PUBLIKAČNÍ ČINNOST – Zprávy z vědeckého života a články ve vědeckopopulárních časopisech

Doc. JUDr. Karel Schelle, CSc.
  1. Schelle, K.: Význam studentské vědecké a odborné činnosti pro studenty právnických fakult, Právny obzor, 61, 1978, č. 5, s. 476 – 478.
  2. Schelle, K.: Studentská vědecká a odborná činnost na právnické fakultě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Brně, Právník, 117, 1978, č. 6, s. 577 – 578.
  3. Schelle, K. – Janků, M.: Mezinárodní styky studentů právnické fakulty UJEP, Universitas, 11, 1978, č. 4, s. 68 – 69.
  4. Schelle, K. – Schelleová, I.: Celostátní studentská vědecká konference v oboru právo, Universitas, 11, 1978, č. 4, s. 89 – 92.
  5. Schelle, K.: Fakultní studentská vědecká konference na právnické fakultě, Universitas, 11, 1978, č. 4, s. 92 – 93.
  6. Schelle, K.: Mezinárodní studentská vědecká konference, Universitas, 11, 1978, č. 5, s. 97 – 98.
  7. Schelle, K.: VI. fakultní studentská vědecká konference na právnické fakultě UJEP v Brně, Právník, 117, 1978, č. 9, s. 858 – 861.
  8. Schelle, K.: VII. celostátní studentská vědecká konference v oboru právo v Brně, Právník, 117, 1978, č. 9, s. 861 – 866.
  9. Schelle, K.: K rozvoji mezinárodních styků ve vědecké oblasti studentů právnické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Brně se studenty právnických fakult v Německé demokratické republice a Polské lidové republice, Právník, 117, 1978, č. 12, s. 1096 – 1097.
  10. Schelle, K.: Studentská vědecká a odborná činnost na právnické fakultě Univerzity J. E. Purkyně v letech 1969 – 1979. Brno, Právnická fakulta Univerzity J. E. Purkyně 1979, 31 s.
  11. Schelle, K. – Valášek, L.: Významné ocenění studentské vědecké a odborné činnosti na právnické fakultě, Universitas, 12, 1979, č. 1, s. 66.
  12. Schelle, K. – Janků, M.: Studenti právnických fakult na mezinárodních konferencích, Universitas, 12, 1979, č. 1, s. 90 – 91.
  13. Schelle, K.: VII. celostátní kolo studentské vědecké soutěže v oboru právo na právnické fakultě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Brně, Právny obzor, 62, 1979, č. 2, s. 153 – 156.
  14. Schelle, K.: Mezinárodní studentská vědecká konference o správním právu, správní vědě a právu finančním, Správní právo, 12, 1979, č. 1, s. 61 – 63.
  15. Schelle, K.: Studentská vědecká a odborná činnost a hospodářské právo, Arbitrážní praxe, 19, 1979, č. 3, s. 107 – 108.
  16. Schelle, K.: Správní právo ve studentské vědecké a odborné činnost, Správní právo, 12, 1979, č. 3, s. 187 – 189.
  17. Schelle, K.: V. mezinárodní studentská vědecká konference v oboru právo ve Wroclawi, Právny obzor, 62, 1979, č. 4, s. 347.
  18. Schelle, K.: Konference k 750. výročí Statut Konráda Oty, Universitas, 12, 1979, č. 3, s. 93 – 94.
  19. Schelle, K.: Mezinárodní studentská konference k 30. výročí RVHP, Universitas, 12, 1979, č. 3, s. 99.
  20. Schelle, K.: Konference k 30. výročí Rady vzájemné hospodářské pomoci, Arbitrážní praxe, 19, 1979, č. 5, s. 180.
  21. Schelle, K.: Obhajoba doktorské disertační práce prof. JUDr. Bohumila Kučery, CSc., Právny obzor, 62, 1979, č. 5, s. 424 – 425.
  22. Schelle, K.: Studentská vědecká a odborná činnost na právnické fakultě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Brně v roce 1979 (Informační bulletin rady SVOČ). Brno, Právnická fakulta Univerzity J. E. Purkyně 1979, 29 s.
  23. Schelle, K.: VII. fakultní studentská vědecká konference na právnické fakultě, Universitas, 12, 1979, č. 5, s. 84 – 87.
  24. Schelle, K.: Mezinárodní studentská vědecká konference o zemědělskodružstevním právu, Universitas, 12, 1979, č. 5, s. 89 – 90.
  25. Schelle, K.: Studenti právnické fakulty na celostátní konferenci SVOČ, Universitas, 12, 1979, č. 5, s. 91 – 92.
  26. Schelle, K.: Konference k 750. výročí Statut ducis Ottonis a jejich potvrzení pro Brněnsko (1229 – 1979), Vlastivědný věstník moravský, 31, 1979, č. 3, s. 336 – 337.
