PUBLIKAČNÍ ČINNOST – Monografie

JUDr. Ilona Schelleová, Dr.
  1. Schelleová, I.: Soudy a soudní právo. Zlín, Živa 1994. 250 s.
  2. Schelleová, I.: Notářství. Zlín, Živa 1994. 228 s.
  3. Schelleová, I.: Advokacie. Zlín, Živa 1994. 196 s.
  4. Schelleová, I.: Vybrané problémy z teorie konkursního práva. Brno, Masarykova univerzita 1995. 323 s.
  5. Schelleová, I.: Konkursní a vyrovnací řízení. Brno, Iuridica Brunensia 1995. 336 s.
  6. Schelleová, I.: Občanský zákoník a předpisy související. Brno, Iuridica Brunensia 1995. 336 s.
  7. Schelleová, I.: Zákon o rozhodčím řízení a předpisy související. Brno, Iuridica Brunensia 1995. 223 s.
  8. Schelleová, I.: Notářský řád a předpisy související. Brno, Iuridica Brunensia 1995. 268 s.
  9. Schelleová, I.: Zákon o advokacii a předpisy související. Brno, Iuridica Brunensia 1995. 282 s.
  10. Schelleová, I.: Bankroty očima práva. Bratislava, ELITA 1997. 300 s.
  11. Schelleová, I.: Konkurs a vyrovnání. Praha, EUROUNION 1998. 298 s., 2. vyd. 2000, 223 s. .
  12. Schelleová, I.: Exekuční řízení. Praha, EUROUNION 1998. 335 s.
  13. Schelleová, I. (ved. autor. kol.): Firma v konkurzním řízení (Jak vyhlásit konkurz a vymáhat pohledávky). Praha, Computer Press 2001. 160 s.
  14. Schelleová, I. (ved. autor. kol.): Sousedské spory a paragrafy. Praha, Computer Press 2001. 107 s.
  15. Schelleová, I. (ved. autor. kol.): Dědictví a dědické právo. Praha, Computer Press 2001. 94 s.
  16. Schelleová, I.: Jak se domoci právní pomoci. Praha, Computer Press 2001. 90 s.
  17. Schelleová, I. – Schelle, K.: Rozhodčí řízení (historie, současnost a perspektivy). Praha, Eurolex Bohemia 2002. 300 s.
  18. Schelleová, I. (ved. autor. kol.): Jak vymáhat dluhy právní cestou. Praha, Computer Press 2002. 100 s.
  19. Schelleová, I. (ved. autor. kol.): Konkurz a vyrovnání. Praha, Eurolex Bohemia 2003. 625 s.; 2. vyd. 2004. 839 s.
  20. Schelleová, I. – Schelle, K.: Právní služba. Praha, Eurolex Bohemia 2003. 89 s.
  21. Schelleová, I. – Černý, M.: Právní úprava umělého přerušení těhotenství. Praha, Eurolex Bohemia 2003. 56 s.
  22. Schelleová, I. (ved. autor. kol.): Právní postavení mladistvých. Praha, Eurolex Bohemia 2004. 250 s.
  23. Schelleová, I. – Schelle, K. a kol.: Soudnictví (historie, současnost a perspektivy). Praha, Eurolex Bohemia 2004. 592 s.
  24. Schelleová, I. – Schelle, K.: Správní soudnictví. Praha, Eurolex Bohemia 2004. 100 s.
  25. Schelleová, I. a kol.: Zpeněžení konkurzní podstaty. Praha, Eurolex Bohemia 2004. 133 s.
  26. Schelleová, I. – Schelle, K.: Patentoví zástupci. Praha, Eurolex Bohemia 2004. 49 s.
  27. Schelleová, I. (členka autor. kol.): Právní dějiny. Praha, Eurolex Bohemia 2005. 816 s.
  28. Schelleová, I. (spoluautorka kapitoly): Vývoj veřejné správy v letech 1848 – 1990. Praha, Eurolex Bohemia 2005. 430 s.
  29. Schelleová, I. – Schelle, K. – Janotová, H.: Profesní etika. Praha, Eurolex Bohemia 2005. 96 s.
  30. Schelleová, I. – Schelle, K. – Janotová, H.: Profesijná etika. Praha, Eurolex Bohemia 2005. 96 s.
  31. Schelleová, I. a kol.: Exekuční řízení. Praha, Eurolex Bohemia 2005. 272 s.
  32. Schelleová, I. a kol.: Úvod do civilního řízení. Praha, Eurolex Bohemia 2005. 227 s.
  33. Schelleová, I. a kol.: Organizace soudnictví a právní služby. Praha, Alfa Publishing 2006. 216 s.
  34. Schelleová, I. a kol.: Civilní proces. Praha, Eurolex Bohemia 2006. 1203 s.
  35. Schelleová, I. – Schelle, K. – Vojáček, L.: Počátky moderního státu a práva České republiky (Vybrané problémy). Praha, Eurolex Bohemia 2006. 66 s.
  36. Schelleová, I.: Insolvenční zákon. Praha, EUROUNION 2006. 399 s.
  37. Schelleová, I. – Schelle, K.: Alternativní způsoby řešení obchodních sporů. Ostrava, KEY Publishing 2006. 179 s.; 2. vyd. 2007. 179 s.
  38. Schelleová, I. : Základy civilního řízení. Ostrava, KEY Publishing 2006. 187 s.; 2. vyd. 2007 187 s.
  39. Schelleová, I. – Schelle, K. – Vojáček, L.: Proměny státu a práva v druhé polovině 19. století (Vybrané problémy). Praha, Eurolex Bohemia 2006. 126 s.
  40. Schelleová, I. (členka autor. kol.).: Čtyři pohledy na interrupci. Ostrava, KEY Publishing 2007. 105 s.
  41. Schelleová, I. a kol. Základy občanského práva. Ostrava, KEY Publishing 2007. 169 s.
  42. Schelleová, I. a kol.: Dědictví a dědické právo. Brno, Computer Press 2007. 228 s.
  43. Schelleová, I. (členka autor. kol.): Dějiny českého soukromého práva. Plzeň, Aleš Čeněk 2007. 279 s.
  44. Schelleová, I. a kol.: Sousedské spory a paragrafy. Brno, Computer Press 2007. 182 s.
  45. Schelleová, I.: Exekuce v zrcadle právních předpisů (I. Průběh exekučního řízení). Ostrava, KEY Publishing 2007. 114 s.
  46. Schelleová, I.: Exekuční řízení v zrcadle právních předpisů (II. Jednotlivé způsoby exekuce). Ostrava, KEY Publishing 2007. 189 s.
  47. Schelleová, I.: Exekuce v zrcadle právních předpisů (III. Soudní exekutoři a jejich exekuční činnost). Ostrava, KEY Publishing 2007. 93 s.

