PUBLIKAČNÍ ČINNOST – Články v denním tisku

Doc. JUDr. Karel Schelle, CSc.
 1. Schelle, K.: Příspěvek k zespolečenštění našeho průmyslu. Rovnost, 31. října 1978
 2. Schelle, K.: Operace „Valkýra“. Rovnost, 21. července 1979.
 3. Schelle, K.: Uzákonění krutosti. Rovnost, 26. ledna 1980.
 4. Schelle, K. – Malenovský, J.: O míru v roce 1462. Rovnost, 19. dubna 1980.
 5. Schelle, K.: Jiří z Poděbrad a Morava. Rovnost, 28. března 1981.
 6. Schelle, K. – Mates, P.: Brněnští vysokoškoláci jednotně v boji. Rovnost, 11. dubna 1981.
 7. Schelle, K.: Za vlády Karla IV. Rovnost, 16. května 1981.
 8. Schelle, K.: Období velkých reforem. Rovnost, 14. listopadu 1981.
 9. Schelle, K. – Mates, P.: Hradecký program a dnešek. Rovnost, 3. dubna 1982.
 10. Schelle, K.: Atentát na vraha. Rovnost, 22. května 1982.
 11. Schelle, K.: Cestou míru a pokroku. Brněnský večerník, 29. prosince 1982.
 12. Schelle, K.: Publikace k volbám. Brněnský večerník, 6. května 1986.
 13. Schelle, K.: Význam trestního práva při realizaci Budovatelského programu (1. část). Bezpečnost, 7. srpna 1986 (č. 32).
 14. Schelle, K.: Význam trestního práva při realizaci Budovatelského programu (2. část). Bezpečnost, 14. srpna 1986 (č. 33).
 15. Schelle, K.: Trestní právo v Bulharsku. Bezpečnost, 28. srpna 1986 (č. 35).
 16. Schelle, K.: Dvouletka (40. výročí schválení Budovatelského programu). Hospodářské noviny, 17. října 1986 (č. 42).
 17. Schelle, K.: Počátku trestního práva v Polsku před 40 lety. Bezpečnost, 11. září 1986 (č. 37).
 18. Schelle, K.: Trestní právo v Maďarsku. Bezpečnost, 20. listopadu 1986 (č. 47).
 19. Schelle, K.: Program národní revoluce. Brněnský večerník, 6. dubna 1987.
 20. Schelle, K.: Hradec 1947. Hospodářské noviny, 10. dubna 1987 (č. 15).
 21. Schelle, K.: Vývoj trestní odpovědnosti mladistvých (Současná právní úprava). Bezpečnost, 19. března 1987 (č. 12).
 22. Schelle, K.: Vývoj trestní odpovědnosti mladistvých (Možnosti dalšího vývoje). Bezpečnost, 2. dubna 1987 (č. 14).
 23. Schelle, K.: Laskavost pana Marshalla (1. část). Hospodářské noviny, 3. července 1987 (č. 27).
 24. Schelle, K.: Laskavost pana Marshalla (2. část). Hospodářské noviny, 10. července 1987 (č. 28).
 25. Schelle, K.: Boj o milionářskou dávku. Hospodářské noviny, 21. srpna 1987 (č. 34).
 26. Schelle, K. – Mates, P.: Důsledky zrady. Zemědělské noviny, 1. října 1988.
 27. Schelle, K. – Mates, P.: Z historie správy města. Brněnský večerník, 25. září 1990.
 28. Schelle, K. – Mates, P.: O trestu smrti. Rovnost, 18. října 1991.
 29. Schelle, K.: Vědecká konference o realizaci Listiny základních práv a svobod v právním řádu České republiky. Univerzitní noviny, 0, 1993, č. 0, s. 5.
 30. Schelle, K.: Vědecká konference o právní vědě v meziválečném období. Univerzitní noviny, 0, 1993, č. 0, s. 6.
 31. Schelle, K.: Rozvoj vztahů mezi brněnskou Právnickou fakultou a The John Marshall Law School v Chicagu. Univerzitní noviny, 0, 1993, č. 0, s. 6.
 32. Schelle, K.: Časopis pro právní vědu a praxi. Univerzitní noviny, 0, 1993, č. 0, s. 26.
 33. Schelle, K. – Židlická, M.: I. sympozium českých a slovenských romanistů. Univerzitní noviny, 1, 1994, č. 1, s. 9.
 34. Schelle, K.: Beseda na Právnické fakultě. Univerzitní noviny, 1, 1994, č. 2, s. 15.
 35. Schelle, K.: Zpráva o Právnické fakultě MU. Univerzitní noviny, 1, 1994, č. 3, s. 15 – 16.
 36. Schelle, K. – Schelleová, I.: Preferovat nejen dražbu, Konkursní noviny, 6, 2003, č. 21, s. 12 – 13.
 37. Schelle, K.: Je možné se bránit proti příliš hlučným sousedům?, New Express, 5, 2003, č. 10, s. 22.
 38. Schelle, K. – Schelleová, I.: Malé uspokojení pohledávek, Konkursní noviny, 6, 2003, č. 22, s. 1 – 3.
 39. Schelle, K. – Marek, K.: Zpeněžení konkurzní podstaty a uzavření kupní smlouvy, Konkursní noviny, 6, 2003, č. 24, s. 15; č. 25, s. 1, 3; č. 26, s. 15; 2004, č. 1, s. 15.