Advokátní kancelář patří k prestižním advokátním kancelářím s širokou oblastí činností založených na bohatých praktických a teoretických zkušenostech členů kanceláře.

Členové advokátní kanceláře soustavně spolupracují s řadou odborníků ze všech právních odvětví, ekonomie i účetnictví. V souvislosti s právními službami jsou proto schopni zajistit i služby související, zejména z oblasti ekonomie, účetnictví, archivnictví, realitní činnosti, obchodu s pohledávkami, trestněprávní problematiky atd.

Právní služby jsou členové advokátní kanceláře schopni, po dohodě, poskytovat i mimo advokátní kancelář.


Personální obsazení

Doc. JUDr. Karel Schelle, CSc.
JUDr. Ilona Schelleová, Dr.
JUDr. Karel Schelle, jr., LL.M., MBA

ev.č. ČAK 1910
ev.č. ČAK 1533
ev.č. ČAK 12495