PUBLIKAČNÍ ČINNOST – Scripta

Doc. JUDr. Karel Schelle, CSc.

1. Schelle, K. – Kadlecová, M.: Vybrané dokumenty z dějin státu a práva na území ČSSR do roku 1620. Brno, Univerzita J. E. Purkyně 1981. 133 s.

2. Schelle, K. – Vašečka, J. – Padrnos, J.- Chládek, V.: Vybrané kapitoly z obrany socialistického státu pro posluchače právnické fakulty. Brno, Univerzita J. E. Purkyně 1982. 103 s.

3. Schelle, K. – Padrnos, J.: Vývoj obrany československého státu ve vybraných dokumentech I. (1918 – 1945). Brno, Univerzita J. E. Purkyně 1983. 92 s.

4. Schelle, K. – Padrnos, J.: Vývoj obrany československého státu ve vybraných dokumentech II. (1945 – 1983). Brno, Univerzita J. E. Purkyně 1983. 271 s.

5. Schelle, K. – Kadlecová, M. – Mates, P. – Vlček, E.: Dokumenty z dějin státu a práva na území ČSSR do roku 1938. Brno, Univerzita J. E. Purkyně 1984. 196 s.

6. Schelle, K. – Mates, P. – Vlček, E.: Dokumenty z dějin státu a práva na území ČSSR (1939 – 1950). Brno, Univerzita J. E. Purkyně 1985. 288 s.

7. Schelle, K. – Padrnos, J.: Vývoj zajišování evropské bezpečnosti do konce druhé světové války ve vybraných dokumentech (1. svazek). Brno, Univerzita J. E. Purkyně 1985. 221 s.

8. Schelle, K. – Padrnos, J.: Vývoj zajišování evropské bezpečnosti do konce druhé světové války ve vybraných dokumentech (2. svazek). Brno, Univerzita J. E. Purkyně 1985. 146 s.

9. Schelle, K.: Přehled vývoje organizace buržoazní správy na našem území. Brno, Právnická fakulta Univerzita J. E. Purkyně 1986. 29 s.

10. Schelle, K.: Vývoj buržoazního občanského práva na našem území. Brno, Právnická fakulta Univerzity J. E. Purkyně 1987. 10 s.

11. Schelle, K. – Vlček, E. – Mates, P.: Československé dějiny státu a práva (1918 – 1969). Brno, Univerzita J. E. Purkyně 1988. 304 s.

12. Schelle, K. – Bílý, J. – Kadlecová, M. – Mates, P.: Moderní dìjiny státu a práva I. Brno, Masarykova univerzita 1990. 233 s.

13. Schelle, K. a kol.: Vybrané otázky z obecných dějin státu a práva, moderních dějin státu a práva, dějin státu a práva ČSFR a římského práva. Brno, Právnická fakulta Masarykovy univerzity 1991. 73 s.

14. Schelle, K. a kol.: Základy práva pro střední školy (vybrané problémy). I. část. Brno, Pedagogický ústav 1991. 52 s.

15. Schelle, K. a kol.: Základy práva pro střední školy (vybrané problémy). II. část. Brno, Pedagogický ústav 1991. 33 s.

16. Schelle, K. a kol.: Základy práva pro studenty strojní fakulty. Brno, VUT 1991. 76 s.

17. Schelle, K. – Galvas, M. – Fiala, J.: Soubor pracovnìprávních předpisù. Brno, Masarykova univerzita 1991. 215 s.

18. Schelle, K. a kol.: Základy občanského a obchodního práva pro posluchače strojní fakulty. Brno, VUT 1992. 96 s.

19. Schelle, K. a kol.: Základy vybraných právních odvětví. Brno, Masarykova univerzita 1992. 96 s.

20. Schelle, K.: Organizace státní správy a samosprávy v letech 1848 – 1945. Brno, Masarykova univerzita Centrum pro další vzdělávání učitelů 1992. 32 s.

21. Schelle, K. (člen autor. kol.): Politologie II. Brno, Masarykova univerzita 1993. 117 s.

22. Schelle, K. – Průcha, P. – Matoušek, P. – Galvas, M.: Základy správního, finančního a pracovního práva. Brno, VUT 1993. 64 s.

23. Schelle, K. – Kroupa, J.: Ústava – základní zákon státu (Historie a současnost). Brno, Masarykova univerzita Centrum pro další vzdělávání učitelů 1993. 28 s.

