PUBLIKAČNÍ ČINNOST – Sbírky právních předpisů a dokumentů

Doc. JUDr. Karel Schelle, CSc.

1. Schelle, K.: Vývoj státní správy v dokumentech. I. část (do roku 1945). Brno, Masarykova univerzita 1992. 337 s.

2. Schelle, K.: Vývoj státní správy v dokumentech. II. část (od roku 1945). Brno, Masarykova univerzita 1992. 242 s.

3. Schelle, K.: Moderní dějiny státu a práva v dokumentech I. Vývoj mezinárodních vztahů. Brno, Masarykova univerzita 1992. 247 s.

4. Schelle, K. – Mates, P. – Vlček, E. – Kadlecová, M.: Moderní dějiny státu a práva v dokumentech II. Státy západní Evropy a USA. Brno, Masarykova univerzita 1993. 348 s.

5. Schelle, K.– Mates, P. – Vlček, E. – Kadlecová, M.: Moderní dějiny státu a práva v dokumentech III. Státy východní Evropy. Brno, Masarykova univerzita 1993. 450 s.

6. Schelle, K.: Československé dějiny státu a práva v dokumentech I. Období boje za státní samostatnost (1914 – 1918). Brno, Masarykova univerzita 1993. 134 s.

7. Schelle, K.: Československé dějiny státu a práva v dokumentech II. Ústavní systém (1918 – 1938). Brno, Masarykova univerzita 1993. 314 s.

8. Schelle, K.: Československé dějiny státu a práva v dokumentech III. Státní správa (1918 – 1938). Brno, Masarykova univerzita 1993. 305 s.

9. Schelle, K.: Československé dějiny státu a práva v dokumentech IV. Zahraniční politika, organizace soudnictví, právní úprava ekonomiky (1918 – 1938). Brno, Masarykova univerzita 1993. 243 s.

10. Schelle, K.: Československé dějiny státu a práva v dokumentech V. Druhá republika (1938 – 1939). Brno, Masarykova univerzita 1993. 231 s.

11. Schelle, K.: Československé dějiny státu a práva v dokumentech VI. Období nesvobody (1939 – 1945). Brno, Masarykova univerzita 1993. 284 s.

12. Schelle, K. – Schelleová, I.: Civilní kodexy 1811 – 1950 – 1964. Brno, Masarykova univerzita 1993. 602 s.

13. Schelle, K. – Vlček, E.: Dokumenty ke studiu moderních dějin státu a práva I. Dokumenty mezinárodně právního charakteru. Brno, Masarykova univerzita 1994. 212 s.

14. Schelle, K. – Vlček, E.: Dokumenty ke studiu moderních dějin státu a práva II. Ústavy a normy ústavního charakteru. Brno, Masarykova univerzity 1994. 382 s.

15. Schelle, K.: Dokumenty z ústavních a správních dějin první Československé republiky I. Ústavní právo. Brno, Masarykova univerzita 1994. 314 s.

16. Schelle, K.: Dokumenty z ústavních a správních dějin první Československé republiky II. Státní správa. Brno, Masarykova univerzita 1994. 504 s.

17. Schelle, K.– Vlček, E. – Židlická, M.: Obecné dějiny státu a práva v dokumentech. I. díl. Brno, Masarykova univerzita 1994. 174 s.

18. Schelle, K. – Vlček, E.: Obecné dějiny státu a práva v dokumentech. II. díl. Brno, Masarykova univerzita 1994. 167 s.

19. Schelle, K.– Vlček, E.: Obecné dějiny státu a práva v dokumentech. III. díl. Brno, Masarykova univerzita 1994. 161 s.

20. Schelle, K. – Vlček, E.: Dokumenty z československých dějin státu a práva 1937 – 1949. Brno, Masarykova univerzita 1994. 254 s.

21. Schelle, K. – Schelleová, I.: Právní úprava advokacie (Historie a současnost). Brno, Masarykova univerzita 1995. 165 s.

22. Schelle, K. – Schelleová, I.: Právní úprava notářství (Historie a současnost). Brno, Masarykova univerzita 1995. 358 s.

23. Schelle, K. – Schelleová, I.: Právní úprava civilního řízení (Historie a současnost). I. část. Brno, Masarykova univerzita 1995. 324 s.

24. Schelle, K. – Schelleová, I.: Právní úprava civilního řízení (Historie a současnost). II. část. Brno, Masarykova univerzita 1995. 255 s.

25. Schelle, K. – Černý, M.: Zdravotnictví v mezinárodních dokumentech (Soubor nejvýznamnějších mezinárodních úmluv jimiž je Česká republika vázána). Praha, Eurolex Bohemia 2004. 202 s.

