PUBLIKAČNÍ ČINNOST – Scripta

JUDr. Ilona Schelleová, Dr.
  1. Schelleová, I.: Konkurs a vyrovnání. Brno, Masarykova univerzita 1993. 49 s.
  2. Schelleová, I.: Soudy, notářství a advokacie. Brno, Masarykova univerzita Centrum pro další vzdělávání učitelů 1993. 15 s.
  3. Schelleová, I.: Základy občanského práva. Brno, VUT 1994. 85 s.
  4. Schelleová, I.: Základy konkursního práva. Brno, VUT 1995. 151 s.
  5. Schelleová, I.: Úvod do občanského práva. Brno, VUT 1995. 148 s.
  6. Schelleová, I.: Úvod do obchodního a pracovního práva. Brno, VUT 1996. 165 s.
  7. Schelleová, I.: Základy obchodního a pracovního práva. Brno, VUT 1996. 109 s.
  8. Schelleová, I.: Úvod do konkursního práva. Brno, VUT 1996. 250 s.
  9. Schelleová, I. – Schelle, K.: Základy občanského práva procesního. Brno, VUT 1996. 171 s.
  10. Schelleová, I.: Základy pracovního práva. Brno, VUT 1997. 67 s.
  11. Schelleová, I. – Schelle, K.: Vybrané kapitoly z civilního řízení. Brno, VUT 1997. 227 s.
  12. Schelleová, I. – Schelle, K.: Úvod do studia vybraných právních odvětví. Brno, VUT 1998. 219 s.
  13. Schelleová, I. (členka aut. kolektivu): Úvod do studia práva 1. díl. Brno, Dočkal 2002. 193 s.
  14. Schelleová, I. – Schelle, K.: Vybrané kapitoly z občanského práva hmotného. Brno, Vysoká škola Karla Engliše 2002. 66 s.
  15. Schelleová, I.: Vymahatelnost práva (Learning Package for MSc in Law and Business Management Studies). Brno, B.I.B.S, a.s. 2004.
  16. Schelleová, I.: Organizace soudnictví a právní služby (Learning Package for BA(HONS) in Law and Business Management). Brno, B.I.B.S., a.s. 2004
  17. Schelleová, I. – Schelle, K.: Konkurzní právo. Brno, B.I.B.S., a.s. 2004. 131 s.
  18. Schelleová, I.: Organizace soudnictví a právní služby. Brno, B.I.B.S., a.s. 2004. 145 s.
  19. Schelleová, I. – Schelle, K., jr.: Zajištění závazků (úvodní informace). Brno, B.I.B.S., a.s. 2005. 28 s.
  20. Schelleová, I. (ved. autor. kol.): Exekuční řízení. Brno, B.I.B.S., a.s. 2005. 99 s.
  21. Schelleová, I.: Základy občanského práva procesního. Praha, Eurolex Bohemia 2005. 156 s.
  22. Schelleová, I.: Organizace soudnictví a právní služby (Learning Package for BA(HONS) in Law and Business Management 2005/2006). Brno, B.I.B.S., a.s. 2005. 20 s.
  23. Schelleová, I.: Občanské právo procesní (Learning Package for BA(HONS) in Law and Business Management 2005/2006). Brno, B.I.B.S., a.s. 2005. 63 s.
  24. Schelleová, I.: Vymahatelnost práva (Learning Package for MSC in Law and Business Management Studies 2005/2006). Brno, B.I.B.S, a.s. 2005. 14 s.
  25. Schelleová, I. – Schelle, K. – Schelle, K., jr.: Úvod do sousedského práva. Brno, B.I.B.S., a.s. 2005. 76 s.
  26. Schelleová, I. – Schelle, K. – Schelle, K., jr.: Úvod do dědického práva. Brno, B.I.B.S., a.s. 2005. 67 s.
  27. Schelleová, I. – Schelle, K. – Schelle, K., jr.: Právní postavení věřitelů a dlužníků. Brno, B.I.B.S., a.s. 2005. 60 s.
  28. Schelleová, I.: Organizace soudnictví a právní služby (Learning Package for BA(HONS) in Law and Business Management 2006/2007). Brno, B.I.B.S., a.s. 2006. 20 s.
  29. Schelleová, I.: Občanské právo procesní (Learning Package for BA(HONS) in Law and Business Management 2006/2007). Brno, B.I.B.S., a.s. 2006. 63 s.
  30. Schelleová, I.: Vymahatelnost práva (Learning Package for MSC in Law and Business Management Studies 2006/2007). Brno, B.I.B.S, a.s. 2006. 14 s.
  31. Schelleová, I. – Rais, R.: Krizový management a jeho právní nástroje (Learning Package for LLM in Czech Business Law in the European Union 2006/2007). Brno. B.I.B.S., a.s. 2006. 105 s.
  32. Schelleová, I.: Arbitrážní a konkurzní právo v kontextu práva EU (Learning Package for LLM in Czech Business Law in the European Union 2006/2007). Brno. B.I.B.S., a.s. 2006. 8 s.
  33. Schelleová, I.: Právní nástroje krizového managementu (Learning Package for BA(HONS) in Law and Business Management 2006/2007). Brno. B.I.B.S., a.s. 2006. 6 s.
  34. Schelleová, I. – Schelle, K., jr.: Praktikum z občanského práva. Ostrava, KEY Publishing 2007. 78 s.
  35. Schelleová I. – Schelle K., jr.: Praktikum z občanského práva procesního. Ostrava, KEY Publishing 2007. 122 s.
  36. Schelleová, I.: Organizace soudnictví a právní služby (Learning Package for BA(HONS) in Law and Business Management 2007/2008). Brno, B.I.B.S., a.s. 2007. 20 s.
  37. Schelleová, I.: Občanské právo procesní (Learning Package for BA(HONS) in Law and Business Management 2007/2008). Brno, B.I.B.S., a.s. 2007. 63 s.
  38. Schelleová, I.: Obchodní soudnictví (Learning Package for LLM in Czech Business Law in the European Union 2007/2008). Brno. B.I.B.S a.s. 2007. 7 s.
  39. Schelleová, I.: Vymahatelnost práva (Learning Package for MSC in Law and Business Management Studies 2007/2008). Brno, B.I.B.S, a.s. 2007. 14 s.
  40. Schelleová, I. – Labíková R.: Arbitrážní a konkurzní právo v kontextu práva EU (Learning Package for LLM in Czech Business Law in the European Union 2007/2008). Brno. B.I.B.S., a.s. 2007. 9 s.
  41. Schelleová, I. – Rais, R.: Krizový management a jeho právní nástroje (Learning Package for LLM in Czech Business Law in the European Union 2007/2008). Brno. B.I.B.S., a.s. 2007. 7 s.

