ÚČAST NA VĚDECKÝCH KONFERENCÍCH
JUDr. Karel Schelle, jr., LL.M., MBA
 1. Mezinárodní únosy dětí
  Konference „Plnění Úmluvy o právech dítěte Českou republikou„. Brno, Vysoká škola Karla Engliše v Brně společně s Nejvyšším státním zastupitelstvím České republiky, 16. – 17. 10. 2001
 2. Povinnost likvidátora podat návrh na prohlášení konkurzu při zjištění předlužení společnosti
  Konference „Současnost a perspektivy úpadkového práva„. Brno, Vysoká škola Karla Engliše v Brně společně s Komorou správců majetku a likvidátorů, 25. 10. 2001
 3. Bezpečnost ochrany dat u nás
  Konference „Bezpečnostní systém České republiky„. Brno, Vysoká škola Karla Engliše, 11. 12. 2001
 4. Zamyšlení nad postavením advokáta v trestním řízení po poslední novele trestního řádu
  Konference „Trestní právo – současnost a perspektivy„. Brno, Vysoká škola Karla Engliše, 30. 1. 2002