PUBLIKAČNÍ ČINNOST – Recenze

Doc. JUDr. Karel Schelle, CSc.
  1. Schelle, K.: Sborník prací učitelů právnické fakulty v Brně, VII, 1977. Rec.: Universitas, 10., 1977, č. 6, s. 105- 106.
  2. Schelle, K.: Folia diplomatika II. Brno, Universita J. E. Purkyně 1976, stran 227. Rec.: Slovenská archivistika, 121, 1977, č. 1, s. 152 – 154.
  3. Schelle, K.: A. M. Jakovlev, Právo i sociologia. Moskva, Juridičeskaja literatura 1975, stran 112. Rec.: Právný obzor, 61, 1978, č. 6, s. 571 – 572.
  4. Schelle, K. – Schelleová, I.: Čistjakov Oleg Ivanovič: Problemy demokratii i federalisma v pervoj sovetskoj konstitucii. Moskva, Izdatelstvo moskovskogo universiteta 1977. 124 s. Rec.: Slovanský přehled, 64, 1978, č. 6, s. 494 – 497.
  5. Schelle, K.: Magnae Moraviae fontes historici, V. Indices, sestavil Lubomír E. Havlík, Univerzita J. E. Purkyně v Brně, Brno 1977, str. 192. Rec.: Slovenská archivistika, 13, 1978, č. 2, s. 164 – 166.
  6. Schelle, K.: Dokumenty moderní doby. Praha, Svoboda 1978, stran 657. Rec.: Právny obzor, 62, 1979, č. 2, s. 139 – 140.
  7. Schelle, K.: Ščapov, Ja. N.: Drevnerusskije kňažeskije ustavy XI – XV vv. Moskva 1976. 240 s. Rec.: Historický časopis, 27, 1979, č. 1, s. 133.
  8. Schelle, K. – Schelleová, I.: Právněhistorické studie 21, Academia, Nakladatelství Československé akademie věd, Praha 1978, stran 354. Rec.: Právník, 118, 1979, č. 1, s. 90 – 94.
  9. Schelle, K. – Schelleová, I.: Oleg Ivanovič Čistjakov, Problem demokracii i federalisma v pervoj sovětskoj konstitucii. Izdatelstvo moskovskogo universiteta. Moskva 1977, stran 124. Rec.: Právník, 118, 1979, č. 1, s. 101 – 105.
  10. Schelle, K. – Schelleová, I.: Právnické štúdie, roč. XXIII. Bratislava. Veda 1977, stran 262. Rec.: Právny obzor, 62, 1979, č. 3, s. 230 – 235.
  11. Schelle, K.: Břevnovský sjezd 1878, připravili Bořivoj Indra, Jan Staněk, Jaroslav Lameš, Jan Roubíček, Vladimíra Hradecká, Radko Gubas. Edice Archívní dokumenty. Státní oblastní archív v Praze. 281 s. Rec.: Slovanský přehled, 65, 1979, č. 2, s. 153 – 154.
  12. Schelle, K.: Sbornik dokumentov po vseobščej istorii gosudarstva i prava. Sestavil prof. K. E. Livancev Leningrad, Izdatelstvo Leningradskogo universiteta 1977. 141 s. Rec.: Slovanský přehled, 65, 1979, č. 2, s. 155 – 156.
  13. Schelle, K. – Schelleová, I.: Rec.: Acta Universitatis Carolinae – Iuridica 1975. Praha, Univerzita Karlova 1975, stran 361. Právny obzor, 62, 1979, č. 4, s. 326 – 329.
  14. Schelle, K.: Mates, P.: Nad některými otázkami národních správ v zemědělství na Moravě v letech 1945 – 1947. Časopis Moravského muzea LXII, 1977, s. 61 – 73. Rec.: Historický časopis, 27, 1979, č. 2, s. 312 – 313.
  15. Schelle, K. – Schelleová, I.: Desať rokov Československej federacie. Vedoucí redaktor Viliam Plevza. Bratislava, 1978. 192 s. Rec.: Slovanský přehled, 65, 1979, č. 3, s. 254 – 255.
  16. Schelle, K.: Valentin Urfus, Římskoprávní vzdělanost a její vklad do vývoje státoprávních představ od středověku do konce feudalismu. Spisy Právnické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Brně (Acta Universitatis Brunensis – Iuridica), No 25, Brno 1978, stran 136. Rec.: Právny obzor, 62, 1979, č. 7, s. 579 – 581.
  17. Schelle, K.: Mates, P.: Nad složením a činností rolnických komisí v I. etapě pozemkové reformy na Moravě. In: ČMM, 63, 1978, s. 83 – 94. Rec.: Historický časopis, 27, 1979, č., 3, s. 465 – 466.
  18. Schelle, K.: Myšková, E.: Rumburská vzpoura. Severočeské nakladatelství, Ústí nad Labem 1978, s. 80. Rec.: Historický časopis, 27, 1979, č. 3, s. 459.
  19. Schelle, K.: Amort, Č.: Za svobodu bulharského lidu. Praha 1978, 136 s. Rec.: Historický časopis, 27, 1979, č. 3, s. 448 – 449.
  20. Schelle, K. – Schelleová, I.: Sborník prací učitelů právnické fakulty v Brně. VIII. Spisy Právnické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Brně (Acta Universitatis Brunensis – Iuridica). No 28, Brno, 1978, stran 236. Rec.: Právny obzor, 62, 1979, č. 9, s. 749 – 752.
  21. Schelle, K.: Kritika sovremennych buržuaznych i revizionistskich těorij. Moskva 1977, stran 135. Rec.: Právny obzor, 62, 1979, č. 9, s. 766.
  22. Schelle, K.: Galina Alexandrovna Agafonova, Sovet nacionalnoj bezopasnosti SŠA. Istorija sozdanija i načalnyj period dějatelnost. 1947 – 1960 gg. Moskva, Nauka 1977, stran 136. Rec.: Právny obzor, 62, 1979, č. 10, s. 879 – 881.
  23. Schelle, K.: Publikace k 30. výročí založení Rady vzájemné hospodářské pomoci. Rec.: Arbitrážní praxe, 19, 1979, č. 12, s. 426 – 427.
  24. Schelle, K.: Aleš Šťastný: Základy československého dopravního práva, Vydavatelství technické a ekonomické literatury, Bratislava 1978, 295 stran. Rec.: Správní právo, 12, 1979, č. 8, s. 502 – 503.
  25. Schelle, K.: Vašečka, J.: Postavení církví v Československu po roce 1945. Sborník prací učitelů právnické fakulty VII. Brno 1977, s. 101 – 130. Rec.: Historický časopis, 28, 1980, č. 1, s. 157 – 159.
  26. Schelle, K.: Münz, T.: Baruch Benedictus Spinoza. Veda, Bratislava 1977, 152 s. Rec.: Historický časopis, 28, 1980, č. 1, s. 135 – 137.