26. Schelle, K. – Man, V.: Soubor předpisů z ústavního práva (2005). Brno, B.I.B.S., a.s. 2005. 322 s.

27. Schelle, K. – Schelleová, I.: Soubor předpisů z občanského práva procesního (2005). Brno, B.I.B.S., a.s. 2005. 512 s.

28. Schelle, K.: Soubor předpisů z pracovního práva (2005). Brno, B.I.B.S., a.s. 2005. 382 s.

29. Schelle, K. – Schelleová, I.: Soubor předpisů z občanského práva (2005). Brno, B.I.B.S., a.s. 2005. 489 s.

30. Schelle, K. – Labíková, R.: Soubor předpisů z mezinárodního práva obchodního (2005). Brno, B.I.B.S., a.s. 2005. 310 s.

31. Schelle, K. – Schelleová, I.: Soubor předpisů z organizace soudnictví a právní služby (2005). Brno, B.I.B.S., a.s. 2006. 340 s.

32. Schelle, K. – Schelleová, I.: Soubor předpisů z konkurzního řízení (2006). Brno, B.I.B.S., a.s. 2006. 211 s.

33. Schelle, K. – Schelleová, I.: Soubor předpisů z exekučního řízení (2006). Brno, B.I.B.S., a.s. 2006. 247 s.

34. Schelle, K. – Svoboda, I.: Soubor předpisů z organizace veřejné správy (2006). Brno, B.I.B.S., a.s. 2006 170 s.

35. Schelle, K. – Tauchen, J.: Civilní kodexy. 1. díl Občanské zákoníky. Brno. The European Society for History of Law 2010. 772 s.

36. Schelle, K. – Tauchen, J.: Civilní kodexy. 2. díl Procesní předpisy. Brno, The European Society for History of Law 2010. 978 s.

37. Schelle, K. – Tauchen, J.: Pracovní kodexy. Brno, The European Society for History of Law 2010. 476 s.

38. Schelle, K. – Tauchen, J.: Obchodní kodexy. Brno, The European Society for History of Law 2010. 900 s.

39. Schelle, K. – Tauchen, J. – Veselá, R.: Rodinné kodexy. Brno, The European Society for History of Law 2010. 156 s.

40. Schelle, K. – Tauchen, J.: Prameny k dějinám soukromého práva. Občanské právo, část 1. Brno, The European Society for History of Law 2010.

41. Schelle, K. – Tauchen, J.: Prameny k dějinám soukromého práva. Občanské právo, část 2. Brno, The European Society for History of Law 2010.

42. Schelle, K. – Tauchen, J.: Prameny k dějinám soukromého práva. Občanské právo, část 3. Brno, The European Society for History of Law 2010.

43. Schelle, K. – Tauchen, J.: Prameny k dějinám soukromého práva. Občanské právo, část 4. Brno, The European Society for History of Law 2010.

44. Schelle, K. – Tauchen, J.: Prameny k dějinám soukromého práva. Občanské právo, část 5. Brno, The European Society for History of Law 2010.

45. Schelle, K. – Tauchen, J.: Prameny k dějinám soukromého práva. Obchodní právo, část 1. Brno, The European Society for History of Law 2010.

46. Schelle, K. – Tauchen, J.: Prameny k dějinám soukromého práva. Obchodní právo, část 2. Brno, The European Society for History of Law 2010.

47. Schelle, K. – Tauchen, J.: Prameny k dějinám soukromého práva. Pracovní právo. Brno, The European Society for History of Law 2010.

48. Schelle, K. – Tauchen, J.: Prameny k dějinám soukromého práva. Rodinné právo. Brno, The European Society for History of Law 2010.

49. Schelle, K. – Tauchen, J.: Trestní kodexy. 1. díl Hmotněprávní předpisy. Brno, The European Society for History of Law 2011. 643 s.

50. Schelle, K. – Tauchen, J.: Trestní kodexy. 2. díl. Procesněprávní předpisy. Brno, The European Society for History of Law 2011. 989 s.

51. Schelle, K. – Tauchen, J.: Vývoj ústavního práva v dokumentech. Brno, The European Society for History of Law 2011. 294 s.

52. Schelle, K. – Tauchen, J.: Vývoj české veřejné správy v dokumentech. Brno, The European Society for History of Law 2011. 897 s.

53. Schelle, K. – Tauchen, J.: Historie konkursního řízení v dokumentech. Brno, The European Society for History of Law 2012. 708 s.

54. Schelle, K. – Tauchen, J.: Historie notářství v dokumentech. Brno, The European Society for History of Law. 2012. 422 s.

55. Schelle, K. – Tauchen, J.: Historie advokacie v dokumentech. Brno, The European Society for History of Law 2012. 434 s.