dot2

ZASTUPOVÁNÍ V ŘÍZENÍ PŘED ÚSTAVNÍM SOUDEM

Sepis ústavních stížností a zastupování v řízení před Ústavním soudem ČR, tato činnost je opřena o několikaleté zkušenosti získané při výkonu funkce odborného poradce soudce Ústavního soudu ČR.