dot2

INSOLVENČNÍ ŘÍZENÍ

Sepis návrhů na zahájení insolvenčního řízení, výkon funkce insolvenčního správce vycházející z bohatých zkušeností s touto činností, poradenská činnost pro dlužníky i správce majetkových podstat.