  27. Schelle, K. – Schelleová, I.: Senta Radvanová, O rodině, manželství a dětech. Praha 1978, stran 208. Rec.: Právny obzor, 63, 1980, č. 1, s. 91 – 92.
  28. Schelle, K.: Sborník prací učitelů právnické fakulty v Brně, IX. Spisy právnické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Brně, No 30, Brno 1979, 317 s. Rec.: Slovanský přehled, 66, 1980, č. 1, s. 51.
  29. Schelle, K.: Urban Otto: Kapitalismus a česká společnost. Praha, Svoboda 1978, 279 s. Rec.: Slovanský přehled, 66, 1980, č. 1, s. 53 – 54.
  30. Schelle, K.: Mates Pavel: Právní problémy zespolečenštění průmyslu v Československu 1945 – 1947. Spisy právnické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Brně (Acta Universitatis Brunensis – Iuridica), No 26, Brno 1978, 152 s. Rec.: Slovanský přehled, 66, 1980, č. 1, s. 62 – 63.
  31. Schelle, K. – Schelleová, I.: Henryk Rot, Problemy kodyfikacji prawa PRL. Wroclaw 1978, stran 160. Rec.: Právny obzor, 63., 1980, č. 3, s. 281 – 283.
  32. Schelle, K.: Gosiorovský, Miloš: Češi a Slováci. Historie vzájemných vztahů ve 20. století. Praha, Horizont 1979. 208 s. Rec.: Slovanský přehled, 66, 1980, č. 2, s. 133 – 134.
  33. Schelle, K.: Znaky a pečeti jihomoravských měst a městeček. Připravila redakční rada: Jaroslav Dřímal, Ludmila Grůzová, Ivan Štarha, Metoděj Zemek, František Zřídkaveselý. Brno, Blok 1979, 460 s. + 56 s. ilustrací. Rec.: Slovanský přehled, 66, 1980, č. 2, s. 157.
  34. Schelle, K.: Dokoupil Vladislav: Soupis brněnských tisků. Staré tisky do roku 1800. Brno, Státní vědecká knihovna, Archív města Brna – Muzejní spolek 1978. 603 s. Rec.: Slovanský přehled, 66, 1980, č. 2, s. 157 – 158.
  35. Schelle, K.: Dokumenty k dějinám státu a práva socialistických zemí. Rec.: Slovanský přehled, 66, 1980, č. 2, s. 160 – 161.
  36. Schelle, K.: Kinc C. I. Italija konca XIX. veku: Sudby ljudej i teorij, Moskva, Nauka 1978. 200 s. Rec.: Slovanský přehled, 66, 1980, č. 2, s. 163.
  37. Schelle, K.: Džangirjan V.G.: Kritika anglo-americkoj buržuaznoj istoriografii M. A. Bakunina i Bakuninisma. Moskva, Mysl 1978, 184 s. Rec.: Slovanský přehled, 66, 1980, č. 2, s. 165.
  38. Schelle, K. – Schelleová, I.: Sborník prací učitelů právnické fakulty v Brně IX. Spisy právnické fakulty Univerzity J. E. Purkyně. No 30, Brno, 1979, stran 317. Rec.: Právny obzor, 63, 1980, č. 5, s. 442 – 444.
  39. Schelle, K.: Jan Vašečka, Věc v právním smyslu v historickém pohledu. Brno, Univerzita J. E. Purkyně 1979, 113 s. Rec.: Československý časopis historický, 28, 1980, č. 3, s. 471 – 472.
  40. Schelle, K.: Právněhistorické studie 22, Academia, nakladatelství Československé akademie věd, Praha 1979, 368 s. Rec.: Právník, 119, 1980, č. 5, s. 457 – 459.
  41. Schelle, K.: Istorija Beloruskoj SSR. Nauka i technika, Minsk 1977. 630 s. Rec.: Historický časopis, 28, 1980, č. 2, s. 308.
  42. Schelle, K.: Savelo, K. F.: Rannefeodalnaja Anglija. Leningradskij universitet, Leningrad 1977. 144 s. Rec.: Historický časopis, 28, 1980, č. 2, s. 308 – 309.
  43. Schelle, K.: Aktuálné problémy socialistického práva. Acta iuridica Cassoviensis, 1, Východoslovenské vydavateĺstvo, Košice 1977, 156 s. Rec.: Historický časopis, 28, 1980, č. 2, s. 326 – 327.
  44. Schelle, K.: Miloš Gosiorovský, Češi a Slováci. Historie vzájemných vztahů ve 20. století, Praha 1979, 208 s. Rec.: Časopis Matice moravské, 99, 1980, č. 1 – 2., s. 145 – 146
  45. Schelle, K.: Krzemienska Barbara: Boj knížete Břetislava I. o upevnění českého státu (1039 až 1041). Rozpravy Československé akademie věd – řada společenských věd, roč. 89, sešit 5. Praha 1971. 71 s. Rec.: Slovanský přehled, 66, 1980, č. 4, s. 326 – 327.
  46. Schelle, K.: Rozvíjenie socializmu na Slovensku v prvej polovici šesťdesiatych rokov. Bratislava, Pravda 1979. 312 s. Rec.: Slovanský přehled, 66, 1980, č. 4. s. 330 – 331.
  47. Schelle, K.: Acta Universitatis Brunensis – Iuridica 1977. PrF UJEP. Brno 1977. Rec.: Historický časopis, 28, 1980, č. 3, s. 480.
  48. Schelle, K.: Jan Vašečka, Věc v právní smyslu v historickém pohledu. Spisy právnické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Brně, No 31, Brno 1979, stran 113. Rec.: Právní obzor, 63, 1980, č. 7, s. 602 – 622.
  49. Schelle, K.: Košický vládní program – program budování lidově demokratického Československa. Rec.: Sborník prací učitelů právnické fakulty v Brně – X. Brno, Univerzita J. E. Purkyně 1980, s. 200 – 202
  50. Schelle, K.: Stanislav Balík: Státní zřízení Francie v letech 1789 – 1814, Univerzita Karlova, Praha 1977, 134 s. Rec.: Sborník prací učitelů právnické fakulty v Brně – X. Brno, Univerzita J. E. Purkyně 1980, s. 207 – 208.
  51. Schelle, K.: Dokumenty k dějinám státu a práva ČSSR. Rec.: Slovenská archivistika, 15, 1980, č. 1, s. 169 – 170.
  52. Schelle, K.: Rebro Karol: Socialistická spoločnosť a rímsko právna kultura. Bratislava, Veda 1979. 120 s. Rec.: Slovanský přehled, 66, 1980, č. 5, s. 388.
