PUBLIKAČNÍ ČINNOST – Články v denním tisku

JUDr. Karel Schelle, jr., LL.M.
 1. Schelle, K.: Můžeme svého potomka vydědit?, New Express, 5, 2003, č. 11, s. 23.
 2. Schelle, K.: Co dělat, když mi sousedův pes vniká na můj pozemek?, New Express, 5, 2003, č. 12, s. 22.
 3. Schelle, K.: Je možné se nějak bránit proti nabízení nebo přijímání úplatků?, New Expres, 6, 2004, č. 1, s. 19.
 4. Schelle, K.: Je možné trestně stíhat osobu mladistvou?, New Expres, 6, 2004, č. 2, s. 19.
 5. Schelle, K.: Je možné uzavřít manželství v zastoupení?, New Expres, 6, 2004, č. 3, s. 19.
 6. Schelle, K.: Jak je nutné postupovat v případě únosu dítěte do zahraničí?, New Expres, 6, 2004, č. 4, s. 19.
 7. Schelle, K.: Kdy a jakým způsobem mohu po otci jako rozvedená matka požadovat zvýšení výživného na své nezletilé dítě?, New Expres, 6, 2004, č. 5, s. 19.
 8. Schelle, K.: Kdy a jakým způsobem je možné popřít otcovství?, New Expres, 6, 2004, č. 6, s. 19.
 9. Schelle, K.: Na kafíčko s právníkem…, New Expres, 6, 2004, č. 7, s. 19.
 10. Schelle, K.: Na kafíčko s právníkem…, New Expres, 6, 2004, č. 8, s. 19.
 11. Schelle, K.: Na kafíčko s právníkem…, New Expres, 6, 2004, č. 9, s. 25.
 12. Schelle, K.: Na kafíčko s právníkem…, New Expres, 6, 2004, č. 10, s. 34.
 13. Schelle, K.: Na kafíčko s právníkem…, New Expres, 6, 2004, č. 11, s. 47.
 14. Schelle, K.: Na kafíčko s právníkem…, New Expres, 6, 2004, č. 12, s. 47.
 15. Schelle, K.: Na kafíčko s právníkem…, New Expres, 7, 2005, č. 1, s. 20.
 16. Schelle, K.: Na kafíčko s právníkem…, New Expres, 7, 2005, č. 2, s. 20.
 17. Schelle, K.: Na kafíčko a právníkem…, New Expres, 7, 2005, č. 3, s. 20.
 18. Schelle, K.: Na kafíčko a právníkem…, New Expres, 7, 2005, č. 4, s. 23.
 19. Schelle, K.: Na kafíčko a právníkem…, New Expres, 7, 2005, č. 5, s. 23.
 20. Schelle, K., jr. – Lamka, R.: Jak předejít zdlouhavému soudnímu řízení při vymáhání pohledávek?, Hospodáři, 3, 2007, č. 6, s. 60 – 61.
 21. Schelle, K., jr. – Lamka, R.: Jaké druhy exekuce vás mohou postihnout?, Hospodáři, 3, 2007, č. 7, s. 60 – 61.
 22. Schelle, K., jr. – Lamka, R.: Co je podstatou exekuce srážkami ze mzdy?, Hospodáři, 3, 2007, č. 8, s. 60 – 61.
 23. Schelle, K., jr. – Lamka, R.: Na který soud je třeba se obrátit s návrhem na exekuci/výkon rozhodnutí?, Hospodáři, 3, 2007, č. 9, s. 60 – 61.
 24. Schelle, K., jr. – Lamka, R.: Jak probíhá exekuce prodejem věcí, Hospodáři, 3, 2007, zima, s. 116 – 117.
 25. Schelle, K., jr. – Lamka, R.: Kapitoly z nového insolvenčního práva I. (Co je to tzv. odporovatelnost?), Hospodáři, 4, 2008, č. 1, s. 58 – 59.
 26. Schelle, K., jr. – Lamka, R.: Kapitoly z nového insolventního práva II. (Co je to insolvenční způsobilost), Hospodáři, 4, 2008, č. 2, s. 58 – 59.