dot2

PRACOVNÍ PRÁVO

Poskytování právních služeb při pracovněprávních úkonech, sepis žalob s pracovněprávní problematikou a zastupování před soudy všech stupňů, včetně Ústavního soudu ČR a mezinárodních soudů. Konzultační a poradenská činnost z oblasti pracovního práva. Sepisy pracovních smluv, dohod o provedení práci a pracovní činnosti i dalších pracovněprávních závazkových vztahů. Zastupování v jednání s odborovými organizacemi, se zaměstnavateli i zaměstnanci.