PUBLIKAČNÍ ČINNOST – Bibliografie

Doc. JUDr. Karel Schelle, CSc.

1. Schelle, K. – Veselá, R.: Bibliografie katedry dějin státu a práva Právnické fakulty UJEP v Brně za léta 1970 – 1985. Brno, Právnická fakulta Univerzita J. E. Purkyně 1986. 67 s.

2. Schelle, K.: Bibliografie právních dějin Moravy 1945 – 1990. Brno, Masarykova univerzita 1992. 97 s.

3. Schelle, K. – Bauerová, S.: Bibliografie Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně za rok 1990. Brno, Masarykova univerzita 1993. 27 s.

4. Schelle, K. – Bauerová, S.: Bibliografie Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně za rok 1991. Brno, Masarykova univerzita 1993. 31 s.

5. Schelle, K. – Bauerová, S.: Bibliografie Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně za rok 1992. Brno, Masarykova univerzita 1993. 61 s.

6. Schelle, K. – Kopecká, S.: Bibliografie Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně za léta 1969 – 1989. Brno, Masarykova univerzita 1993. 181 s.

7. Schelle, K. – Rymešová, H.: Bibliografie Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně za rok 1993. Brno, Masarykova univerzita 1994. 61 s.