  27. Schelle, K.: Správní právo na celostátní konferenci studentské vědecké a odborné činnosti v Košicích, Správní právo, 12, 1979, č. 6, s. 372 – 373.
  28. Schelle, K.: Ochrana životního prostředí na právnické fakultě v Brně, Universitas, 12, 1979, č. 6, s. 73.
  29. Schelle, K.: Historie a současnost budování rozvinuté socialistické společnosti, Universitas, 12, 1979, č. 6, s. 74.
  30. Schelle, K.: Mezinárodní vědecká konference o zemědělskodružstevním právu v Polské lidové republice, Správní právo, 12, 1979, č. 7, s. 438 – 439.
  31. Schelle, K.: Konference o přeměnách jihomoravského venkova, Časopis Matice moravské, 98, 1979, č. 3 – 4, s. 389 – 391.
  32. Schelle, K.: VIII. celostátní kolo studentské vědecké soutěže v oboru právo na právnické fakultě Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košicích, Právny obzor, 63, 1980, č. 1, s. 106 – 109.
  33. Schelle, K.: Andor Csizmadia na právnické fakultě v Brně, Universitas, 13, 1980, č. 1, s. 70 – 71.
  34. Schelle, K.: Mezinárodní spolupráce studentů právnické fakulty, Universitas, 13, 1980, č. 1, s. 74 – 75.
  35. Schelle, K.: Konference k 35. výročí Slovenského národního povstání, Universitas, 13, 1980, č. 1, s. 83 – 84.
  36. Schelle, K.: Kolokvium „Slovenské národní povstání – jeho aktuální význam pro rozvoj vědy o státu a právu“, Právník, 119, 1980, č. 2, s. 186 – 187.
  37. Schelle, K.: Mezinárodní studentská vědecká konference na právnické fakultě, Universitas, 13, 1980, č. 2, s. 93.
  38. Schelle, K.: Konference o Slovenském národním povstání ve Velké Lomnici, Historický časopis, 28, 1980, č. 2, s. 336.
  39. Schelle, K.: Mezinárodní konference o městském právu v 16. – 18. století, Časopis Matice moravské, 99, 1980, č. 1 – 2, s. 192 – 194.
  40. Schelle, K.: Zasedání právnické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně, Právník, 119, 1980, č. 9, s. 889 – 890.
  41. Schelle, K.: Studentská vědecká a odborná činnost na právnické fakultě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Brně v roce 1980 (Informační bulletin rady SVOČ). Brno, Právnická fakulta Univerzity J. E. Purkyně 1980, 33 s.
  42. Schelle, K.: Nejlepší studentské vědecké práce z hospodářského práva v roce 1980, Arbitrážní praxe, 31, 1981, č. 7, s. 280.
  43. Schelle, K. – Svatoň, J.: Mezinárodní studentské vědecké konference, Právník, 120, 1981, č. 11, s. 1055 – 1056.
  44. Schelle, K.: K 750. výročí potvrzení Statut ducis Ottonis pro Brněnsko. In: Sborník prací učitelů právnické fakulty v Brně – XI. Brno, Univerzita J. E. Purkyně 1981, s. 273 – 274.
  45. Schelle, K.: K 30. výročí započetí přeměn jihomoravského venkova. In: Sborník prací učitelů právnické fakulty v Brně – XI. Brno, Univerzita J. E. Purkyně 1981, s. 274.
  46. Schelle, K. – Mates, P.: Konference k 200. výročí reforem Josefa II., Časopis Matice moravské, 101, 1982, č. 1-2, s. 203 – 206.
  47. Schelle, K.: Vědecká konference k 35. výročí vydání zákona o Sboru národní bezpečnosti, Správní právo, 15, 1982, č. 6, s. 378 – 379.
  48. Schelle, K.: Mezinárodní vědecká konference k výročí narození Jiřího Dimitrova, Universitas, 15, 1982, č. 5, s. 74 – 75.
  49. Schelle, K.: Mezinárodní konference k vývoji právního postavení dělnické třídy za kapitalismu, Universitas, 15, 1982, č. 5, s. 77.
  50. Schelle, K.: Konference o historii Sboru národní bezpečnosti, Časopis Matice moravské, 102, 1983, č. 3 – 4, s. 405 – 406.
  51. Schelle, K. – Mates, P.: K 200. výročí reforem Josefa II. In: Sborník prací učitelů právnické fakulty v Brně – XIII. Brno, Univerzita J. E. Purkyně 1984, s. 184 – 186.