  53. Schelle, K.: Klíma Josef: Nejstarší zákony lidstva. Chammurapi a jeho předchůdci. Praha, Academia 1979. 284 s. Rec.: Slovanský přehled, 66, 1980, č. 5, s. 418.
  54. Schelle, K.: Sejbal Jiří: Dějiny peněz na Moravě. Brno, Blok 1979. 209 s. Rec.: Slovanský přehled, 66, 1980, č. 5, s. 419.
  55. Schelle, K.: Marečková Marie: Společenská struktura Bardějova v prvé polovině 17. století. Brno 1979. 227 s. Rec.: Slovanský přehled, 66, 1980, č. 5, s. 421.
  56. Schelle, K.: Czafik Jozef – Varsík Anton: Normotvorba vo federálnej ČSSR 1969 – 1979, I. díl. Bratislava, Obzor 1980. 400 s. Rec.: Slovanský přehled, 66, 1980, č. 5, s. 434 – 435.
  57. Schelle, K.: Karel Malý, Trestní právo v Čechách v 15, – 16. století, Univerzita Karlova v Praze 1979, 262 s. Rec.: Časopis Matice moravské, 99, 1980, č. 3 – 4, s. 364 – 365.
  58. Schelle, K.: Vladimír Nálevka, Poslední den míru, Praha 1979, 168 s. + 16 obrazových příloh. Rec.: Časopis Matice moravská, 99, 1980, č. 3 – 4, s. 364 – 365.
  59. Schelle, K.: Fedorov, K. G.: Istorija gosudarstva i prava zarubežnych stran. Leningradskij universitet, Leningrad 1977. 456 s. Rec.: Historický časopis, 28, 1980, č. 4, s. 595.
  60. Schelle, K.: Bartošek, M.: Verrinae. Význam Ciceronových řečí proti Verrovi pro základní problémy státu a práva. Univerzita Karlova v Praze, Praha 1977, 235 s. Rec.: Historický časopis, 28, 1980, č., 4, s. 595 – 596.
  61. Schelle, K.: Marta Kadlecová – Pavel Mates, Vybrané dokumenty z dějin státu a práva na území ČSSR (1627 – 1939). Brno, Univerzita J. E. Purkyně 1979. 156 s. Rec.: Archivní časopis, 30, 1980, č. 3, s. 182 – 183.
  62. Schelle, K. – Svatoň, J.: Z prací učitelů brněnské právnické fakulty. Rec.: Správní právo, 13, 1980. č. 8. s. 503 – 506.
  63. Schelle, K.: Sborník prací učitelů právnické fakulty v Brně IX, Spisy právnické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Brně. Brno 1979. 317 s. Rec.: Československý časopis historický, 29, 1981, č. 1, s. 153 – 154.
  64. Schelle, K.: Žemlička Josef: Vývoj osídlení Dolního Poohří a Českého středohoří od 14. století. Praha, Academia 1980. 220 s. + 10 obrazových příloh. Rec.: Slovanský přehled, 67, 1981, č. 1, s. 30.
  65. Schelle, K.: Bartoš Josef – Schulz Jindřich – Trapl Miloš: Historický místopis Moravy a Slezska v letech 1848 – 1960. Svazek VII. Ostrava, Profil 1980. 257 s. Rec.: Slovanský přehled, 67, 1981, č. 1, s. 50.
  66. Schelle, K.: Čejka Eduard – Richter Karel: Historické události – druhá světová válka. Datová příručka. Praha, Mladá fronta 1979. 516 s. Rec.: Slovanský přehled, 67, 1981, č. 1, s. 82 – 83.
  67. Schelle, K.: Sborník prací učitelů právnické fakulty v Brně, X., Spisy právnické fakulty, sv. 34. Univerzita J. E. Purkyně 1980. 211 s. Rec.: Slovanský přehled, 67, 1981, č. 1, s. 96.
  68. Schelle, K.: Urfus, V.: Římskoprávní vzdělanost a její vklad do vývoje státoprávních představ od středověku do konce feudalismu. In: Acta Universitatis Brunensis – Iuridica, 25. Brno 1978. 136 s. Rec.: Historický časopis, 29, 1981, č. 1, s. 141 – 142.
  69. Schelle, K.: Wohlgemuthová, R.: Cestou k břevnovskému sjezdu 1878. Praha 1978. 120 s. Rec.: Historický časopis, 29, 1981, č. 1, s. 155 – 156.
  70. Schelle, K.: Sborník prací učitelů právnické fakulty v Brně VIII. PrF UJEP. Brno 1978. 236 s. Rec.: Historický časopis, 29, 1981, č. 1, s. 157 – 158.
  71. Schelle, K.: Terézia Kováčiková, Karol Šmidke. Praha, Horizont 1979. 128 s. Rec.: Československý časopis historický, 29, 1981, č. 2, s. 290 – 291.
  72. Schelle, K.: Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity – řada historická (C), č. 25/26, ročník XXVII/XXVIII. Brno 1979. 218 s. Rec.: Československý časopis historický, 29, 1981, č. 2, s. 305 – 306.
  73. Schelle, K.: Časopis Slezského muzea, série (B) – vědy historické. Roč. 27 (1978). 192 s. Rec.: Československý časopis historický, 29, 1981, č. 2, s. 308 – 309.
  74. Schelle, K. – Svatoň, J.: Sborník prací učitelů právnické fakulty v Brně X. Spisy právnické fakulty sv. 34. Universita J. E. Purkyně 1980, stran 211. Rec.: Právny obzor, 64, 1981, č. 3, s. 279 – 281.
  75. Schelle, K. – Svatoň, J.: Nad několika právními studiemi. Rec.: Správní právo, 14, 1981, č. 2, s. 123 – 124.
  76. Schelle, K.: Konečný Zdeněk – Mainuš František: Stopami minulosti I. Kapitoly z dějin Moravy a Slezska. Brno 1979. 225 s. Rec.: Slovanský přehled, 67, 1981, č. 2, s. 157.
  77. Schelle, K.: Husitské manifesty. Soubor textů shromáždil, české upravil, latinské a německé přeložil, poznámkami a vysvětlivkami opatřil Amedeo Molnár. Praha 1980. 263 s. Rec.: Slovanský přehled, 67, 1981, č. 2, s. 158 – 159.
  78. Schelle, K.: Kazimour Jan: Hospodářský vývoj Československa. Praha 1980. 160 s. Rec.: Slovanský přehled, 67, 1981, č. 2, s. 176.
  79. Schelle, K.: Sinicyna, I. E. Obyčaj a obyčnoe pravo v sovremennoj Afrike (Istorija izučanija kodeksy obyčnogo prava). Nauka, Moskva 1978. 284 s. Rec.: Historický časopis, 29, 1981, č. 2, s. 182 – 283.
