dot2

OBCHODNÍ PRÁVO

Zakládání, změny a likvidace obchodních společností, družstev a dalších subjektů zapsaných do obchodního či jiného rejstříku/registru, sepis obchodních smluv a dohod, sepis žalob s obchodněprávní problematikou a zastupování v řízení před soudy i rozhodčími orgány, včetně řízení ve věcech obchodního rejstříku. Řešení právních problémů z oblasti soutěžního práva, včetně zastupování v řízení před Úřadem pro hospodářskou soutěž, jakož i poskytování právních služeb při řešení dalších obchodněprávních problémů, včetně sporů týkajících se cenných papírů. Zastupování i řešení problematiky živnostenských oprávnění. Advokátní kancelář zastupuje řadu subjektů pro něž vymáhá pohledávky a zajišťuje lepší vymahatelnost pohledávek klientů v budoucnu.