 

  1. Schelleová, I.: Právní nástroje krizového managementu (Learning Package for BA(HONS) in Law and Business Management 20072008). Brno. B.I.B.S., a.s. 2007.
  2. Schelleová, I. – Schelle, K. jr.: Praktikum z civilního řízení. Ostrava, KEY Publishing 2008. 96 s.
  3. Schelleová, I.: Organizace soudnictví a právní služby (Learning Package for BA(HONS) in Law and Business Management 2008/2009). Brno, B.I.B.S., a.s. 2008.
  4. Schelleová, I.: Občanské právo procesní (Learning Package for BA(HONS) in Law and Business Management 2008/2009). Brno, B.I.B.S., a.s. 2008.
  5. Schelleová, I.: Obchodní soudnictví (Learning Package for LLM in Czech Business Law in the European Union 2008/2009). Brno. B.I.B.S., a.s. 2008.
  6. Schelleová, I.: Vymahatelnost práva (Learning Package for MSC in Law and Business Management Studies 2008/2009). Brno, B.I.B.S., a.s. 2008.
  7. Schelleová, I. – Nevědělová, R.: Arbitrážní a konkurzní právo v kontextu práva EU (Learning Package for LLM in Czech Business Law in the European Union 2008/2009). Brno. B.I.B.S., a.s. 2008.
  8. Schelleová, I. – Rais, R.: Krizový management a jeho právní nástroje (Learning Package for LLM in Czech Business Law in the European Union 2008/2009). Brno. B.I.B.S., a.s. 2008.
  9. Schelleová, I.: Právní nástroje krizového managementu (Learning Package for BA(HONS) in Law and Business Management 2008/2009). Brno. B.I.B.S., a.s. 2008.
  10. Schelleová, I.: Organizace soudnictví a právní služby (Learning Package for BA(HONS) in Law and Business Management 2009/2010). Brno, B.I.B.S., a.s. 2009. 20 s.

