PUBLIKAČNÍ ČINNOST – Scripta

JUDr. Karel Schelle, jr., LL.M.
  1. Schelle, K.,jr. – Schelleová, I.: Zajištění závazků (úvodní informace). Brno, B.I.B.S., a.s. 2005. 28 s.
  2. Schelle, K.,jr. (člen autor. kol.): Exekuční řízení. Brno, B.I.B.S., a.s. 2005. 99 s.
  3. Schelle, K., jr. – Schelleová, I. – Schelle, K.: Úvod do sousedského práva. Brno, B.I.B.S., a.s. 2005. 76 s.
  4. Schelle, K., jr. – Schelleová, I,. – Schelle, K.: Úvod do dědického práva. Brno, B.I.B.S., a.s. 2005. 67 s.
  5. Schelle, K., jr. – Schelleová, I. – Schelle, K.: Právní postavení věřitelů a dlužníků. Brno, B.I.B.S., a.s. 2005. 60 s.
  6. Schelle, K.,jr – Schelleová, I.: Praktikum z občanského práva. Ostrava, KEY Publishing 2007. 78 s. (ISBN 978-80-87071-29-8); 2. vyd. 2008, 141 s.
  7. Schelle, K., jr. – Schelleová, I.: Praktikum z občanského práva procesního. Ostrava, KEY 2007. Publishing 2007, 122. s.
  8. Schelle, K. jr. – Schelleová, I.: Praktikum z civilního řízení. Ostrava, KEY Publishing 2008. 96 s.