PUBLIKAČNÍ ČINNOST – Sbírky právních předpisů a dokumentů

JUDr. Ilona Schelleová, Dr.
 1. Schelleová, I. – Schelle, K.: Civilní kodexy 1811 – 1950 – 1964. Brno, Masarykova univerzita 1993. 602 s.
 2. Schelleová, I.: Právní úprava konkursního řízení (Historie a současnost). Brno, Masarykova univerzita 1995. 311 s.
 3. Schelleová, I. – Schelle, K.: Právní úprava advokacie (Historie a současnost). Brno, Masarykova univerzita 1995. 165 s.
 4. Schelleová, I. – Schelle, K.: Právní úprava notářství (Historie a současnost). Brno, Masarykova univerzita 1995. 358 s.
 5. Schelleová, I. – Schelle, K.: Právní úprava civilního řízení (Historie a současnost). I. část. Brno, Masarykova univerzita 1995. 324 s.
 6. Schelleová, I. – Schelle, K.: Právní úprava civilního řízení (Historie a současnost). II. část. Brno, Masarykova univerzita 1995. 255 s.
 7. Schelleová, I. – Schelle, K.: Soubor předpisů z občanského práva procesního (2005). Brno, B.I.B.S, a.s. 2005. 512 s.
 8. Schelleová, I.: Nový správní řád. Brno, Společnost pro rozvoj vzdělávání a vědy 2005. 175 s.
 9. Schelleová, I. – Schelle, K.: Soubor předpisů z občanského práva (2005). Brno, B.I.B.S., a.s. 2005. 489 s.
 10. Schelleová, I. – Schelle, K.: Soubor předpisů z organizace soudnictví a právní služby (2005). Brno, B.I.B.S., a.s. 2006. 340 s.
 11. Schelleová, I. – Schelle, K.: Soubor předpisů z konkurzního řízení (2006). Brno, B.I.B.S., a.s. 2006. 211 s.
 12. Schelleová, I. – Schelle, K.: Soubor předpisů z exekučního řízení (2006). Brno, B.I.B.S., a.s. 2006. 247 s.