 

  1. Schelleová, I.: Občanské právo procesní (Learning Package for BA(HONS) in Law and Business Management 2009/2010). Brno, B.I.B.S., a.s. 2009. 30 s.

 

  1. Schelleová, I. – Nevědělová, R.: Arbitrážní a konkurzní právo v kontextu práva EU (Learning Package for LLM in Czech Business Law in the European Union 2009/2010). Brno. B.I.B.S., a.s. 2009. 19 s.

 

  1. Schelleová, I.: Vymahatelnost práva (Learning Package for MSC in Law and Business Management Studies 2009/2010). Brno, B.I.B.S., a.s. 2009. 32 s.

 

  1. Schelleová, I. – Rais, R.: Krizový management a jeho právní nástroje (Learning Package for LLM in Czech Business Law in the European Union 2009/2010). Brno. B.I.B.S., a.s. 2009

 

  1. Schelleová, I.: Právní nástroje krizového managementu (Learning Package for BA(HONS) in Law and Business Management 2009/2010). Brno. B.I.B.S., a.s. 2009

 

  1. Schelleová, I.: Obchodní soudnictví (Learning Package for LLM in Czech Business Law in the European Union 2009/2010). Brno. B.I.B.S., a.s. 2009

 

  1. Schelleová, I. – Nevědělová, R.: Arbitrážní a konkurzní právo v kontextu práva EU (Learning Package for LLM in Czech Business Law in the European Union 2010/2011). Brno. B.I.B.S., a.s. 2010. 63 s.

 

  1. Schelleová, I.: Vymahatelnost práva (Learning Package for MSC in Law and Business Management Studies 2010/2011). Brno, B.I.B.S., a.s. 2010. 29 s.

 

  1. Schelleová, I.: Organizace soudnictví a právní služby (Learning Package for BA(HONS) in Law and Business Management 2010/2011). Brno, B.I.B.S., a.s. 2010. 18 s.

 

  1. Schelleová, I.: Občanské právo procesní (Learning Package for BA(HONS) in Law and Business Management 2010/2011). Brno, B.I.B.S., a.s. 2010. 30 s.

 

  1. Schelleová, I.: Obchodní soudnictví (Learning Package for LLM in Czech Business Law in the European Union 2010/2011). Brno. B.I.B.S., a.s. 2010. 36 s.

 

  1. Schelleová, I.: Právní nástroje krizového managementu (Learning Package for BA(HONS) in Law and Business Management 2010/2011). Brno. B.I.B.S., a.s. 2010. 13 s.

 

  1. Schelleová, I.: Obchodní právo v kontextu práva EU (Learning Package for LLM in Czech Business Law in the European Union 2010/2011). Brno. B.I.B.S., a.s. 2010. 23 s.

 

  1. Schelleová, I.: Slovenské obchodní právo v kontextu práva EU (Learning Package for LLM in Slovak Business Law in the European Union 2010/2011). Brno. B.I.B.S., a.s. 2010. 6 s.