24. Schelle, K.: Sudetoněmecká otázka a její právní aspekty. Brno, Masarykova univerzita Centrum pro další vzdělávání učitelů 1994. 19 s.

25. Schelle, K. – Schelleová, I.: Základy občanského práva procesního. Brno, VUT 1996. 172 s.

26. Schelle, K.: Základní atributy občanské společnosti, moderní demokracie a právního státu. Brno, Školský úřad. 1996, 23 s.

27. Schelle, K.: Ochranný štít NATO nebo jiná řešení vnější bezpečnosti České republiky. Brno, Školský úřad 1996. 21 s.

28. Schelle, K. – Schelleová, I.: Vybrané kapitoly z civilního řízení. Brno, VUT 1997. 227 s.; 2. vyd. 1998; 3. vyd. 1999; 4. vyd. 2000.

29. Schelle, K. – Schelleová, I.: Úvod do studia vybraných právních odvětví. Brno, VUT 1998. 219 s.; 2. vyd 1999; 3. vyd. 2000.

30. Schelle, K.: Úvod do studia dějin veřejné správy. Brno, Dočkal 2001. 165 s.

31. Schelle, K. a kol.: Úvod do studia práva, 1. díl. Brno, Dočkal 2002. 193 s.

32. Schelle, K. – Schelleová, I.: Vybrané kapitoly z občanského práva hmotného. Brno, Vysoká škola Karla Engliše 2002. 66 s.

33. Schelle, K.: Course Seminar (Learning Package for MSc in Law and Business Management Studies). Brno, B.I.B.S, a.s. 2004

34. Schelle, K. – Keřkovský, M. a kol.: Úvod do studia (Learning Package for BA(HONS) in Law and Business Management). Brno, B.I.B.S, a.s. 2004. 71 s.

35. Schelle, K.: Právní dějiny (Learning Package for BA(HONS) in Law and Business Management). Brno, B.I.B.S., a.s. 2004. 39 s.

36. Schelle, K. – Keřkovský, M.: Studijní program a pokyny k bakalářskému studijnímu programu Ba(Hons) in Law and Business management ve školním roce 2004/2005. Brno, B.I.B.S., a.s. 2004. 59 s.

37. Schelle, K. – Keřkovský, M.: MSc in Law and Business Management Studies. Course Handbook školní rok 2004/2005. Brno, B.I.B.S., a.s. 2004, s. 24 s.

38. Schelle, K. – Schelleová, I.: Konkurzní právo. Brno, B.I.B.S., a.s. 2004. 131 s.

39. Schelle, K. (èlen autor. kol.): Exekuční řízení. Brno, B.I.B.S., a.s. 2005. 99 s.

40. Schelle, K. – Vojáček, L.: Přehled českých právních dějin do roku 1945. Brno, B.I.B.S., a.s. 2005. 160 s.

41. Schelle, K. – Kadlecová, M. – Veselá, R. – Vojáček, L.: Vybrané kapitoly z právních dějin států Evropské unie. Brno, B.I.B.S., a.s. 2005. 206 s.

42. Schelle, K. – Keřkovský, M.: Studijní program a pokyny k bakalářskému studijnímu programu BA(Hons) in Law and Business Management ve školním roce 2005/2006. Brno, B.I.B.S., a.s. 2005. 37 s.

43. Schelle, K. – Keřkovský, M.: Studijní program a pokyny ke studijnímu programu MSc in Law and Business Management Studies ve školním roce 2005/2006. Brno, B.I.B.S., a.s. 2005. 32 s.

44. Schelle, K.: Občanské právo I. (Learning Package for BA(HONS) in Law and Business Management 2005/2006). Brno, B.I.B.S., a.s. 2005. 32 s.

45. Schelle, K.: Občanské právo II. (Learning Package for BA(HONS) in Law and Business Management 2005/2006). Brno, B.I.B.S., a.s. 2005. 34 s.

46. Schelle, K.: Právní dějiny (Learning Package for BA(HONS) in Law and Business Management 2005/2006). Brno, B.I.B.S., a.s. 2005. 40 s.

47. Schelle, K. – Keřkovský, M.: Úvod do studia (Learning Package for BA(HONS) in Law and Business Management 2005/2006). Brno, B.I.B.S., a.s. 2005. 74 s.

