PUBLIKAČNÍ ČINNOST – Učebnice

JUDr. Ilona Schelleová, Dr.
  1. Schelleová, I. (členka autor. kol.): Základy veřejného práva. Brno, Masarykova univerzita 1993. 353 s.
  2. Schelleová, I. (členka autor. kol.): Základy soukromého práva. Brno, Masarykova univerzita 1993. 296 s.
  3. Schelleová, I. (členka autor. kol.): Občanské právo. 1. díl. Brno, Masarykova univerzita 1993. 394 s.
  4. Schelleová, I. (členka autor. kol.): Občanské právo. 2. díl. Brno, Masarykova univerzita 1993. 202 s.
  5. Schelleová, I. – Stavinohová, J.: Organizace soudnictví, notářství a advokacie. I. díl. Brno, Masarykova univerzita 1993. 176 s.
  6. Schelleová, I. – Stavinohová, J.: Organizace soudnictví, notářství a advokacie. II. díl. Brno, Masarykova univerzita 1993. 284 s.
  7. Schelleová, I. – Stavinohová, J.: Občanské právo procesní. 1. díl. Brno, Masarykova univerzita 1993. 252 s.
  8. Schelleová, I.: Občanské právo procesní. 2. díl. Brno, Masarykova univerzita 1993. 339 s.
  9. Schelleová, I. (členka autor. kol.): Vybrané problémy mezinárodního práva procesního v justiční praxi. Brno, Masarykova univerzita 1994. 95 s.
  10. Schelleová, I. (členka autor. kol.): Základy práva. 1. Veřejné právo. Brno, Masarykova univerzita 1994. 444 s.
  11. Schelleová, I. (členka autor. kol.): Základy práva. 2. Soukromé právo. Brno, Masarykova univerzita 1994. 314 s.
  12. Schelleová, I. (členka autor. kol.): Právní nauka pro školy a praxi. Brno, Masarykova univerzita 1995. 323 s., 2. vyd. 1996. 335 s., 3. vyd. 1998. 335 s., 4. vyd. 2000. 353 s., 5. vyd. 343 s.
  13. Schelleová, I.: Organizace soudnictví, notářství a advokacie. Praha, Linde 1997. 437 s.
  14. Schelleová, I.: Český civilní proces. Praha, Linde 1997. 728 s.
  15. Schelleová, I. (členka aut. kol.): Právní dějiny 3, Státy střední a východní Evropy. Brno, Doplněk 1998. 430 s.
  16. Schelleová, I. (členka aut. kol.): Úvod do studia práva pro ekonomy. Brno, Dočkal 2001. 247 s.
  17. Schelleová, I. (spoluautorka): Úvod do studia občanského práva procesního pro ekonomy. Brno, Dočkal 2002. 195 s.
  18. Schelleová, I. (členka aut. kol.): Úvod do práva pro ekonomy. Praha, Eurolex Bohemia 2002. 350 s.
  19. Schelleová, I. (spoluautorka): Vývoj veřejné správy v letech 1848 – 1948. Praha, Eurolex Bohemia 2002. 389 s.
  20. Schelleová, I. (členka aut. kol.): Právní nauka pro školy a praxi. Praha, Eurolex Bohemia 2004. 447 s.
  21. Schelleová, I. (členka aut. kol.): Vývoj českého soukromého práva. Praha, Eurolex Bohemia 2004. 213 s.
  22. Schelleová, I. (členka aut. kol.): Základy práva. Praha, Eurolex Bohemia 2004. 714 s.
  23. Schelleová, I. (členka aut. kol.): Právní nauka pro pracovníky veřejné správy. Praha, Eurolex Bohemia 2005. 292 s.
  24. Schelleová, I. (členka autor. kol.): Základy práva pro ekonomy (vybrané kapitoly). Ostrava, KEY Publishing 2006. 344 s.
  25. Schelleová, I. (členka autor. kol.): Základy práva (nejen) pro školy. Boskovice, ALBERT 2007. 360 s.
  26. Schelleová, I. (členka autor. kol.): Základy práva pro ekonomy. Ostrava, KEY Publishing 2007. 379 s.

 

  1. Schelleová, I. (členka autor. kol.): Právo pro ekonomy. Ostrava, KEY Publishing 2009. 380 s.

 

  1. Schelleová, I. (členka autor. kol.): Základy občanského práva. Ostrava, KEY Publishing 2009. 188 s.

 

  1. Schelleová, I. (členka autor. kol.): Základy práva pro pedagogy I. Ostrava, KEY Publishing 2009. 254 s.

 

  1. Schelleová, I. (členka autor. kol.): Základy práva pro pedagogy II. Ostrava, KEY Publishing 2009. 190 s.

 

 1. Schelleová, I. (členka autor. kol.): Dějiny české veřejné správy. Plzeň, Aleš Čeněk 2009. 314 s.