 

  1. Schelleová, I. – Nevědělová, R.: Arbitrážní a konkurzní právo v kontextu práva EU (Learning Package for LLM in Slovak Business Law in the European Union 2010/2011). Brno. B.I.B.S., a.s. 2010. 9 s.

 

  1. Schelleová, I.: Občanské právo procesní (Learning Package for BA(HONS) in Law and Business Management 2011/2012). Brno, B.I.B.S., a.s. 2011. 32 s.

 

  1. Schelleová, I.: Vymahatelnost práva (Learning Package for MSC in Law and Business Management Studies 2011/2012). Brno, B.I.B.S., a.s. 2011. 29 s.

 

  1. Schelleová, I.: Obchodní právo v kontextu práva EU (Learning Package for LLM in Czech Business Law in the European Union 2011/2012). Brno. B.I.B.S., a.s. 2011. 24 s.

 

  1. Schelleová, I. – Nevědělová, R.: Arbitrážní a konkurzní právo v kontextu práva EU (Learning Package for LLM in Czech Business Law in the European Union 2011/2012). Brno. B.I.B.S., a.s. 2011. 63 s.

 

  1. Schelleová, I.: Organizace soudnictví a právní služby (Learning Package for BA(HONS) in Law and Business Management 2011/2012). Brno, B.I.B.S., a.s. 2011. 19 s.

 

  1. Schelleová, I.: Obchodní soudnictví (Learning Package for LLM in Czech Business Law in the European Union 2011/2012). Brno. B.I.B.S., a.s. 2011. 36 s.

 

  1. Schelleová, I.: Obchodní soudnictví (Learning Package for LLM in Slovak Business Law in the European Union 2011/2012). Brno. B.I.B.S., a.s. 2011. 36 s.

 

  1. Schelleová, I.: Právní nástroje krizového managementu (Learning Package for BA(HONS) in Law and Business Management 2011/2012). Brno. B.I.B.S., a.s. 2011. 13 s.

 

  1. Schelleová, I.: Slovenské obchodní právo v kontextu práva EU (Learning Package for LLM in Slovak Business Law in the European Union 2011/2012). Brno. B.I.B.S., a.s. 2012. 50 s.

 

  1. Schelleová, I.: Arbitrážní a konkurzní právo v kontextu práva EU (Learning Package for LLM in Slovak Business Law in the European Union 2011/2012). Brno. B.I.B.S., a.s. 2011. 68 s.

 

  1. Schelleová, I.: Občanské právo procesní (Learning Package for BA(HONS) in Law and Business Management 2012/2013). Brno, B.I.B.S., a.s. 2012. 33 s.

 

  1. Schelleová, I.: Vymahatelnost práva (Learning Package for MSC in Law and Business Management Studies 2012/2013). Brno, B.I.B.S., a.s. 2012. 29 s.

 

  1. Schelleová, I.: Obchodní právo v kontextu práva EU (Learning Package for LLM in Czech Business Law in the European Union 2012/2013). Brno. B.I.B.S., a.s. 2012. 24 s.

 

  1. Schelleová, I. – Nevědělová, R.: Arbitrážní a konkurzní právo v kontextu práva EU (Learning Package for LLM in Czech Business Law in the European Union 2012/2013). Brno. B.I.B.S., a.s. 2012. 65 s.

 

  1. Schelleová, I.: Organizace soudnictví a právní služby (Learning Package for BA(HONS) in Law and Business Management 2012/2013). Brno, B.I.B.S., a.s. 2012. 20 s.

 

  1. Schelleová, I.: Obchodní soudnictví (Learning Package for LLM in Czech Business Law in the European Union 2012/2013). Brno. B.I.B.S., a.s. 2012. 39 s.

 

 1. Schelleová, I.: Právní nástroje krizového managementu (Learning Package for BA(HONS) in Law and Business Management 2012/2013). Brno. B.I.B.S., a.s. 2012. 13 s.