48. Schelle, K.: Course Seminar (Learning Package for MSC in Law and Business Management Studies 2005/2006). Brno, B.I.B.S., a.s. 2005. 8 s.

49. Schelle, K. – Schelleová, I. – Schelle, K.,jr.: Úvod do sousedského práva. Brno, B.I.B.S., a.s. 2005. 76 s.

50. Schelle, K. – Schelleová, I. – Schelle, K.,jr.: Úvod do dědického práva. Brno, B.I.B.S., a.s. 2005. 67 s.

51. Schelle, K. – Schelleová, I. – Schelle, K.,jr.: Právní postavení vìřitelů a dlužníků. Brno, B.I.B.S., a.s. 2005. 60 s.

52. Schelle, K. – Man, V.: Kapitoly z ústavního práva. Brno, B.I.B.S., a.s. 2005. 277 s.

53. Schelle, K. a kol.: České a československé právní dějiny (Pracovní sešit). Brno, Masarykova univerzita 2005. 99 s.

54. Schelle, K. (člen autor. kol.): Právní dějiny (Pracovní sešit). Brno, Masarykova univerzita 2005. 91 s.

55. Schelle, K.: Veřejná správa (Learning Package for BA(HONS) in Business Management 2005/2006). Brno, B.I.B.S., a.s. 2005. 29 s.

56. Schelle, K. – Keřkovský, M.: Úvod do studia (Learning Package) for BA(Hons) in Law  and Business management, BA(Hons) in Business management, Bc. Ekonomika a management 2006/2007. Brno, BIBS, a.s. 2006. 81 s.

57. Schelle, K. – Keřkovský, M.: Studijní program a pokyny k bakalářskému studijnímu programu BA(Hons) in Law and Business Management ve školním roce 2006/2007. Brno, B.I.B.S., a.s. 2006. 43 s.

58. Schelle, K. – Keřkovský, M.: Studijní program a pokyny ke studijnímu programu MSc in Law and Business Management Studies ve školním roce 2006/2007. Brno, B.I.B.S., a.s. 2006. 34 s.

59. Schelle, K.: Občanské právo I. (Learning Package for BA(HONS) in Law and Business Management 2006/2007). Brno, B.I.B.S, a.s. 2006. 32 s.

60. Schelle, K.: Občanské právo II. (Learning Package for BA(HONS) in Law and Business Management 2006/2007). Brno, B.I.B.S, a.s. 2006. 34 s.

61. Schelle, K.: Právní dějiny (Learning Package for BA(HONS) in Law and Business Management 2006/2007). Brno, B.I.B.S, a.s. 2006. 40 s.

62. Schelle, K.: Veřejná správa (Learning Package for BA(HONS) in Business Management 2006/2007). Brno, B.I.B.S, a.s. 2006. 29 s.

63. Schelle, K.: Základy veřejného a soukromého práva (Learning Package for BA(HONS) in Business Management 2006/2007). Brno, B.I.B.S, a.s. 2006. 8 s.

64. Schelle, K. a kol.: Praktikum z českých právních dějin. Pelhřimov, Jaroslav Samek 2006. 223 s.; 2. vyd. 2007, 271 s.

65. Schelle, K. (člen autor. kol.): Praktikum z právních dějin. Pelhřimov, Jaroslav Samek 2006. 236 s.; 2. vyd. 2007. 236 s.

66. Schelle, K. – Keřkovský, M.: Studijní program a pokyny ke studijnímu programu LLM in Czech Business Law in the European Union ve školním roce 2006/2007. Brno, B.I.B.S., a s. 2006. 34 s.

67. Schelle, K.: Občanské právo v kontextu práva Evropské unie (Learning Package for LLM in Czech Business Law in the European Union 2006/2007). Brno. B.I.B.S a.s. 2006. 8 s.

68. Schelle, K.: Course Seminar (Learning Package for MSc in Law and Business Management Studies 2006/2007). Brno. B.I.B.S a.s. 2006. 8 s.

69. Schelle, K. – Keřkovský, M.: Studijní program a pokyny k bakalářskému studijnímu programu BA(Hons) in Law and Business Management ve školním roce 2007/2008. Brno, B.I.B.S., a.s. 2007. 46 s.

70. Schelle, K. – Man, V.: Praktikum z ústavního práva. Ostrava, KEY Publishing 2007. 94 s.

71. Schelle, K.: Občanské právo I. (Learning Package for BA(HONS) in Law and Business Management 2007/2008). Brno, B.I.B.S, a.s. 2007. 32 s.