  52. Schelle, K. – Mates, P.: Seminář o reformách Josefa II., Právněhistorické studie 26, Praha 1984, s. 292 – 295.
  53. Schelle, K.: Konference k 35. výročí vydání zákona o Sboru národní bezpečnosti, Právněhistorické studie 26, Praha 1984, s. 295 – 296.
  54. Schelle, K.: Problematika státní správy a správního práva na mezinárodní konferenci o vzniku a vývoji socialistického státu a práva, Správní právo, 18, 1985, č. 8, s. 508 – 509.
  55. Schelle, K.: Beseda o bitvě u Slavkova, Universitas, 19, 1986, č. 2, s. 70 – 71.
  56. Schelle, K.: PhDr. Antonín Okáč (1908 – 1986), Vlastivědný věstník moravský, 38, 1986, č. 3, s. 335.
  57. Schelle, K.: Konference k 40. výročí osvobození, Právněhistorické studie 28, Praha 1987, s. 307.
  58. Schelle, K.: Setkání právních historiků, Universitas, 21, 1988, č. 5, s. 62 – 63.
  59. Schelle, K.: Mezinárodní právněhistorická konference, Universitas, 21, 1988, č. 6, s. 72 – 73.
  60. Schelle, K. – Mates, P.:Doc. JUDr. Jan Vašečka, CSc. šedesátníkem, Právněhistorické studie 30, Praha 1989, s. 261 – 262.
  61. Schelle, K. – Mates, P.: Kapitola z dějin dívčího školství, Čtení pro ženy, zima 1990/1991, s. 2 – 6.
  62. Schelle, K.: Zástupci Masarykovy univerzity v Mauthausenu, Universitas, 1990, č. 4, s. 93 – 94.
  63. Schelle, K. – Kadlecová, M.: Sto let od narození prof. Vážného, Universitas, 24, 1991, č. 2, s. 73 – 74.
  64. Schelle, K.: Den otevřených dveří na právnické fakultě, Universitas, 24, 1991, č. 4, s. 69.
  65. Schelle, K.: Tisková konference na právnické fakultě, Universitas, 24, 1991, č. 5, s. 69.
  66. Schelle, K.: Právní historici na XVIII. mikulovském sympoziu, Právněhistorické studie 32, Praha 1992, s. 271.
  67. Schelle, K.: Kolokvium „15. březen 1939 a jeho důsledky“, Právněhistorické studie 32, Praha 1992, s. 273 – 274.
  68. Schelle, K. – Mrkývka, P.: Vědecká konference o historii a současnosti veřejné správy, Časopis pro právní vědu a praxi, 1, 1993, č. 1, s. 154 – 156.
  69. Schelle, K.: 60 let budovy právnické fakulty na ulici Veveří, Časopis pro právní vědu a praxi, 1, 1993, č. 1, s. 156 – 157.
  70. Schelle, K.: Aktivita Střediska celoživotního vzdělávání na právnické fakultě, Časopis pro právní vědu a praxi, 1, 1993, č. 1, s. 173 – 175.
  71. Schelle, K. – Mrkývka, P.: Vědecká konference „Historie a současnost veřejné správy“, Právník, 132, 1993, č. 9, s. 824 – 825.
  72. Schelle, K.: Vědecká konference o právní vědě v meziválečném období, Časopis pro právní vědu a praxi, 1, 1993, č. 2, s. 200 – 201.
  73. Schelle, K. – Schelleová, I.: Rozvoj vztahů mezi brněnskou právnickou fakultou a The John Marshall Law School v Chicagu, Časopis pro právní vědu a praxi, 1, 1993, č. 2, s. 201 – 292.
  74. Schelle, K.: Vědecká konference o realizaci Listiny základních práv a svobod v právním řádu České republiky, Časopis pro právní vědu a praxi, 1, 1993, č. 2, s. 203 – 207.
  75. Schelle, K. – Mrkývka, P.: K historii a současnosti veřejné správy, Universitas, 1993, č. 4, s. 63.
  76. Schelle, K.: Vědecká konference o historii a současnosti veřejné správy. In: Historie a současnost veřejné správy (Sborník příspěvků z vědecké konference). Brno, Masarykova univerzita 1993, s. 5 – 7.
  77. Schelle, K. – Mrkývka, P.: Konference o historii a současnosti veřejné správy, Správní právo, 26, 1993, č. 5, s. 311 – 314.
  78. Schelle, K.: Právníci k výročí narození T. G. Masaryka, Právněhistorické studie, č. 33, Praha, Karolinum 1993, s. 253.
  79. Schelle, K.: Vědecká konference o realizaci Listiny základních práv a svobod v právním řádu České republiky. In: Realizace Listiny základních práv a svobod v právním řádu České republiky (Sborník z vědecké konference). Brno, Masarykova univerzita 1994, s. 5 – 6.
