 – dosud Matice moravská
2005 – dosud Sdružení historiků České republiky
2006 – dosud  Moravskoslezská akademie pro vzdělávání, vědu a umění
2006 – dosud rozhodce Európskeho rozhodcovskeho súdu zřízený obchodní společností Arbitrážne a mediačné centrum/Centre de mediation et d´arbitrage, a.s.
2009 – dosud   The American Institute for Central European Legal Studies (USA)

Pedagogická praxe

1977 – dosud Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně (z toho od roku 1991 jako docent)
1991 – 1993 Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
1995 – 2000 Ústav aplikovaných disciplín Fakulty podnikatelské Vysokého učení technického v Brně
2001 – 2003 Vysoká škola Karla Engliše v Brně
2004 – dosud Brno International Business School

Akademické a řídící funkce na vysokých školách

1991 – 1995 proděkan Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně
1992 – 1995 vedoucí katedry dějin státu a práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně
1996 – 2000 vedoucí oddělení společenských věd Fakulty podnikatelské Vysokého učerní technického v Brně
2001 – 2003 rektor Vysoké školy Karla Engliše v Brně
2001 – 2003 ředitel Ústavu právních disciplín Vysoké školy Karla Engliše v Brně
2004 – dosud koordinátor právnických programů na Brno International Business School

Členství ve vědeckých radách

1991 – 1993 člen rady Ústavu právních dějin Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze
1991 – 1996 člen vědecké rady Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně
1992 – 1996 člen vědecké rady Masarykovy univerzity v Brně
2001 – 2003 předseda Akademické rady Vysoké školy Karla Engliše v Brně

Zahraniční studijní pobyty (zejména)

1994 – Spojené státy americké (Chicago) – studium amerického práva na The John Marshall Law School

Vědecká ocenění (zejména)

1994 – pamětní medaile Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně
1995 – pamětní medaile Masarykovy univerzity v Brně k 75. výročí jejího vzniku