dot2

ODBORNÉ PRÁVNÍ EXPERTÍZY

Zpracovávání odborných expertíz, zejména z oblasti práva občanského, obchodního, insolvenčního i pracovního.