dot2

PORADENSKÁ A KONZULTAČNÍ ČINNOST

Poskytování konzultací k vybraným právním problémům z oblasti občanského, rodinného, obchodního, pracovního, trestního, insolvenčního i procesního práva.