PUBLIKAČNÍ ČINNOST – Články v denním tisku

JUDr. Ilona Schelleová, Dr.
 1. Schelleová, I.: K uplatňování trestní politiky (Podstata a cíle trestní politiky), Směr, 8. listopadu 1985
 2. Schelleová, I.: Hospodářská trestní činnost, Směr, 15. listopadu 1985
 3. Schelleová, I.: K uplatnění trestní politiky, Směr, 29. listopadu 1985
 4. Schelleová, I.: K uplatnění trestní politiky (Ohrožování života a zdraví občanů), Směr, 21. února 1986
 5. Schelleová, I.: Boj o zavedení volebního práva (Volby včera a dnes), Směr, 18. dubna 1986
 6. Schelleová, I.: V předmnichovské republice (Volby a volební právo včera a dnes), Směr, 25. dubna 1986
 7. Schelleová, I.: Demokratizace volebního systému (Volby včera a dnes), Směr, 8. května 1986
 8. Schelleová, I.: Volby a volební právo včera a dnes, Směr, 16. května 1986
 9. Schelleová, I.: Poslání a význam voleb (Volby a volební právo včera a dnes), Směr, 23. května 1986
 10. Schelleová, I.: Příživnictví – důsledek vyhýbání se poctivé práci (K uplatňování trestní politiky), Směr, 13. června 1986
 11. Schelleová, I.: Významný moment v historii, Směr, 13. června 1986
 12. Schelleová, I.: Preventivní výchovnou prací proti kriminalitě mládeže (K uplatňování trestní politiky), Směr, 1. srpna 1986
 13. Schelleová, I.: Nad trestnými činy v dopravě, Směr, 22. srpna 1986
 14. Schelleová, I.: Toxikomanie – nové nebezpečí (K uplatňování trestní politiky) I. část, Směr, 3. října 1986
 15. Schelleová, I.: Toxikomanie – nové nebezpečí (K uplatňování trestní politiky) II. část, Směr, 10. října 1986
 16. Schelleová, I.: Výtržnictví – odraz výchovy (K uplatňování trestní politiky), Směr, 10. října 1986
 17. Schelleová, I.: Recidiva – závažný problém trestní politiky, Směr, 17. října 1986
 18. Schelleová, I.: Norimberk varuje, Směr, 24. října 1986
 19. Schelleová, I.: Nad novým interrupčním zákonem, Směr, 14. listopadu 1986
 20. Schelleová, I.: Předcházet občanským sporům, Směr, 19. prosince 1986
 21. Schelleová, I.: Bojovat proti nežádoucím jevům, Směr, 8. ledna 1987
 22. Schelleová, I.: Rozvody manželství a jejich příčiny, Směr, 23. ledna 1987
 23. Schelleová, I.: K rozvodovosti manželství v okrese, Směr, 30. ledna 1987
 24. Schelleová, I.: Rozvody manželství a jejich důsledky, Směr, 6. února 1987
 25. Schelleová, I.: O rozvodech a dětech, Směr, 27. března 1987
 26. Schelleová, I.: Rozvod a rozhodnutí o výživě dětí, Směr, 3. dubna 1987
 27. Schelleová, I.: Rozvod a vymáhání výživného, Směr, 14. srpna 1987
 28. Schelleová, I.: Vliv alkoholu na kriminalitu, Směr, 22. července 1988
 29. Schelleová, I.: Bankrot, a co dál (Novela zákona o konkursu a vyrovnání nabyla účinnosti), Svobodné podnikání, květen 1993, č. 3.
 30. Schelleová, I.: Čestný doktorát Masarykovy univerzity prof. JUDr. Vladimíru Klokočkovi, DrSc., Univerzitní noviny, 0, 1993, č. 0, s. 6.
 31. Schelleová, I. – Schelle, K.: Preferovat nejen dražbu, Konkursní noviny, 6, 2003, č. 21, s. 12 – 13.
 32. Schelleová, I. – Schelle, K.: Malé uspokojení pohledávek, Konkursní noviny, 6, 2003, č. 22, s. 1 – 3.
 33. Schelleová, I.: Vymezení věřitelských orgánů, Konkursní noviny, 7, 2004, č. 2, s. 15.
 34. Schelleová, I.: Dispoziční úkony v rámci konkursního řízení, Konkursní noviny, 7, 2004, č. 5, s. 13; č. 6, s. 13; č. 7, s. 14; č. 8, s. 14.
 35. Schelleová, I.: Intenzita podílu soudu a účastníků, Konkursní noviny, 7, 2004, č. 9, s. 14.
 36. Schelleová, I.: Charakteristika úpadkového práva. In: Právní a ekonomické problémy současnosti III. Ostrava, KEY Publishing 2007, s. 57 – 69.