72. Schelle, K.: Občanské právo II. (Learning Package for BA(HONS) in Law and Business Management 2007/2008). Brno, B.I.B.S, a.s. 2007. 35 s.

73. Schelle, K.: Právní dějiny (Learning Package for BA(HONS) in Law and Business Management 2007/2008). Brno, B.I.B.S, a.s. 2007. 40 s.

74. Schelle, K.: Základy veřejného a soukromého práva (Learning Package for BA(HONS) in Business Management 2007/2008). Brno, B.I.B.S, a.s. 2007. 8 s.

75. Schelle, K. – Keřkovský, M.: Studijní program a pokyny ke studijnímu programu LLM in Czech Business Law in the European Union ve školním roce 2007/2008. Brno, B.I.B.S., a s. 2007. 38 s.

76. Schelle, K.: Aktuální otázky práva ČR a EU (Learning Package for LLM in Czech Business Law in the European Union 2007/2008). Brno. B.I.B.S a.s. 2007. 9 s.

77. Schelle, K.: Veřejná správa (Learning Package for BA(HONS) in Business Management 2007/2008). Brno, B.I.B.S, a.s. 2007. 29 s.

78. Schelle, K.: Course Seminar (Learning Package for MSc in Law and Business Management Studies 2007/2008). Brno. B.I.B.S a.s. 2007. 8 s.

79. Schelle, K.: Praktikum z dějin organizace veřejné správy 1918 – 1938. Ostrava, KEY Publishing 2007. 109 s.

80. Schelle, K. – Keřkovský, M.: Studijní program a pokyny ke studijnímu programu MSc in Law and Business Management Studies ve školním roce 2007/2008. Brno, B.I.B.S., a.s. 2007. 41 s.

81. Schelle, K.: Občanské právo v kontextu práva Evropské unie (Learning Package for LLM in Czech Business Law in the European Union 2007/2008). Brno. B.I.B.S., a.s. 2007. 8 s.

82. Schelle, K. (člen autor. kol.): Úvod do studia pro akademický rok 2008/2009. Brno, B.I.B.S., a.s. 2008. 58 s.

83. Schelle, K.: Základy veřejného a soukromého práva (Learning Package for BA(HONS) in Business Management 2008/2009). Brno, B.I.B.S, a.s. 2008. 8 s.

84. Schelle, K.: Občanské právo v kontextu práva Evropské unie (Learning Package for LLM in Czech Business Law in the European Union 2008/2009). Brno. B.I.B.S., a.s. 2008. 18 s.

85. Schelle, K.: Course Seminar (Learning Package for MSc in Law and Business Management Studies 2008/2009). Brno. B.I.B.S., a.s. 2008. 8 s.

86. Schelle, K.: Právní dějiny (Learning Package for BA(HONS) in Law and Business Management 2008/2009). Brno, B.I.B.S., a.s. 2008. 40 s.

87. Schelle, K.: Občanské právo I. (Learning Package for BA(HONS) in Law and Business Management 2008/2009). Brno, B.I.B.S., a.s. 2008. 16 s.

88. Schelle, K.: Občanské právo II. (Learning Package for BA(HONS) in Law and Business Management 2008/2009). Brno, B.I.B.S., a.s. 2008. 35 s.

89. Schelle, K.: Veřejná správa (Learning Package for BA(HONS) in Business Management 2008/2009). Brno, B.I.B.S., a.s. 2008. 29 s.

90. Schelle, K.: Aktuální otázky práva ČR a EU (Learning Package for LLM in Czech Business Law in the European Union 2008/2000). Brno. B.I.B.S., a.s. 2007. 9 s.

91. Schelle, K.: Správní právo (Learning Package for BA(HONS) in Law and Business Management 2008/2009). Brno, B.I.B.S., a.s. 2008. 8 s.

92. Schelle, K. (člen autor. kol.): Úvod do studia bakalářského programu Ba(Hons) a Bc. pro akademický rok 2009/2010. Brno, B.I.B.S., a.s. 2009. 70 s.

93. Schelle, K.: Právní dějiny (Learning Package for BA(HONS) in Law and Business Management 2009/2010). Brno, B.I.B.S., a.s. 2009. 40 s.