  80. Schelle, K.: Drugomov, G. P.: Švejcarija: Istorija i sovremennosť (Očerk novejšej istorii). Mysl, Moskva 1978. 208 s. Rec.: Historický časopis, 29, 1981, č. 2, s. 285.
  81. Schelle, K.: Kejř, J.: O tzv. bezprostřední podřízenosti Moravy Říši. Sborník archivních prací, 28, 1978, č. 2, s. 233 – 291. Rec.: Historický časopis, 29, 1981, č. 2, s. 290.
  82. Schelle, K.: Acta Universitatis Brunensis – Iuridica 1978. Brno, Univerzita J. E. Purkyně 1978. Rec.: Československý časopis historický, 29, 1981, č. 3, s. 468.
  83. Schelle, K.: Časopis Slezského muzea, vědy historické, série (B), roč. 28, 1979. 192 s. Rec.: Československý časopis historický, 29, 1981, č. 3, s. 468.
  84. Schelle, K. – Svatoň, J.: Nad několika hospodářskými studiemi. Rec.: Arbitrážní praxe, 21, 1981, č. 5, s. 199 – 200.
  85. Schelle, K.: Studia nad faszyzmem i zbrodniami Hitlerowskimi, tom VI. Acta universitatis wratislaviensis, No 484. Wroclaw 1980. 344 s. Rec.: Slovanský přehled, 67, 1981, č. 3, s. 257 – 258.
  86. Schelle, K.: Dokumenty k historii mnichovského diktátu 1937 – 1939. Praha, Svoboda 1979. 455 s. Rec.: Historický časopis, 29, 1981, č. 3, s. 445 – 446.
  87. Schelle, K.: Dějiny Ruska a SSSR, Československo-sovětské vztahy. Bibliografie prací za léta 1966 – 1976. Praha, ČSI ČSAV 1978. I. díl 410 s., II. díl 244 s. Rec.: Historický časopis, 29, 1981, č. 3, s. 448.
  88. Schelle, K.: Mates, P.: Činnost Zemského národního výboru v Brně při zemědělském osídlení Moravy. Sborník prací učitelů právnické fakulty v Brně X. Spisy právnické fakulty sv. 34, Univerzita J. E. Purkyně v Brně 1980, s. 19 – 36. Rec.: Historický časopis, 29, 1981, č. 3, s. 448.
  89. Schelle, K. – Svatoň, J.: Právnické štúdie. Roč. XXXVI. Bratislava, Veda, vydavatelstvo Slovenskej akadémie vied 1980, stran 272. Rec.: Právny obzor, 64, 1981, č. 6, s. 609 – 612.
  90. Schelle, K.: Přehled dějin Moravy, I. Brno, Univerzita J. E. Purkyně 1980. 171 s. Rec.: Slovanský přehled, 67, 1981, č. 4, s. 283.
  91. Schelle, K.: Baletka Ladislav – Louda Jiří: Znaky měst Severomoravského kraje. Ostrava, Profil 1980. 99 s. Rec.: Slovanský přehled, 67, 1981, č. 4, s. 337 – 338.
  92. Schelle, K.: Istorija Moskvy. Nauka, Moskva 1978. 543 s. Rec.: Historický časopis, 29, 1981, č. 4, s. 572.
  93. Schelle, K.: Novák Jozef: Rodové erby na Slovensku I. (Kubínyiho zbierka pečatí). Martin. Osveta 1980. 376 s. Rec.: Slovanský přehled, 67, 1981, č. 5, s. 393.
  94. Schelle, K.: Chovanec Jaroslav: Revolučný a štátoprávný odkaz Slovenského národného povstavia. Bratislava, Pravda 1980. 446 s. Rec.: Slovanský přehled, 67, 1981, č. 5, s. 431 – 432.
  95. Schelle, K.: Havlík E. Lubomír: Morava v 9. – 10. století. Studie ČSAV, č. 7, 1978, Academia Praha 1978, stran 160. Rec.: Sborník prací učitelů právnické fakulty v Brně – XI, Brno, Univerzita J. E. Purkyně 1981, s. 277 – 280.
  96. Schelle, K.: Cybulski,B.: Rada Narodowa Ksiestwa Cieszynskiego 1918 – 1920. Opole, Institut slaski 1980. 223 s. Rec.: Historický časopis, 29, 1981, č. 6, s. 917.
  97. Schelle, K.: Istoriografia stran Vostoka. Moskva, Moskovskij universitet 1978. 256 s. Rec.: Historický časopis, 29, 1981, č. 6, s. 917.
  98. Schelle, K.: Právněhistorické studie 23, Academia, Praha 1980, 376 stran. Rec.: Právník, 120, 1981, č. 12, s. 1115 – 1117.
  99. Schelle, K.: Valentin Urfus, Obecné dějiny státu a práva. Římské právo soukromé. Brno, Univerzita J. E. Purkyně 1979. 95 s. Rec.: Československý časopis historický, 30, 1982, č. 1, s. 140.
  100. Schelle, K.: Marta Kadlecová – Pavel Mates, Vybrané dokumenty z dějin státu a práva na území ČSSR. Brno, Univerzita J. E. Purkyně 1979. 159 s. Rec.: Československý časopis historický, 30, 1982, č. 1, s. 140 – 141.
  101. Schelle, K.: Počátky odborového hnutí v českých zemích. Praha, Práce 1980. 184 s. Rec.: Slovanský přehled, 68, 1982, č. 1, s. 67.
  102. Schelle, K.: Vlček Eduard – Mates Pavel: Dějiny státu a práva socialistických zemí (SSSR, PLR, MLR, NDR, BLR a SFRJ). Praha, SPN 1080. 319 s. Rec.: Slovanský přehled, 68, 1982, č. 1, s. 75.
  103. Schelle, K.: Znaky a pečeti jihomoravských města městeček. Brno, Blok 1979. 460 s. Rec.: Historický časopis, 30, 1982, č. 2, s. 353.
  104. Schelle, K.: Revoluční přeměny jihomoravského venkova. Blok, Brno 1980, 276 s. Rec.: Časopis Matice moravské, 101, 1982, č. 1 – 2, s. 177 – 180.
  105. Schelle, K.: Sborník prací učitelů právnické fakulty v Brně, 9. Brno, Univerzita J. E. Purkyně 1979. 317 s. Rec.: Historický časopis, 30, 1982, č. 3, s. 473 – 474.
  106. Schelle, K.: Černá kniha. Brno, Blok 1979. 342 s. Rec.: Historický časopis, 320, 1982, č. 3, s. 489.
  107. Schelle, K.: Sovětské ústavy. Svoboda, Praha 1979, 320 stran. Rec.: Slovenská archivistika, 17, 1982, č. 1, s. 158 – 159.