  80. Schelle, K.: Mezinárodní vědecká konference „Brno – město uprostřed Evropy“, Časopis pro právní vědu a praxi, 2, 1994, č. 1, s. 233.
  81. Schelle, K. – Židlická, M.: I. sympozium českých a slovenských romanistů, Časopis pro právní vědu a praxi, 2, 1994, č. 1, s. 241 – 242.
  82. Schelle, K.: Nové formy bakalářského studia na právnické fakultě, Časopis pro právní vědu a praxi, 2, 1994, č. 1, s. 247 – 248.
  83. Schelle, K.: Vědecká konference o právní vědě v meziválečném období, Právník, 133, 1994, č. 1, s. 92.
  84. Schelle, K.: Vědecká konference o realizaci Listiny základních práv a svobod v právním řádu České republiky, Právník, 133, 1994, č. 1, s. 92 – 93.
  85. Schelle, K. – Schelleová, I.: Seminář o českém právu pro americké právníky, Právník, 133, 1994, č. 1, s. 93 – 94.
  86. Schelle, K. – Židlická, M.: I. sympozium českých a slovenských romanistů, Právník, 133, 1994, č. 3, s. 288 – 289.
  87. Schelle, K.: Konference o realizaci Listiny základních práv a svobod v právním řádu České republiky, Universitas, 1994, č. 1, s. 70 – 71.
  88. Schelle, K. – Schelleová, I.: České právo pro Američany, Universitas, 1994, č. 1, s. 71 – 72.
  89. Schelle, K.: Slavnostní zasedání vědecké rady právnické fakulty, Časopis pro právní vědu a praxi, 2, 1994, č. 2, s. 241 – 242.
  90. Schelle, K.: Beseda na právnické fakultě, Časopis pro právní vědu a praxi, 2, 1994, č. 2, s. 242.
  91. Schelle, K.: Učitelé právnické fakultě na Mikulovských sympoziích, Časopis pro právní vědu a praxi, 2, 1994, č. 2, s. 242 – 243.
  92. Schelle, K.: Vědecká konference o měnovém systému na území českých zemí, Časopis pro právní a vědu a praxi, 2, 1994, č. 3, s. 245.
  93. Schelle, K.: Vědecká konference „Češi a Slováci a východní Evropa ve 20. století“, Časopis pro právní vědu a praxi, 2, 1994, č. 3, s. 246.
  94. Schelle, K. – Schelleová, I.: Návštěva v Chicagu, Časopis pro právní vědu a praxi, 2, 1994, č. 5, s. 240 – 241.
  95. Schelle, K.: Vědecká konference Dr. Edvard Beneš – politik a státník, Časopis pro právní vědu a praxi, 2, 1994, č. 5, s. 242.
  96. Schelle, K.: Vědecká konference Česko-německé vztahy a střední Evropa, Časopis pro právní vědu a praxi, 2, 1994, č. 5, s. 242.
  97. Schelle, K.: Josef Zieleniec na Právnické fakultě, Časopis pro právní vědu a praxi, 2, 1994, č. 5, s. 244.
  98. Schelle, K.: Konference Výchova k právu. In: Výchova k právu (Sborník z vědecké konference, Brno, 24. května 1994). Brno, Masarykova univerzita 1994, s. 5.
  99. Schelle, K.: Konference Výchova k právu, Časopis pro právní vědu a praxi, 2, 1994, č. 6, s. 231.
  100. Schelle, K.: Vědecká konference k výročí první světové války, Časopis pro právní vědu a praxi, 2, 1994, č. 6, s. 231 – 232.
  101. Schelle, K.: Setkání absolventů právnické fakulty, Časopis pro právní vědu a praxi, 2, 1994, č. 6, s. 238 – 239.
  102. Schelle, K.: Prezident Italské republiky Luigi O. Scalfaro na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, Časopis pro právní vědu a praxi, 3, 1995, č. 2, s. 222 – 223.
  103. Schelle, K.: Prezident České republiky Václav Havel čestným doktorem Masarykovy univerzity v Brně, Časopis pro právní vědu a praxi, 3, 1995, č. 2, s. 224.
  104. Schelle, K. – Židlická, M.: I. Symposium der tschechischen und slowakischen Romanisten, Orbis Iuris Romani (Journal of Ancient Law Studies), 1995, č. 1, s. 187 – 189.
  105. Schelle, K.: Vědecká konference o historii a současnosti právní úpravy základních práv a svobod, Právněhistorické studie, 34, Praha 1997, s. 324.
  106. Schelle, K.: Vědecká konference o právní vědě v meziválečném období, Právněhistorické studie, 34, Praha 1997, s. 325.