94. Schelle, K.: Základy veřejného a soukromého práva (Learning Package for BA(HONS) in Business Management 2009/2010). Brno, B.I.B.S, a.s. 2009.

95. Schelle, K.: Občanské právo I. (Learning Package for BA(HONS) in Law and Business Management 2009/2010). Brno, B.I.B.S., a.s. 2009. 16 s.

96. Schelle, K.: Občanské právo II. (Learning Package for BA(HONS) in Law and Business Management 2009/2010). Brno, B.I.B.S., a.s. 2009. 35 s.

97. Schelle, K.: Občanské právo v kontextu práva Evropské unie (Learning Package for LLM in Czech Business Law in the European Union 2009/2010). Brno. B.I.B.S., a.s. 2009. 19 s.

98. Schelle, K.: Course Seminar (Learning Package for MSc in Law and Business Management Studies 2009/2010). Brno. B.I.B.S., a.s. 2009.

99. Schelle, K.: Aktuální otázky práva ČR a EU (Learning Package for LLM in Czech Business Law in the European Union 2009/2010). Brno. B.I.B.S., a.s. 2009.

100. Schelle, K.: Veřejná správa (Learning Package for BA(HONS) in Business Management 2009/2010). Brno, B.I.B.S., a.s. 2009.

101. Schelle, K.: Občanské právo I. (Learning Package for BA(HONS) in Law and Business Management 2010/2011). Brno, B.I.B.S., a.s. 2010. 19 s.

102. Schelle, K.: Občanské právo II. (Learning Package for BA(HONS) in Law and Business Management 2010/2011). Brno, B.I.B.S., a.s. 2010. 24 s.

103. Schelle, K.: Občanské právo v kontextu práva Evropské unie (Learning Package for LLM in Czech Business Law in the European Union 2010/2011). Brno. B.I.B.S., a.s. 2010. 17 s.

104. Schelle, K.: Veřejná správa (Learning Package for BA(HONS) in Business Management 2010/2011). Brno, B.I.B.S., a.s. 2010. 12 s.

105. Schelle, K.: Základy veřejného a soukromého práva (Learning Package for BA(HONS) in Business Management 2010/2011). Brno, B.I.B.S, a.s. 2010. 24 s.

106. Schelle, K.: Aktuální otázky práva ČR a EU (Learning Package for LLM in Czech Business Law in the European Union 2010/2011). Brno. B.I.B.S., a.s. 2010.

107. Schelle, K.: Právní dějiny (Learning Package for BA(HONS) in Law and Business Management 2010/2011). Brno, B.I.B.S., a.s. 2010. 45 s.

108. Schelle, K. (člen autor. kol.): Úvod do studia (Learning Package for BA(HONS) in Law and Business Management 2010/2011). Brno, B.I.B.S., a.s. 2010. 56 s.

109. Schelle, K.: Ročníkový seminář (Learning Package for MSc in Law and Business Management Studies 2010/2011). Brno. B.I.B.S., a.s. 2010.

110. Schelle, K.: Pozemkové právo (Learning Package for BA(HONS) in Law and Business Management 2010/2011). Brno, B.I.B.S., a.s. 2010.

111. Schelle, K.: Slovenské občanské právo v kontextu práva EU (Learning Packege for LLM in Slovak Business Law in the European Union 2010/2011). Brno. B.I.B.S., a.s. 2010.

112. Schelle, K.: Občanské právo I. (Learning Package for BA(HONS) in Law and Business Management 2011/2012). Brno, B.I.B.S., a.s. 2011. 20 s.

113. Schelle, K.: Občanské právo II. (Learning Package for BA(HONS) in Law and Business Management 2011/2012). Brno, B.I.B.S., a.s. 2011. 24 s.

114. Schelle, K.: Ročníkový seminář (Learning Package for MSc in Law and Business Management Studies 2011/2012). Brno. B.I.B.S., a.s. 2011.

115. Schelle, K.: Občanské právo v kontextu práva Evropské unie (Learning Package for LLM in Czech Business Law in the European Union 2011/2012). Brno. B.I.B.S., a.s. 2011. 17 s.

116. Schelle, K. (člen autor. kol.): Úvod do studia (Learning Package for BA(HONS) in Law and Business Management 2011/2012). Brno, B.I.B.S., a.s. 2011. 56 s.