  108. Schelle, K. – Svatoň, J.: Sborník prací učitelů právnické fakulty v Brně, XI. Spisy právnické fakulty, sv. 40, Univerzita J. E. Purkyně v Brně 1981, stran 286. Rec.: Právny obzor, 65, 1982, č. 6, s. 554 – 557.
  109. Schelle, K.: Sovětské ústavy. Praha, Svoboda 1979. 320 s. Rec.: Historický časopis, 30, 1982, č. 4, s. 640.
  110. Schelle, K.: Časopis Slezského muzea, série (B) – vědy historické. Roč. 29 (1980). 288 s. Rec.: Československý časopis historický, 30, 1982, č. 5, s. 786.
  111. Schelle, K.: Revoluční přeměny jihomoravského venkova. Brno 1980. 276 s. Rec.: Slovanský přehled, 68, 1982, č. 5, s. 426 – 427.
  112. Schelle, K.: Právněhistorické studie 24, Praha 1981, 300 s. Rec.: Časopis Matice moravské, 101, 1982, č. 3 – 4, s. 365 – 367.
  113. Schelle, K.: Sborník prací učitelů právnické fakulty v Brně XI., Spisy právnické fakulty č. 40 (Acta Universitatis Brunensis – Iuridica), Universita J. E. Purkyně v Brně, 1981, 286 s. Rec.: Časopis Matice moravské, 101, 1982, č. 3 – 4, s. 371 – 372.
  114. Schelle, K.: Pavel Mates, Vývoj volebního práva v buržoazním Československu. Brno, Univerzita J. E. Purkyně 1981, 230 stran. Rec.: Právny obzor, 65, 1982, č. 9, s. 825 – 827.
  115. Schelle, K.: Universitas 81. Revue Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Brně. Brno 1981, 6 čísel. Rec.: Československý časopis historický, 30, 1982, č. 6, s. 926 – 927.
  116. Schelle, K.: Právněhistorické studie 24, Praha, Academia 1981. 300 s. Rec.: Slovanský přehled, 69, 1983, č. 3, s. 238 – 239.
  117. Schelle, K. – Svatoň, J.: Z prací učitelů brněnské právnické fakulty. Rec.: Správní právo, 17, 1984, č. 6, s. 381 – 383.
  118. Schelle, K.: Pětašedesát let v rozvoji vysokých škol (Vývoj organizace a řízení československých vysokých škol v letech 1918 – 1983, Ústav školských informací při ministerstvu školství ČSR, Praha 1984, 152 stran). Rec.: Vysoká škola, 33, 1984 – 1985, č. 6, s. 284 – 285.
  119. Schelle, K.: Nad několika studiemi o vývoji organizace a řízení vysokých škol. Rec.: Správní právo, 8, 1985, č. 1, s. 58 – 62.
  120. Schelle, K.: Sborník příspěvků o vzniku Československa (Ke kritice buržoazní republiky). Brno, Univerzita J. E. Purkyně 1983. 116 s. Rec.: Československý časopis historický, 33, 1985, č. 2, s. 286.
  121. Schelle, K.: Vývoj organizace a řízení československých vysokých škol v letech 1918 – 1983. Praha, Ústav školských informací při ministerstvu školství ČSR 1984. 152 s. Rec.: Československý časopis historický, 33, 1985, č. 2, s. 287.
  122. Schelle, K.: Socializace vesnice a proměny lidové kultury. Sv. 2. Uherské Hradiště, Slovácké muzeum 1983. 164 s. Rec.: Historický časopis, 33, 1985, č. 3, s. 470.
  123. Schelle, K.: Jiří Dimitrov 1882 – 1949 – 1982. Uspořádal František Hejl, Ctibor Nečas. Brno, Univerzita J. E. Purkyně 1983. 232 s. Rec.: Československý časopis historický, 33, 1985, č.3, s. 450.
  124. Schelle, K.: Sborník prací z regionální konference ke státnímu plánu výzkumu VIII-7-1/6 Agrární politika KSČ v období výstavby socialismu v Československu. Brno, Vysoká škola zemědělská 1982. 96 s. Rec.: Československý časopis historický, 33, 1985, č. 3, s. 465.
  125. Schelle, K.: Sborník prací učitelů právnické fakulty v Brně XII. Brno, Univerzita J. E. Purkyně 1984. 172 s. Rec.: Československý časopis historický, 33, 1985, č. 3, s. 467.
  126. Schelle, K.: Sborník příspěvků o vzniku Sboru národní bezpečnosti. Rec.: Správní právo, 18, 1985, č. 3, s. 189.
  127. Schelle, K.: Sborník prací historických, 10. Praha, SPN 1983. 203 s. Rec.: Slovanský přehled, 71, 1985, č. 3, s. 252.
  128. Schelle, K.: Brno mezi městy střední Evropy (Sborník projevů, studií, úvah a sdělení z vědeckého sympozia konaného 29. – 30. listopadu 1979). Brno, Archív města Brna a Muzejní a vlastivědná společnost 1983. 283 s. Rec.: Historický časopis, 33, 1985, č. 4, s. 627 – 628.
  129. Schelle, K.: 1100 roků československo-bulharských vztahů. Praha, TEPS pro Muzejní a vlastivědnou společnost v Brně a Okresní archiv v Mikulově 1983. 224 s. Rec.: Historický časopis, 33, 1985, č. 4, s. 628.
  130. Schelle, K.: Sborník prací učitelů právnické fakulty v Brně XIII. Brno, Univerzita J. E. Purkyně 1984. 191 s. Rec.: Československý časopis historický, 33, 1985, č. 5, s. 792.
  131. Schelle, K.: Vlček, E.: Státoprávní aspekty naší národní a demokratické revoluce. Brno, Dům techniky ČSVTS 1985. 52 s. Rec.: Historický časopis, 33, 1985, č. 6, s. 932.
  132. Schelle, K.: Nová publikace o organizaci a řízení vysokých škol v socialistických zemích. Rec.: Správní právo, 18, 1985, č. 8, s. 505 – 506.
  133. Schelle, K.: Sborník příspěvků z konference ke 40. výročí osvobození Československa. Brno, Univerzita J. E. Purkyně 1985. 259 s. Rec.: Slovanský přehled, 72, 1986, č. 1, s. 79 – 80.
  134. Schelle, K.: Kulkov E. N. – Ržeševskij O. A. – Čelyšev I. A.: Pravda a lež o druhé světové válce. Praha, Naše vojsko 1985. 239 s. Rec.: Slovanský přehled, 72, 1986, č. 1, s. 80.
  135. Schelle, K.: P. V. Kostin, Ze zákulisí FBI. Praha, Lidové nakladatelství 1985. 280 s. Rec.: Československý časopis historický, 34, 1986, č. 2, s. 285.
  136. Schelle, K.: Miroslav a Hana Honzíkovi: 1914/1918. Léta zkázy a naděje. Praha, Panorama 1984, 320 s. Rec.: Časopis Matice moravské, 105, 1986, č. 1 – 2, s. 285.