  107. Schelle, K.: Vědecká konference o historii a současnosti veřejné správy, Právněhistorické studie, 34, Praha 1997, s. 326 – 327.
  108. Schelle, K. – Židlická, M.: I. sympozium českých a slovenských romanistů, Právněhistorické studie, 34, Praha 1997, s. 328 – 329.
  109. Schelle, K.: Vědecká konference „Plnění Úmluvy o právech dítěte Českou republikou“ In: Plnění Úmluvy o právech dítěte Českou republikou (Sborník z vědecké konference uspořádané Vysokou školou Karla Engliše v Brně společně s Nejvyšším státním zastupitelstvím České republiky ve dnech 16. – 17. října 2001), Brno, Linie 2001, s. 217 – 221.
  110. Schelle, K.: The Scientific Conference „The Fulfillment of the Convention of the Rights of Child by the Czech Republic“. In: Plnění Úmluvy o právech dítěte Českou republikou (Sborník z vědecké konference uspořádané Vysokou školou Karla Engliše v Brně společně s Nejvyšším státním zastupitelstvím České republiky ve dnech 16. – 17. října 2001), Brno, Linie 2001, s. 222 – 227.
  111. Schelle, K.: Wissenschaftliche Konferenz „Erfüllung der Vereinbarung über die Kinderechte durch die Tschechische Republik“. In: Plnění Úmluvy o právech dítěte Českou republikou (Sborník z vědecké konference uspořádané Vysokou školou Karla Engliše v Brně společně s Nejvyšším státním zastupitelstvím České republiky ve dnech 16. – 17. října 2001), Brno, Linie 2001, s. 228 – 233.
  112. Schelle, K.: Konference na téma „Současnost a perspektivy úpadkového práva“, Obchodní právo, 10, 2001, č. 12, s. 36 – 39.
  113. Schelle, K.: Vědecká konference „Současnost a perspektivy úpadkového práva“. In: Současnost a perspektivy úpadkového práva (Sborník z vědecké konference uspořádané Vysokou školou Karla Engliše v Brně společně s Komorou správců majetku a likvidátorů dne 25. října 2001), Brno, Linie 2002, s. 222 – 226.
  114. Schelle, K.: Scientific Conference „Current Situation and Perspectives of Bankruptcy Law“. In: Současnost a perspektivy úpadkového práva (Sborník z vědecké konference uspořádané Vysokou školou Karla Engliše v Brně společně s Komorou správců majetku a likvidátorů dne 25. října 2001), Brno, Linie 2002, s. 227 – 232.
  115. Schelle, K.: Wissenschaftliche Konferenz „Gegenwärtiger Stand und Perspektiven des Insolvenzrechts“. In: Současnost a perspektivy úpadkového práva (Sborník z vědecké konference uspořádané Vysokou školou Karla Engliše v Brně společně s Komorou správců majetku a likvidátorů dne 25. října 2001), Brno, Linie 2002, s. 233 – 238.
  116. Schelle, K.: Plnění Úmluvy o právech dítěte Českou republikou (vědecká konference), Lidská práva, 3, 2001, č. 4, s. 21 – 24.
  117. Schelle, K.: Konference „Plnění Úmluvy o právech dítěte Českou republikou“, Trestněprávní revue, 1, 2002, č. 2, s. 61 – 63.
  118. Schelle, K.: Vědecká konference „Plnění Úmluvy o právech dítěte Českou republikou“, Právník, 141, 2002, č. 3, s. 373 – 376.
  119. Schelle, K.: Vědecká konference „Současnost a perspektivy úpadkového práva“, Právník, 141, 2002, č. 4, s. 497 – 500.
  120. Schelle, K.: Vědecká konference „Bezpečnostní systém České republiky“. In: Bezpečnostní systém České republiky (Sborník z vědecké konference uspořádané Vysokou školou Karla Engliše v Brně dne 11. prosince 2001), Brno, Linie 2002, s. 167 – 169.
  121. Schelle, K.: The Scientific Conference „The Security Systém of the Czech Republic“. In: Bezpečnostní systém České republiky (Sborník z vědecké konference uspořádané Vysokou školou Karla Engliše v Brně dne 11. prosince 2001), Brno, Linie 2002, s. 170 – 173.
  122. Schelle, K.: Vědecká konference „Trestní právo pohledem posledních novel“. In: Trestní právo – současnost a perspektivy (Sborník z vědecké konference uspořádané Vysokou školou Karla Engliše v Brně dne 30. ledna 2002), Brno, Linie 2002, s. 141 – 142.
  123. Schelle, K.: The Scientific Conference The Criminal Law from the Aspect the Latest Amendment. In: Trestní právo – současnost a perspektivy (Sborník z vědecké konference uspořádané Vysokou školou Karla Engliše v Brně dne 30. ledna 2002), Brno, Linie 2002, s. 143 – 14.
