PUBLIKAČNÍ ČINNOST – Zprávy z vědeckého života a články ve vědeckopopulárních časopisech

JUDr. Ilona Schelleová, Dr.
  1. Schelleová, I. – Schelle, K.: Celostátní studentská vědecká konference v oboru právo, Universitas, 11, 1978, č. 4, s. 89 – 92.
  2. Schelleová, I. – Schelle, K.: Rozvoj vztahů mezi brněnskou právnickou fakultou a The John Marshall Law School v Chicagu, Časopis pro právní vědu a praxi, 1, 1993, č. 2, s. 201 – 292.
  3. Schelleová, I. – Schelle, K.: Seminář o českém právu pro americké právníky, Právník, 133, 1994, č. 1, s. 93 – 94.
  4. Schelleová, I. – Schelle, K.: České právo pro Američany, Universitas, 1994, č. 1, s. 71 – 72.
  5. Schelleová, I. – Schelle, K.: Návštěva v Chicagu, Časopis pro právní vědu a praxi, 2, 1994, č. 5, s. 240 – 241.