  137. Schelle, K.: Felix Vašečka: Bystrica žije. Bratislava, Pravda 1984, 336 s. Rec.: Časopis Matice moravské, 105, 1986, č. 1 – 2, s. 155 – 156.
  138. Schelle, K.: Ervín Pauliak: Od povstania k oslobodeniu. Bratislava, Pravda 1985, 320 s. Rec.: Časopis Matice moravské, 105, 1986, č. 1 – 2, s. 155 – 156.
  139. Schelle, K.: Slovakistické štúdie (Zborník vybraných prednášok Letného seminára slovenského jazyka a kultúry Studia Academica Slovaca). Martin, Matica slovenská 1985, 600 s., 16.s. obrazových příloh. Rec.: Časopis Matice moravské, 105, 1986, č. 1 – 2, s. 172 – 173.
  140. Schelle, K.: Právněhistorické studie 26. Praha 1984, 304 s. Rec.: Časopis Matice moravské, 105, 1986, č. 1 – 2, s. 197.
  141. Schelle, K.: Sládek, Z.: Československé pojišťovnictví v meziválečném období a české buržoazní politické strany. Praha, Česká státní pojišťovna 1985. 46 s. Rec.: Historický časopis, 34, 1986, č. 4, s. 622.
  142. Schelle, K.: Přehled archivů ČSR. Sestavili Vladimír Bystrický a Václav Hrubý, Praha, Archivní správa ministerstva vnitra ČSR 1984, 209 stran. Rec.: Časopis Matice moravské, 105, 1986, č. 3 – 4, s. 338 – 339.
  143. Schelle, K.: Novejšaja istorija Vietnama. Moskva, Nauka 1984. 424 s. Rec.: Historický časopis, 34, 1986, č. 5, s. 774.
  144. Schelle, K.: Fekete, J.: Príspevok k najstarším dejinám slovenského poistenia. Praha, Česká státní pojišťovna 1985. 70 s. Rec.: Historický časopis, 34, 1986, č. 5, s. 786 – 787.
  145. Schelle, K.: K dějinám pojišťování hospodářských zvířat. I. Česká státní pojišťovna, Praha 1985. 78 s. Rec.: Historický časopis, 34, 1986, č. 5, s. 787.
  146. Schelle, K.: Bystrický, V. – Hrubý, V.: Přehled archivů ČSR. Praha, Archivní správa ministerstva vnitra ČSR 1984. 209 s. Rec.: Historický časopis, 34, 1986, č. 5, s. 789.
  147. Schelle, K.: Dějiny řemesel a průmyslu na Jižní Moravě. XIII. mikulovské sympozium 20. a 21. října 1983. Praha, TEPS pro Muzejní a vlastivědnou společnost v Brně a Okresní archív v Mikulově 1984. 375 s. Rec.: Historický časopis, 34, 1986, č. 5, s. 792.
  148. Schelle, K.: Josef Macur: Správní soudnictví, Brno, Univerzita J. E. Purkyně, 1986, 206 stran. Rec.: Národní výbory, 36, 1987, č. 1, s. 30.
  149. Schelle, K.: Jan Filip: Zastupitelská soustava v ČSSR. Brno, Univerzita J. E. Purkyně 1986, 214 stran. Rec.: Národní výbory, 36, 1987, č. 13, s. 23.
  150. Schelle, K.: Jozef Žatkuliak: Vývoj národných výborov na Slovensku v prvých rokoch výstavby socializmu (1948 – 1954). Bratislava, Veda 1986, 128 stran. Rec.: Národní výbory, 36, 1987, č. 15, s. 30.
  151. Schelle, K.: Miroslav Kocích: Úvahy o správní reformě a o zavedení župního zřízení v buržoazním Československu (Slezský sborník, 84, 1986, č. 1, s. 13 – 31). Rec.: Národní výbory, 36, 1987, č. 16, s. 29.
  152. Schelle, K.: Dějiny školstva a pedagogiky, Bratislava, Slovenské pedagogické nakladatelství 1986, 440 stran. Rec.: Národní výbory, 36, 1987, č. 19, s. 30.
  153. Schelle, K.: Josef Macur: Správní soudnictví. Brno, UJEP, 206 s. Rec.: Časopis Matice moravské, 106, 1987, č. 1 – 2, s. 160 – 161.
  154. Schelle, K.: Ježek, B.: Nejstarší historie českého pojišťovnictví. Praha, Česká státní pojišťovna 1985. 274 s. Rec.: Historický časopis, 35, 1987, č. 2, s. 338.
  155. Schelle, K.: Moczarski, K.: Rozhovory s katem. Praha, Mladá fronta 1985. 336 s. Rec.: Historický časopis, 35, 1987, č. 2, s. 342.
  156. Schelle, K.: Publikace a postavení archívů v socialistické společnosti. Rec.: Národní výbory, 36, 1987, č. 27, s. 30.
  157. Schelle, K.: Zdeněk Lukeš a kol.: Základy teorie státní správy. Praha, Ústav státní správy 1986, 172 stran. Rec.: Národní výbory, 36, 1987, č. 32, s. 30.
  158. Schelle, K.: Stanislav Marschal: Územní plánování jako nástroj péče o životní prostředí. Praha, Univerzita Karlova 1986, 57 stran. Rec.: Národní výbory, 36, 1987, č. 32, s. 30.
  159. Schelle, K.: Poslanec národního výboru. Praha, Ústav státní správy 1986, 132 stran. Rec.: Národní výbory, 36, 1987, č. 33, s. 30.
  160. Schelle, K.: Kolektiv: Postavenie a právomoc orgánov štátnej moci a správy v systému riadenia československej federácie. Právnické štúdie XXXI-2. Bratislava, Veda 1986, 129 s. Rec.: Správní právo, 20, 1987, č. 5, s. 315 – 316.
  161. Schelle, K.: Jozef Klimko: Politické a právne dejiny hraníc predmnichovskej republiky (1918 – 1938). Bratislava, Veda 1986, 180 s. Rec.: Časopis Matice moravské, 106, 1987, č. 3 – 4, s. 303 – 304.
  162. Schelle, K.: Sborník příspěvků přednesených na rozšířeném zasedání katedry správního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy konané u příležitosti 40. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou. Praha, Ústav státní správy 1986, 171 stran. Rec.: Časopis Matice moravské, 106, 1987, č. 3 – 4, s. 313.
  163. Schelle, K.: 40. výročie martinskej konferencie (Materiály zo zasedania Sekcie dejín odborov a závodov na Slovensku). Bratislava, Práca 1986, 120 s. Rec.: Časopis Matice moravské, 106, 1987, č. 3 – 4, s. 313 – 315.