  124. Schelle, K.: Vědecká konference „Bezpečnostní systém České republiky“, Právník, 141, 2002, č. 5, s. 616 – 618.
  125. Schelle, K.: Vědecký seminář k problematice globalizace, Právník, 141, 2002, č. 5, s. 618.
  126. Schelle, K.: Úpadkové právo a daňová problematika, Daně, 10, 2002, č. 5, s. 16 – 17.
  127. Schelle, K.: Konference k problematice postavení trestního práva po posledních novelách, Trestněprávní revue, 1, 2002, č. 5, s. 158 – 159.
  128. Schelle, K.: Konference na téma „Trestní právo pohledem posledních novel“, Trestní právo, 7, 2002, č. 6, s. 16.
  129. Schelle, K.: Reforma veřejné správy (historie, současnost a perspektivy). In: Reforma veřejné správy (historie, současnost a perspektivy). Brno, Linie 2002, s. 164 – 165.
  130. Schelle, K.: The Reform of Public Administration (history, present time, perspektives). In: Reforma veřejné správy (historie, současnost a perspektivy). Brno, Linie 2002, s. 166 – 167.
  131. Schelle, K.: Vědecká konference „Trestní právo pohledem posledních novel“, Právník, 141, 2002, č. 8, s. 912 – 913.
  132. Schelle, K.: Plnění úmluvy o právech dítěte Českou republikou. In: Almanach Vysoké školy Karla Engliše v Brně 2001 – 2002. Brno, Vysoká škola Karla Engliše 2002, s. 17 – 19.
  133. Schelle, K.: Současnost a perspektivy úpadkového práva. In: Almanach Vysoké školy Karla Engliše v Brně 2001 – 2002. Brno, Vysoká škola Karla Engliše 2002, s. 19 – 21.
  134. Schelle, K.: Bezpečnostní systém České republiky. In: Almanach Vysoké školy Karla Engliše v Brně 2001 – 2002. Brno, Vysoká škola Karla Engliše 2002, s. 22 – 24.
  135. Schelle, K.: Trestní právo pohledem posledních novel. In: Almanach Vysoké školy Karla Engliše v Brně 2001 – 2002. Brno, Vysoká škola Karla Engliše 2002, s. 24 – 25.
  136. Schelle, K.: Reforma veřejné správy (historie, současnost a perspektivy). In: Almanach Vysoké školy Karla Engliše v Brně 2001 – 2002. Brno, Vysoká škola Karla Engliše 2002, s. 25 – 27.
  137. Schelle, K.: Vědecká konference „Projektování elektronického obchodu“, Právník, 141, 2002, č. 10, s. 1136 – 1137.
  138. Schelle, K.: Mezinárodní vědecká konference: „Humanitní vědy: klíčová témata a evropská integrace na počátku 21. století“, Právník, 141, 2002, č. 10, s. 1137.
  139. Schelle, K.: Vědecká konference „Aktuální otázky konkurzu a vyrovnání – trestněprávní a ekonomické dopady“, Právník, 142, 2003, č. 2, s. 191 – 192.
  140. Schelle, K.: Vědecká konference „Aktuální otázky konkurzu a vyrovnání – trestněprávní dopady“, Trestněprávní revue, 2, 2003, č. 1, s. 28.
  141. Schelle, K.: Mezinárodní vědecká konference o česko-polských vztazích, Právník, 142, 2003, č. 3, s. 317 – 318.
  142. Schelle, K. – Veselá, R.: VI. konference právních romanistů České republiky a Slovenské republiky, Brno 7. – 8. listopadu 2003, Právník, 143, 2004, č. 4, s. 411 – 413.
  143. Schelle, K. – Veselá, R.: Nová studia, Právní rádce, 2004, č. 5, s. 71.
  144. Schelle, K. – Veselá, R.: Nové možnosti právnických studií, Bulletin advokacie, 2004, č. 6, s. 102 – 103.
  145. Schelle, K. – Veselá, R.: Nové možnosti právnických studií pro pracovníky veřejné správy, Veřejná správa, 15, 2004, č. 34, s. 22 –23.
  146. Schelle, K.: Mezinárodní vědecká konference „Education for Management“, Časopis pro právní vědu a praxi, 12, 2004, č. 3, s. 272 – 274.
  147. Schelle, K. – Brejcha, M.: Konferenční aktivity na téma „Ekonomie, právo, management“, Časopis pro právní vědu a praxi, 12, 2004, č. 3, s. 275 – 278.
