PUBLIKAČNÍ ČINNOST – Studie a články ve sbornících a vědeckých i odborných časopisech

JUDr. Karel Schelle, jr., LL.M.
 1. Schelle, K.: Mezinárodní únosy dětí. In: Plnění Úmluvy o právech dítěte Českou republikou (Sborník z vědecké konference uspořádané Vysokou školou Karla Engliše v Brně společně s Nejvyšším státním zastupitelstvím České republiky ve dnech 16. – 17. října 2001), Brno, Linie 2001, s. 163 – 168.
 2. Schelle, K.: Povinnost likvidátora podat návrh na prohlášení konkurzu při zjištění předlužení společnosti. In: Současnost a perspektivy úpadkového práva (Sborník z vědecké konference uspořádané Vysokou školou Karla Engliše v Brně společně s Komorou správců majetku a likvidátorů dne 25. října 2001), Brno, Linie 2002, s. 119 – 120.
 3. Schelle, K.: Bezpečnost ochrany dat u nás. In: Bezpečnostní systém České republiky (Sborník z vědecké konference uspořádané Vysokou školou Karla Engliše v Brně dne 11. prosince 2001), Brno, Linie 2002, s. 139 – 140.
 4. Schelle, K.: Zamyšlení nad postavením advokáta v trestním řízení po poslední novele trestního řádu. In: Trestní právo – současnost a perspektivy (Sborník z vědecké konference uspořádané Vysokou školou Karla Engliše v Brně dne 30. ledna 2002), Brno, Linie 2002, s. 128 – 131.
 5. Schelle, K.: Účastníci správního řízení. In: Reforma veřejné správy (historie, současnost a perspektivy). Brno, Linie 2002, s. 134 – 136.
 6. Schelle, K., jr. – Lamka, R.: Jak předejít zdlouhavému soudnímu řízení při vymáhání pohledávek?, Hospodáři, 3, 2007, č. 6, s. 60 – 61.
 7. Schelle, K., jr. – Lamka, R.: Jaké druhy exekuce vás mohou postihnout?, Hospodáři, 3, 2007, č. 7, s. 60 – 61.
 8. Schelle, K., jr. – Lamka, R.: Co je podstatou exekuce srážkami ze mzdy?, Hospodáři, 3, 2007, č. 8, s. 60 – 61.
 9. Schelle, K., jr. – Lamka, R.: Na který soud je třeba se obrátit s návrhem na exekuci/výkon rozhodnutí?, Hospodáři, 3, 2007, č. 9, s. 60 – 61.
 10. Schelle, K., jr. – Lamka, R.: Jak probíhá exekuce prodejem věcí, Hospodáři, 3, 2007, zima, s. 116 – 117.
 11. Schelle, K., jr. – Lamka, R.: Kapitoly z nového insolvenčního práva I. (Co je to tzv. odporovatelnost?), Hospodáři, 4, 2008, č. 1, s. 58 – 59.
 12. Schelle, K., jr. – Lamka, R.: Kapitoly z nového insolventního práva II. (Co je to insolvenční způsobilost), Hospodáři, 4, 2008, č. 2, s. 58 – 59.