  164. Schelle, K.: Dejiny školstva a pedagogiky. Bratislava, Slovenské pedagogické nakladatelství 1986, 440 stran. Rec.: Časopis Matice moravské, 106, 1987, č. 3 – 4, s. 317 – 318.
  165. Schelle, K.: Josef Bejček: Hospodářské právo a hospodářské rozhodování. Univerzita J. E. Purkyně, Brno 1987, 93 stran. Rec.: Národní výbory, 36, 1987, č. 47, s. 24.
  166. Schelle, K.: Otakar Eller: Mezinárodní občanské právo procesní. Brno, Univerzita J. E. Purkyně 1987, 93 stran. Rec.: Národní výbory, 36, 1987, č., 47, s. 30.
  167. Schelle, K.: Československá numismatika – současný stav, úkoly a perspektivy (Materiály z konference Brno, 2. – 3. 12. 1982). Brno, Moravské muzeum 1986, 206 s. Rec.: Historický časopis, 35, 1987, č. 6, s. 905.
  168. Schelle, K.: Sborník příspěvků přednesených na rozšířeném zasedání katedry správního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy konané u příležitosti 40. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou. Praha, Ústav státní správy 1986, 171 s. Rec.: Historický časopis, 3, 1987, č. 6, s. 905 – 906.
  169. Schelle, K.: Denárová měna na Moravě (Sborník prací z III. numismatického sympozia 1979 Ekonomicko-peněžní situace na Moravě v období vzniku a rozvoje feudalismu 8. – 12. st.). Brno, Moravské muzeum 1986, 416 s. Rec.: Historický časopis, 45, 1987, č. 6, s. 903 – 904.
  170. Schelle, K.: Sborník příspěvků přednesených na rozšířeném zasedání katedry správního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy konané u příležitosti 40. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou. Praha, Ústav státní správy 1986, 171 s. Rec.: Právny obzor, 70, 1987, č. 10. s. 940 – 941.
  171. Schelle, K.: Vladimír Zahálka: Finanční vztahy podniků ke státu a jejich právní regulace (Brno, Univerzita J. E. Purkyně 1988, 220 stran). Rec.: Národní výbory, 37, 1988, č. 15, s. 30.
  172. Schelle, K.: Jan Hurdík: Zneužití subjektivních občanských práv, Brno, Univerzita J. E. Purkyně 1987, 122 stran. Rec.: Národní výbory, 37, 1988, č. 22, s. 30.
  173. Schelle, K.: Němec, V.: Odsun? A proč?, OV ČSPB Sokolov, 1986, 87 s. Rec.: Správní právo, 21, 1988, č. 2, s. 123 – 124.
  174. Schelle, K.: Václav Němec: Odsun? A proč? (Příspěvek k poválečnému odsunu německého obyvatelstva ze Sokolovska). Sokolov, Okresní výbor ČSPB 1986, 87 stran. Rec.: Časopis Matice moravské, 107, 1988, č. 1, s. 151 – 152.
  175. Schelle, K.: Jozef Klimko, Politické a právne dejiny hraníc predmnichovskej republiky (1918 – 1939). Bratislava, Veda 1986. 180 s. Rec.: Archivní časopis, 38, 1988, č. 2, s. 120 – 121.
  176. Schelle, K.: Archívy v socialistické společnosti. XV. Mikulovské sympozium 24. a 25. října 1985. Vyd. Teps. Praha 1986, 300 s. Rec.: Časopis Slezského muzea, série (B) – vědy historické, 37, 1988, č. 1, s. 93.
  177. Schelle, K.: Jozef Klimko, Politické a právne dejiny hraníc predmnichovskej republiky (1918 – 1938). Bratislava 1986, 180 s. Rec.: Časopis Slezského muzea, série (B) – vědy historické, 37, 1988, č. 1, s. 95.
  178. Schelle, K.: 40. výročie martinskej konferencie. Materiály zo zasedania Sekcie dejin odborov a závodov na Slovensku. Bratislava, Práca 1986. 120 s. Rec.: Slovanský přehled, 74, 1988, č. 4, s. 315.
  179. Schelle, K.: Dejiny školstva a pedagogiky. Bratislava, SPN 1986, 440 s. Rec.: Historický časopis, 36, 1988, č. 4, s. 654 – 655.
  180. Schelle, K.: Příspěvky k dějinám socialistického státu a práva (Referáty přednesené na mezinárodní konferenci konané v pražském Karolinu ve dnech 20. – 23. května 1985). Uspořádal Karel Malý. Univerzita Karlova 1987, I. část 236 s., II. část 247 s., III. část 192 s. Rec.: Právny obzor, 71, 1988, č. 8, s. 748 – 749.
  181. Schelle, K.: Kroupa, P. – Bílý, J. L.: Brněnští sochaři, kameníci a zedníci v letech 1570 – 1620. Brno, Muzeum města Brna 1987, 206 s. Rec.: Historický časopis, 36, 1988, č. 5, s. 809.
  182. Schelle, K.: Herman, K. a kol.: Vznik a dějinná úloha německého imperialismu. Praha, Academia 1987. 272 s. Rec.: Historický časopis, 36, 1988, č. 5, s. 797 – 798.
  183. Schelle, K.: Jozef Klimko: Tretia ríša a ĺudácký režim na Slovensku. Bratislava, Obzor 1986, 256 s. Rec.: Časopis Matice moravské, 107, 1988, č. 2, s. 325 – 327.
  184. Schelle, K.: Petr Průcha: Správněprávní odpovědnost se zaměřením na problematiku stíhání přestupků. Brno, Univerzita J. E. Purkyně 1988, 147 stran. Rec.: Národní výbory, 38, 1989, č. 25, s. 30.
  185. Schelle, K.: Numismatický sborník, 17, Praha, Academia 1986. 328 s. Rec.: Historický časopis, 37, 1989, č. 2, s. 331 – 332.
  186. Schelle, K.: Školství v zahraničí. Praha, Ústav školských informací 1986. Rec.: Historický časopis, 37, 1989, č. 3, s. 473 – 474.
  187. Schelle, K.: Milan Špičák: Východomoravská vesnice na úsvitu socialismu. Brno, Univerzita J. E. Purkyně 1987, 162 s. Rec.: Časopis Matice moravské, 108, 1989, č. 1, s. 151 – 152.
  188. Schelle, K.: Příspěvky k dějinám socialistického státu a práva (Referáty přednesené na mezinárodní konferenci konané v pražském Karolinu ve dnech 20. – 23. května 1985). Uspořádal Karel Malý. Praha, Univerzita Karlova 1987, I. část 236 s., II. část 247 s., III. část 292 s. Rec.: Časopis Matice moravské, 108, 1989, č. 1, s. 152 – 154.