 

  1. Schelleová, I. (členka autor. kol.): Právní dějiny. Plzeň, Aleš Čeněk 2007. 1134 s.

 

  1. Schelleová, I.: Úvod do insolvenčního práva. Ostrava, KEY Publishing 2007. 94 s.

 

  1. Schelleová, I. (vedoucí autor. kol.): Organizace justice a právní služby. Ostrava, KEY Publishing 2008. 215 s.

 

  1. Schelleová, I. (členka autor. kol.): Základy správního práva a veřejné správy. Ostrava, KEY Publishing 2008. 204 s.

 

  1. Schelleová, I.: Základy insolvenčního práva. Ostrava, KEY Publishing 2008. 322 s.

 

  1. Schelleová, I. (spoluautorka): Vývoj české veřejné správy. Ostrava, KEY Publishing 2008. 431 s.

 

  1. Schelleová, I. a kol.: Exekuce. Ostrava, KEY Publishing 2008. 216 s.

 

  1. Schelleová, I. – Schelle, K.: History of Judiciary Survay. Dnepropetrovsk (Ukrajina), Nauka ta osvita 2009. 155 s.

 

  1. Schelleová, I. – Schelle, K.: Judiciary (History and Present). Brno, NOVPRESS 2009. 145 s.

 

  1. Schelleová, I. – Schelle, K.: History and Present of Judiciary. München (SRN), GRIN Verlag 2009. 144 s.

 

  1. Schelleová, I. (členka autor. kol.): Die Entwicklung der Organisation der modernen tschechischen öffentlichen Verwaltung. München (SRN), GRIN Verlag 2009. 452 s.

 

  1. Schelleová, I. (členka autor. kol.): Demokratizace českého právního řádu (1989 – 2009). Ostrava, KEY Publishing 2009. 130 s.

 

  1. Schelleová, I. (členka autor. kol.): The Process of Democratization of Law in the Czech Republic (1989 – 2009). Rincon (USA), The American Institute for Central European Legal Studies 2009. 204 s.

 

  1. Schelleová, I. – Schelle, K.: Gerichtsbarkeit in der Tschechischen Republik (Geschichte, Gegenwart und Perspektiven). München (SRN), GRIN Verlag 2009. 505 s.

 

  1. Schelleová, I. (členka autor. kol): النظام الدستوري في جمهورية التشيك (The Constitutional System of the Czech Republic). Manama, Bonn, Florianopolis, New York, Scientia Bonnensis 2009. 148 s.

 

  1. Schelleová, I. (členka autor. kol.): Демократизация чешских правовых норм (1989 – 2009). Belgorod (Rusko), Rusnaučkniga 2009. 171 s.

 

  1. Schelleová, I. (členka autor. kol.): Контитуційна система Чеської Республіки. Dnepropetrovsk (Ukrajina), Nauka ta ovita 2009. 174 s.

 

  1. Schelleová, I. (členka autor. kol.): चेक गणतंत्र का संवैधानिक सिस्टम. Margao (Indie), CinnamonTeal Print and Publishing Services 2009. 174 s.