  148. Schelle, K.: Mezinárodní vědecká konference „Education for Management“, Právník, 143, 2004, č. 12, s. 1265 – 1268.
  149. Schelle, K. – Veselá, R.: VI. mezinárodní konference právních romanistů České republiky a Slovenské republiky, Brno 7. – 8. listopadu 2003. In: Římské právo a neprávnické prameny (Sborník z VI. mezinárodní konference právních romanistů České republiky a Slovenské republiky pořádané Právnickou fakultou Masarykovy univerzity v Brně ve dnech 7. – 8. listopadu 2003). Brno, Masarykova univerzita 2004, s. 6 – 8.
  150. Schelle, K.: Mezinárodní vědecká konference „Vývoj právních kodifikací“. In: Vývoj právních kodifikací (Sborník z mezinárodní vědecké konference). Brno, Masarykova univerzita 2004, s. 6 – 8.
  151. Schelle, K. – Veselá, R.: 54. kongres ICHRPI – Mezinárodní komise pro dějiny zastupitelských a parlamentních institucí, Praha, Senát České republiky, 7. – 10. září 2004, Časopis pro právní vědu a praxi, 12, 2004, č. 4, s. 354 – 355.
  152. Schelle, K.: Mezinárodní konference „General management – GEMAN 04“, Časopis pro právní vědu a praxi, 12, 2004, č. 4, s. 355 – 356.
  153. Schelle, K.: Vědecká konference „Jurist and Manager – JUMAN 04“,Časopis pro právní vědu a praxi, 12, 2004, č. 4, s. 356 – 358.
  154. Schelle, K. – Veselá, R.: 54. kongres ICHRPI – Mezinárodní komise pro dějiny zastupitelských a parlamentních institucí, Praha, Senát České republiky, 7. – 10. září 2004, Právník, 144, 2005, č. 2, s. 205 – 206.
  155. Schelle, K.: Mezinárodní vědecká konference „Vývoj právních kodifikací“, Právník, 144, 2005, č. 2, s. 206 – 2007.
  156. Schelle, K. – Šmíd, V.: Vědecká konference „Právní regulace společnosti informačních sítí“, Právník, 144, 2005, č. 2, s. 207 – 208.
  157. Schelle, K.: Vědecká konference „Jurist and Manager – JUMAN 04“, Právník, 144, 2005, č. 3, s. 309 – 311.
  158. Schelle, K. – Veselá, R.: Vědecká konference českých, moravských a slovenských romanistů, Právník, 144, 2005, č. 8, s. 942 – 944.
  159. Schelle, K.: Mezinárodní vědecká konference JUMAN 05, Právník, 144, 2005, č. 11, s. 1308 – 1311.
  160. Schelle, K.: Právo, ekonomika a management. In: Právo, ekonomika a management (Sborník referátů z modulu „Course seminar“ studia MSc in Law and Business Management Studies na B.I.B.S., a.s. ve školním roce 2004/2005). Brno, B.I.B.S., a.s. 2005, s. 5 – 6.
  161. Schelle, K. – Vojáček, L. – Veselá, R.: Stát a právo v období absolutismu. In: Stát a právo v období absolutismu. Brno, Masarykova univerzita 2005, s. 7 – 8.
  162. Schelle, K. – Veselá, R. – Vojáček, L.: Vědecké kolokvium „Stát a právo v období absolutismu“, Časopis pro právní vědu a praxi, 13, 2005, č. 4, s. 408 – 409.
  163. Schelle, K.: Mezinárodní vědecká konference EDMAN 05, Právník, 145, 2006, č. 2, s. 251 – 256.
  164. Schelle, K.: Symbol a symbolika v právu, Právník, 145, 2006, č. 4, s. 488.
  165. Schelle, K.: Mezinárodní vědecká konference GEMAN 05 General Management, Právník, 145, 2006, č. 4, s. 488 – 491.
  166. Schelle, K.: Mezinárodní vědecká konference PRONT 05 – „Projekt Management“, Právník, 145, 2006, č. 4, s. 491 – 494.
  167. Schelle, K.: V. Mezinárodní napoleonský kongres, Právník, 145, 2006, č. 4, s. 494 – 495.
  168. Schelle, K.: Mezinárodní vědecká konference o vymáhání pohledávek, Právník, 145, 2006, č. 6, s. 742 – 743.
  169. Schelle, K. – Veselá, R. – Vojáček, L.: Vědecké kolokvium „Stát a právo v období absolutismu, Právník, 145, 2006, č. 6, s. 743 – 744.
  170. Schelle, K. – Laclavíková, M.: V. Medzinárodný napoleonský kongres: „Európa 1805“. Správa z medzinárodnej vedeckej konferencie, Právny obzor, 89, 2006, č. 2, Bratislava (Slovensko), SAV, s. 214 – 15.