  189. Schelle, K.: Janák, J. – Hledíková, Z.: Dějiny správy v českých zemích do roku 1945. Praha, SPN 1989. 520 s. Rec.: Historický časopis, 39, 1991, č. 1, s. 109.
  190. Schelle, K.: Jan Janák – Zdeňka Hledíková: Dějiny správy v českých zemích do roku 1945. Praha, SPN 1989, 520 stran. Rec.: Správní právo, 25, 1991, č. 2, s. 120 – 122.
  191. Schelle, K.: Jan Filip: Jak se dělají zákony, Praha, Práce 1991, 62 stran. Rec.: Správní právo, 24, 1991, č. 7, s. 446.
  192. Schelle, K.: Chruščov, S.: Jak státník odchází do penze. Praha, Československý spisovatel a Lidové nakladatelství 1990, 96 s. Rec.: Historický časopis, 39, 1991, č. 6, s. 684 – 685.
  193. Schelle, K.: Balcárek, P.: Státoprávní dějiny Moravy. Brno, Hnutí pro samosprávnou demokracii – Společnost pro Moravu a Slezsko 1990, 39 s. Rec.: Historický časopis, 40, 1992, č. 1, s. 131.
  194. Schelle, K.: Petr Průcha: Základy správního práva. Rec.: Universitas, 1992, č. 6, s. 73.
  195. Schelle, K.: Kolektiv: Správní právo hmotné (vybrané problémy), Brno, Masarykova univerzita 1992, 219 stran. Rec.: Správní právo, 25, 1992, č. 8, s. 64.
  196. Schelle, K.: Petr Průcha: Soubor správněprávních předpisů. Rec.: Universitas, 1993, č. 1, s. 69 – 70.
  197. Schelle, K.: Kolektiv: Správní právo hmotné (vybrané kapitoly). Rec.: Universitas, 1993, č. 1, s. 70.
  198. Schelle, K.: Literatura. Rec.: Časopis pro právní vědu a praxi, 1, 1993, č. 1, s. 178 – 196.
  199. Schelle, K.: Petr Průcha: Soubor správně právních předpisů, Brno, Masarykova univerzita 1992, 311 stran. Rec.: Správní právo, 26, 1993, č. 2, s. 128.
  200. Schelle, K.: Literatura. Rec.: Časopis pro právní vědu a praxi, 2, 1994, č. 1, s. 253 – 259.
  201. Schelle, K.: Kolektiv: Správní právo hmotné (vybrané kapitoly), Rec.: Universitas, 1994, č. 1, s. 74 – 75.
  202. Schelle, K.: Literatura. Rec.: Časopis pro právní vědu a praxi, 2, 1994, č. 2, s. 249 – 255.
  203. Schelle, K.: Časopis pro právní vědu a praxi. Rec.: Universitas, 1994, č. 2, s. 79.
  204. Schelle, K. – Schelleová, I.: Významná publikace o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů. Rec: JUMAN 05 „Jurist and Manager“ (Sborník z druhé mezinárodní vědecké konference uspořádané Sdružením EVIDA Plzeň dne 23. června 2005). Plzeň, Sdružení EVIDA Plzeň 2005, s. 211 –214

 

  1. Schelle, K.: Ladislav Vojáček: Urážky, pomluvy, nactiutrhání. Ochrana cti v československém trestním právu. Praha: Eurolex Bohemia 2006, 420 strana přílohy. Rec.: Právník, 146, 2007, č. 8, s. 957 – 959.

 

  1. Schelle, K.: Ladislav Vojáček: Urážky, pomluvy a nactiutrhání. Ochrana cti v československém trestním právu, Eurolex Bohemia, Praha 2006, 420 s. a přílohy. Rec: Právněhistorické studie, 40, Praha 2009, s. 537 – 539.

 

  1. Schelle, K.: Jiří Bílý: Homo oeconomucus evropského feudalismu (Homo oeconomicus des europäischen Feudalismus). Rec.: Journal on European History of Law, 1, 2010, No. 1, Londýn (Velká Británie), STS Science Centre Ltd., s. 82 – 83.

 

  1. Schelle, K.: Jiří Bílý: Moc a právo v evropské politické tradici (Macht und Recht in der europäischen politischen Tradition). Rec.: Journal on European History of Law, 1, 2010, No. 1, Londýn (Velká Británie), STS Science Centre Ltd., s. 84.

 

 1. Schelle, K.: Ius romanum schola sapientiae – Pocta Petrovi Blahovi k 70. narozeninám (Ius roman um schola sapientiae – Festschrift für Peter Blaho zum 70. Geburtstag). Trnava: Právnická fakulta Trnavské univerzity v Trnave 2009, 580 Seiten. (ISBN 978-80-8082-335-1). Rec.: Journal on European History of Law, 1, 2010, No. 2, Londýn (Velká Británie), STS Science Centre Ltd., s. 92.
 2. Schelle, K.: Andrea Švecová, Tomáš Gábriš: Dejiny štátu, správy a súdnictva na Slovensku (Staats-, Verwaltungs- und Gerichtsbarkeitsgeschichte in der Slowakei). Plzeň: Aleš Čeněk 2009, 267 Seiten. (ISBN 978-80-7380-161-8), Rec.: Journal on European History of Law, 1, 2010, No. 2, Londýn (Velká Británie), STS Science Centre Ltd., s. 94 – 95.
 3. Schelle, K.: Pocta Eduardu Vlčkovi k 70. narozeninám (Festschrift für Eduard Vlček zum 70. Geburtstag). Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci 2010, 488 Seiten. (ISBN 978-80-244-2491-0). Rec.: Journal on European History of Law, 1, 2010, No. 2, Londýn (Velká Británie), STS Science Centre Ltd., s. 96.
 4. Schelle, K.: Ján Švidroň: Právnohistorické a právnoteoretické základy práva duševného vlastníctva a jeho místo v systému slovenského práva. In. Právo duševního vlastníctva v informačnej společnosti a v systému práva (Rechtshistorische und rechtstheoretische Grundlagen des Rechts des geistigen Eigentums in der Informationsgesellschaft und im Rechtssystem. In: Recht des geistigen Eigentums in der Informationsgesellschaft und im Rechtssystem). Bratislava: Veda 2009, Seiten 27 – 156. Rec: Journal on European History of Law, 1, 2010, No. 2, Londýn (Velká Británie), STS Science Centre Ltd., s. 97.
 5. Schelle, K.: Jiří Bílý: Homo oeconomicus evropského feudalismu, VIP Books, Praha 2007, 527 s. Rec.: Právněhistorické studie, 41, Praha 2012, s. 393-395.
 6. Schelle, K.: Jiří Bílý: Moc a právo v evropské politické tradici, Vydavatelství Aleš Čeněk, Plzeň 209, 383 str. Rec.: Právněhistorické studie, 42, Praha 2012, s. 322 – 323.