117. Schelle, K.: Základy veřejného a soukromého práva (Learning Package for BA(HONS) in Business Management 2011/2012). Brno, B.I.B.S, a.s. 2011. 23 s.

118. Schelle, K.: Právní dějiny (Learning Package for BA(HONS) in Law and Business Management 2011/2012). Brno, B.I.B.S., a.s. 2011. 47 s.

119. Schelle, K.: Slovenské občanské právo v kontextu práva EU (Learning Packege for LLM in Slovak Business Law in the European Union 2011/2012). Brno. B.I.B.S., a.s. 2011.

120. Schelle, K.: Aktuální otázky práva ČR a EU (Learning Package for LLM in Czech Business Law in the European Union 2011/2012). Brno. B.I.B.S., a.s. 2011.

121. Schelle, K.: Aktuální otázky práva SR a EU (Learning Package for LLM in Slovak Business Law in the European Union 2011/2012). Brno. B.I.B.S., a.s. 2011.

122. Schelle, K.: Občanské právo I. (Learning Package for BA(HONS) in Law and Business Management 2012/2013). Brno, B.I.B.S., a.s. 2012. 20 s.

123. Schelle, K.: Občanské právo II. (Learning Package for BA(HONS) in Law and Business Management 2012/2013). Brno, B.I.B.S., a.s. 2012. 24 s.

124. Schelle, K.: Ročníkový seminář (Learning Package for MSc in Law and Business Management Studies 2012/2013). Brno. B.I.B.S., a.s. 2012.

125. Schelle, K.: Občanské právo v kontextu práva Evropské unie (Learning Package for LLM in Czech Business Law in the European Union 2012/2013). Brno. B.I.B.S., a.s. 2012. 17 s.

126. Schelle, K. (člen autor. kol.): Úvod do studia (Learning Package for BA(HONS) in Law and Business Management 2012/2013). Brno, B.I.B.S., a.s. 2012. 56 s.

127. Schelle, K.: Aktuální otázky práva ČR a EU (Learning Package for LLM in Czech Business Law in the European Union 2012/2013). Brno. B.I.B.S., a.s. 2012.

128. Schelle, K.: Občanské právo I. (Learning Package for BA(HONS) in Law and Business Management 2012/2013). Brno, B.I.B.S., a.s. 2012. 20 s.

129. Schelle, K.: Občanské právo II. (Learning Package for BA(HONS) in Law and Business Management 2012/2013). Brno, B.I.B.S., a.s. 2012. 24 s.

130. Schelle, K.: Ročníkový seminář (Learning Package for MSc in Law and Business Management Studies 2012/2013). Brno. B.I.B.S., a.s. 2012.

131. Schelle, K.: Občanské právo v kontextu práva Evropské unie (Learning Package for LLM in Czech Business Law in the European Union 2012/2013). Brno. B.I.B.S., a.s. 2012. 17 s.

132. Schelle, K. (člen autor. kol.): Úvod do studia (Learning Package for BA(HONS) in Law and Business Management 2012/2013). Brno, B.I.B.S., a.s. 2012. 56 s.

133. Schelle, K.: Aktuální otázky práva ČR a EU (Learning Package for LLM in Czech Business Law in the European Union 2012/2013). Brno. B.I.B.S., a.s. 2012.

134. Schelle, K.: Základy veřejného a soukromého práva (Learning Package for BA(HONS) in Business Management 2012/2013). Brno, B.I.B.S, a.s. 2012. 23 s.

135. Schelle, K.: Právní dějiny (Learning Package for BA(HONS) in Law and Business Management 2012/2013). Brno, B.I.B.S., a.s. 2012. 48 s.

136. Schelle, K.: Slovenské občanské právo v kontextu práva EU (Learning Packege for LLM in Slovak Business Law in the European Union 2012/2013). Brno. B.I.B.S., a.s. 2012.

137. Schelle, K.: Základy veřejného a soukromého práva (Learning Package for BA(HONS) in Business Management 2012/2013). Brno, B.I.B.S, a.s. 2012. 23 s.

138. Schelle, K.: Právní dějiny (Learning Package for BA(HONS) in Law and Business Management 2012/2013). Brno, B.I.B.S., a.s. 2012. 48 s.

139. Schelle, K.: Slovenské občanské právo v kontextu práva EU (Learning Packege for LLM in Slovak Business Law in the European Union 2012/2013). Brno. B.I.B.S., a.s. 2012.