PUBLIKAČNÍ ČINNOST – Monografie

JUDr. Karel Schelle, jr., LL.M.
  1. Schelle, K. (spoluautor): Firma v konkurzním řízení (Jak vyhlásit konkurz a vymáhat pohledávky). Praha, Computer Press 2001, 160 s.
  2. Schelle, K. (spoluautor): Sousedské spory a paragrafy. Praha, Computer Press 2001, 107 s.
  3. Schelle, K. (člen aut. kol.).: Základy práva. Praha, Eurolex Bohemia 2004. 714 s.
  4. Schelle, K. (spoluautor): Jak vymáhat dluhy právní cestou. Praha, Computer Press 2002, 100 s.
  5. Schelle, K. (člen autor. kol.): Konkurz a vyrovnání. Praha, Eurolex Bohemia 2003. 625 s.; 2. vyd. 2004, 839 s.; 3. vyd. 2005. 829 s.
  6. Schelle, K. (spoluautor): Právní služba. Praha, Eurolex Bohemia 2003. 89 s.; 2. vyd. 2005. 102 s.
  7. Schelle, K. (člen autor. kol.): Právní postavení mladistvých. Praha, Eurolex Bohemia 2004. 250 s.
  8. Schelle, K. (člen autor. kol.): Zpeněžení konkurzní podstaty. Praha, Eurolex Bohemia 2004. 133 s.
  9. Schelle, K. (člen autor. kol.): Exekuční řízení. Praha, Eurolex Bohemia 2005. 272 s.
  10. Schelle, K., jr. (člen autor. kol.): Organizace soudnictví a právní služby. Praha, Alfa Publishing 2006. 216 s.
  11. Schelle, K., jr. (člen autor. kol.): Civilní proces. Praha, Eurolex Bohemia 2006. 1203 s.
  12. Schelle, K., jr. (člen autor. kol.): Základy občanského práva. Ostrava, KEY Publishing 2007. 169 s. (ISBN 978-80-87071-28-1); 2. vyd. 2008. 150 s.
  13. Schelle, K., jr. (člen autor. kol.): Dědictví a dědické právo. Brno, Computer Press 2007. 228 s.
  14. Schelle, K., jr. (člen autor. kol.): Exekuce v zrcadle právních předpisů (I. Průběh exekučního řízení). Ostrava KEY Publishing 2007. 114 s.
  15. Schelle, K., jr. (člen autor. kol.): Exekuční řízení v zrcadle právních předpisů (II. Jednotlivé způsoby exekuce). Ostrava, KEY Publishing 2007. 189 s.
  16. Schelle, K., jr. (člen autor. kol.): Exekuce v zrcadle právních předpisů (III. Soudní exekutoři a jejich exekuční činnost). Ostrava, KEY Publishing 2007. 93 s.
  17. Schelle, K., jr. (člen autor. kol.): Organizace justice a právní služby. Ostrava, KEY Publishing 2008. 215 s.
  18. Schelle, K., jr. (člen autor. kol.): Exekuce. Ostrava, KEY Publishing 2008. 216 s.