 

  1. Schelleová, I. (členka autor. kol.): Demokratisierung der tschechischen Rechtsordnung (1989 – 2009). München (SRN), Verlag Dr. Hut 2009. 175 s.

 

  1. Schelleová, I. (členka autor. kol.): الحموق العموميت في تشيكيا. Cairo (Egypt), Al Hadara Publishing 2009. 234 s.

 

  1. Schelleová, I. – Schelle, K.: Organisation der Justiz und des Rechtsdienstes in der Tschechischen Republik. München (SRN), GRIN Verlag 2009. 248 s.

 

  1. Schelleová, I. – Schelle, K.: Schuldeneintreibung in der Tschechischen Republik. München (SRN), GRIN Verlag 2009. 88 s.

 

  1. Schelleová, I. a kol.: Rechtshilfe in der Tschechischen Republik. München (SRN), GRIN Verlag 2010. 76 s.

 

  1. Schelleová, I. – Schelle, K.: Nachbarrecht in der Tschechischen Republik. München (SRN), GRIN Verlag 2010. 157 s.

 

  1. Schelleová, I. – Schelle, K.: Die Konzeption des Erbrechts in der Tschechischen Republik. München (SRN), GRIN Verlag 2010. 90 s.

 

  1. Schelleová, I. – Schelle, K. a kol.: Erbrecht in der Tschechischen Republik. München (SRN), GRIN Verlag 2010. 236 s.

 

  1. Schelleová, I. – Schelle, K. a kol.: Firma im Konkurensverfahren nad dem tschechischen Recht. München (SRN), GRIN Verlag 2010. 156 s.

 

  1. Schelleová, I. – Schelle, K. a kol.: Nachbarstreitigkeiten in der Tschechischen Republik. München (SRN), GRIN Verlag 2010. 101 s.

 

  1. Schelleová, I. (členka autor. kol.): Vývoj konkursního práva. Brno, The European Society for History of Law 2010. 90. s.

 

  1. Schelleová, I. – Schelle, K.: Rechtsanwaltschat, Notariatswesen und weitere Formen des Rechtsdienstes in der Tschechischen Republik. München (SRN), GRIN Verlag 2010. 85 s.

 

  1. Schelleová, I. (členka autor. kol.): Vier Ansichten über Abstreibungen. München (SRN), GRIN Verlag 2010. 97 s.

 

  1. Schelleová, I. – Schelle, K.: Verwaltungsgerichtsbarkeit in der Tschechischen Republik. München (SRN), GRIN Verlag 2010. 97 s.

 

  1. Schelleová, I. – Schelle, K.: Patentenwälte in der Tschechischen Republik. München (SRN), GRIN Verlag 2010. 97 s.

 

  1. Schelleová, I. – Janotová, H. – Schelle, K.: Berufsethik. München (SRN), GRIN Verlag 2010. 70 s.

 

  1. Schelleová, I. – Schelle, K. – Schelle, K., jr.: Verwertung der Konkursmasse im tschechischen Recht. München (SRN), GRIN Verlag 2010. 51 s.

 

  1. Schelleová, I. – Schelle, K.: Konkurs und Ausgleich in der Tschechischen Republik. München (SRN), GRIN Verlag 2010. 429 s.

 

  1. Schelleová, I. – Schelle, K.: Einführung in das tschechische Insolvenzrecht. München (SRN), GRIN Verlag 2010. 371 s.

 

  1. Schelleová, I. – Schelle, K.: Schiedsverfahren in der Tschechischen Republik. München (SRN), GRIN Verlag 2010. 238 s.

 

  1. Schelleová, I. (členka autor. kol.): Il Sistema Constituzionale della Repubblica Ceca. Milano (Itálie), Ledizioni Ledi Publishing 2011. 180 s.

 

  1. Schelleová, I. (členka autor. kol.): The Constitutional Systém of the Czech Republic. Kaunas (Litva), Technologija 2011. 223 s.

 

  1. Schelleová, I. (členka autor. kol.): Systém konstytucyjny Republiki Czeskiej. Kraków (Polsko), Proksenia 2011. 151 s.

 

  1. Schelleová, I.: Základy občanského práva procesního. Ostrava, KEY Publishing 2011. 238 s.

 

  1. Schelleová, I. (členka autor. kol.): Stručný přehled organizace státního mechanismu České republiky. Bratislava (Slovensko). Východoeurópska agentúra pre rozvoj n.o. 2011. 84 s.

 

  1. Schelleová, I. a kol.: Organizace justice a právní služby v České republice. Bratislava (Slovensko), Východoeurópska agentúra pre rozvoj n.o. 2012. 183 s.

 

  1. Schelleová, I. (členka autor. kol.).: Přehled českého občanského práva. Bratislava (Slovensko), Východoeurópska agentúra pre rozvoj n.o. 2011. 224 s.

 

 1. Schelleová, I. (členka autor kol.): Ustavno uredenje Češke republike. Bački Petrovac (Srbsko), Srbsko razvojno udruženje 2013. 166 s.