dot2

SPRÁVNÍ PRÁVO

Sepis správních podání, zastupování ve správním řízení a při jednání s orgány státní správy a samosprávy, sepis žalob a zastupování před soudem v rámci správního soudnictví, včetně Nejvyššího správního soudu. Zastoupení ve správně-právních věcech i u Ústavního soudu ČR a mezinárodních soudech. Řešení přestupkových problémů.