dot2

PŘEDNÁŠKOVÁ A LEKTORSKÁ ČINNOST

Zajišťování přednášek, odborných diskusí, seminářů a dalších školících i vzdělávacích aktivit, zejména z oblasti občanského, obchodního, pracovního, insolvenčního i procesního práva.