JUDr. Karel Schelle, jr., LL.M., MBA

Narozen  24. 6. 1977

karel_schelle_jr_s

Kvalifikace

2000 – Ukončení vysokoškolského studia na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně získání titulu „Mgr.“
2002 – Rigorózní zkouška a získání titulu „JUDr.“
2010 – Ukončení studia na vysoké škole Brno International Business School a získání titulu „LL.M.“ britské vysoké školy Nottingham Trent University

Profesní příslušnost

2000 – dosud Česká advokátní komora
2000 – dosud – rozhodce provozující činnost dle zákona č. 216/1994 Sb. v platném znění