dot2

ROZHODČÍ ŘÍZENÍ

Členové kanceláře vykonávají již řadu let funkci nestranných rozhodců pro podnikatele, kteří chtějí případné budoucí spory řešit alternativním způsobem, tedy mimo rámec soudního řízení. Při výkonu funkce rozhodce vycházejí z bohatých zkušeností s touto činností, včetně rozhodování sporů s cizím prvkem. Členové kanceláře jsou ochotni sepsat dle zadaných požadavků rozhodčí smlouvy či rozhodčí doložky. Zastupují podnikatele v řízení před rozhodčími orgány včetně Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky i mezinárodních rozhodčích soudů/orgánů.