PUBLIKAČNÍ ČINNOST – Učebnice

Doc. JUDr. Karel Schelle, CSc.

1. Schelle, K. – Kadlecová. M. – Mates, P. – Veselá, R. – Vlček, E.: Československé dějiny státu a práva (1918 – 1945). Brno, Masarykova univerzita 1991. 137 s.

2. Schelle, K. – Galvas, M. – Gregorová, Z. – Mates, P. – Píchová, I.: Základy pracovního práva (1. díl – obecná část). Brno, Masarykova univerzita 1992. 118 s.

3. Schelle, K. a kol.: Základy práva. Brno, Masarykova univerzita 1992. 138 s.

4. Schelle, K. – Kadlecová, M. – Mates, P. – Veselá, R. – Vlček, E.: Dějiny československého státu a práva (1918 – 1945). Brno, Masarykova univerzita 1992. 138 s.

5. Schelle, K.: Kapitoly z dějin státní správy. Brno, Masarykova univerzita 1992. 165 s.

6. Schelle, K. – Mates, P. – Kadlecová – Bílý, J.: Moderní dějiny státu a práva I. část (státy západní Evropy a USA). Brno, Masarykova univerzita 1993. 233 s.

7. Schelle, K. (člen autor. kol.): Politologie. Brno, Masarykova univerzita 1993. 272 s.

8. Schelle, K. a kol.: Základy veřejného práva. Brno, Masarykova univerzita 1993. 353 s.

9. Schelle, K. a kol.: Základy soukromého práva. Brno, Masarykova univerzita 1993. 296 s.

10. Schelle, K. – Galvas, M. – Gregorová, Z. – Píchová, I. – Mates, P.: Pracovní právo. Brno, Masarykova univerzita 1993. 299 s.

11. Schelle, K. – Židlická, M.: Obecné dějiny státu a práva I. (Starovìk). Brno, Masarykova univerzita 1993. 139 s.

12. Schelle, K. a kol.: Obecné dějiny státu a práva II. (Státy západní Evropy a USA). Brno, Masarykova univerzita 1993. 325 s.

13. Schelle, K. a kol.: Obecné dějiny státu a práva III. (Státy východní Evropy). Brno, Masarykova univerzita 1993. 158 s.

14. Schelle, K. – Vlček, E.: Vybrané kapitoly z právních dějin. Brno, Masarykova univerzita 1993. 104 s.

15. Schelle, K. – Kadlecová, M. – Vlček, E.: Několik kapitol z právních dějin. Brno, Masarykova univerzita 1994. 129 s.

16. Schelle, K. a kol.: Základy práva 1. Veřejné právo. Brno, Masarykova univerzita 1994. 444 s.

17. Schelle, K. a kol.: Základy práva 2. Soukromé právo. Brno, Masarykova univerzita 1994. 314 s.

18. Schelle, K. a kol.: Právní nauka pro školy a praxi. Brno, Masarykova univerzita 1995. 323 s., 2. vyd. 1996. 335 s., 3. vyd. 1998. 335 s., 4. vyd. 2000. 353 s., 5. vyd. 2002. 343 s.

19. Schelle, K. – Židlická, M.: Právní dějiny 1. Starověk. Brno, Doplnìk 1998. 274 s.

20. Schelle, K. a kol.: Právní dějiny 2. Státy západní Evropy a USA. Brno, Doplněk 1999. 719 s.

21. Schelle, K. a kol.: Právní dějiny 3. Státy střední a východní Evropy. Brno, Doplněk 1998. 430 s.

22. Schelle, K. a kol.: Úvod do studia práva pro ekonomy. Brno, Dočkal 2001. 247 s.

23. Schelle, K. – Schelleová, I.: Úvod do studia občanského práva procesního pro ekonomy. Brno, Dočkal 2002. 195 s.

24. Schelle, K. a kol.: Úvod do práva pro ekonomy. Praha, Eurolex Bohemia 2002. 350 s.

25. Schelle, K.: Vývoj veřejné správy v letech 1848 – 1948. Praha, Eurolex Bohemia 2002. 389 s.

26. Schelle, K. – Tomancová, J. a kol.: Právní nauka pro školy a praxi. Praha, Eurolex Bohemia 2004. 447 s.

27. Schelle, K. a kol.: Vývoj českého soukromého práva. Praha, Eurolex Bohemia 2004. 213 s.

28. Schelle, K. a kol.: Základy práva. Praha, Eurolex Bohemia 2004. 714 s.

29. Schelle, K. – Tomancová, J. a kol.: Právní nauka pro pracovníky veřejné správy. Praha, Eurolex Bohemia 2005. 292 s.

30. Schelle, K. a kol.: Základy práva pro ekonomy (vybrané kapitoly). Ostrava, KEY Publishing 2006. 344 s.

31. Schelle, K. (člen autor. kol.): Základy práva (nejen) pro školy. Boskovice, ALBERT 2007. 360 s.

32. Schelle, K. (člen autor. kol.): Úvod do studia. Ostrava, KEY Publishing 2007. 70 s.

33. Schelle Karel a kol.: Základy práva pro ekonomy. Ostrava, KEY Publishing 2007. 379 s.

34. Schelle, K. – Vojáček, L. – Knoll V.: České právní dějiny. Plzeň, Aleš Čeněk 2008, 684 s.

35. Schelle, K. a kol.: Právo pro ekonomy. Ostrava, KEY Publishing 2009. 380 s.

36. Schelle, K. a kol.: Základy občanského práva. Ostrava, KEY Publishing 2009. 188 s.

37. Schelle, K. (člen autor. kol.): Základy pracovního práva. Ostrava, KEY Publishing 2009. 144 s.

38. Schelle, K. a kol.: Základy práva pro pedagogy I. Ostrava, KEY Publishing 2009. 254 s.

39. Schelle, K. a kol.: Základy práva pro pedagogy II. Ostrava, KEY Publishing 2009. 190 s.

40. Schelle, K. – Schelleová, A. – Tomancová, J.: Správní právo. Boskovice, ALBERT 2009. 137 s.

41. Schelle, K. a kol.: Dějiny české veřejné správy. Plzeň, Aleš Čeněk 2009. 314 s.

42. Schelle, K. (člen autor. kol.).: Evropské právní dějiny. Brno, Masarykova univerzita 2009. 253 s.

43. Schelle, K. (člen autor. kol.): Nástin právních dějin. Brno, Masarykova univerzita 2011. 322 s.