  171. Schelle, K.: Mezinárodní konference MOMAN 06, Právník, 145, 2006, č. 9, s. 1108 – 1109.
  172. Schelle, K.: Mezinárodní konference „2000 let po bitvě u Slavkova“, Právník, 145, 2006, č. 9, s. 1109 –1110.
  173. Schelle, K.: Právo, ekonomika a management. In: Právo, ekonomika a management 2006 (Sborník referátů z modulu „Course seminar“ studia MSc in Law and Business Management Studies na B.I.B.S., a.s. ve školním roce 2005/2006). Brno, B.I.B.S., a.s. 2006, s. 1 (ISBN 80-86575-33-0)
  174. Schelle, K.: Mezinárodní vědecká konference EDMAN 06, Právník, 146, 2007, č. 4, s. 453 – 455.
  175. Schelle, K.: Mezinárodní vědecká konference „Symbol a symbolika v právu – 2006“, Právník, 146, 2007, č. 6, s. 708 – 709.
  176. Schelle, K.: Mezinárodní vědecká konference GEMAN 06, Právník, 146, 2007, č. 6, s. 709 –712.
  177. Schelle, K. – Veselá, R.: 54. kongres ICHRPI – Mezinárodní komise pro dějiny zastupitelských a parlamentních institucí, Praha Senát České republiky, 7. – 10. září 2004, Právněhistorické studie, 38, Praha 2007, s. 486 – 487.
  178. Schelle, K – Veselá, R.: Vědecká konference „Římská rodina v sociálních a právních vztazích“, Bratislava, 18. – 19. března 2005, Právněhistorické studie, 38, Praha 2007, s. 491 – 492.
  179. Schelle, K. – Veselá, R.: VI. konference právních romanistů České republiky a Slovenské republiky, Brno, 7. – 8. listopadu 2003, Právněhistorické studie, 38, Praha 2007, s. 507 – 509.
  180. Schelle, K.: Mezinárodní vědecká konference „Vývoj právních kodifikací“, Brno, 15. září 2004, Právněhistorické studie, 38, Praha 2007, s. 510 – 511.
  181. Schelle, K.: Symbol a symbolika v právu, Brno, 22. září 2005, Právněhistorické studie, 38, Praha 2007, s. 512 – 513.
  182. Schelle, K.: V. mezinárodní napoleonský kongres, Brno, 26. – 28. září 2005, Právněhistorické studie, 38, Praha 2007, s. 514 – 515.
  183. Schelle, K.: Účast právních historiků na konferenci k výročí napoleonských válek, Brno, 21. – 22. dubna 2005, Právněhistorické studie, 38, Praha 2007, s. 516.
  184. Schelle, K. – Veselá, R. – Vojáček, L.: Vědecké kolokvium „Stát a právo v období absolutismu“, Brno, 19. října 2005, Právněhistorické studie, 38, Praha 2007, s. 517 – 518.
  185. Schelle, K.: Právo a ekonomika. In: Právo, ekonomika a management 2008 (Sborník referátů z modulu „Course Seminar“ studia MSc in Law and Business Management Studies na B.I.B.S., a.s. ve školním roce 2007/2008). Ostrava, KEY Publishing 2008, s. 5 – 7.
  186. Schelle, K.: Aktuální otázky práva ČR a EU 2008. In: Aktuální otázky práva ČR a EU 2008 (Sborník referátů z modulu „Aktuální otázky práva ČR a EU“ studia LLM in Czech Business law in the European Union na B.I.B.S., a.s. ve školním roce 2007/2008). Ostrava, KEY Publishing 2008, s. 5.

 

  1. Schelle, K.: Mezinárodní vědecká konference „Symbol a symbolika v právu – 2006“, Brno, 19. září 2006. In: Právněhistorické studie, 40, Praha 2009, s. 615 – 616.

 

  1. Schelle, K.: Konference „Politické procesy v Československu (1948 – 1989), Časopis pro právní vědu a praxi, 17, 2009, č. 4, s. 80.

 

  1. Schelle, K.: Konference „Metternich a jeho doba“ Časopis pro právní vědu a praxi, 17, 2009, č. 4, s. 81.

 

  1. Schelle, K. – Tauchen, J.: Foundation of „The European Society for History of law“, Journal on European History of Law, 1, 2010, No. 1, Londýn (Velká Británie), STS Science Centre Ltd., s. 2.

 

  1. Schelle, K. – Tauchen, J.: Entstehung der wissenschaftlichen Gesellschaft „The European Society for History of Law“, Journal on European History of Law, 1, 2010, No. 1, Londýn (Velká Británie), STS Science Centre Ltd., s. 3.

 

  1. Schelle, K.: Konferenz „Metternich und seine Zeit“, Journal on European History of Law, 1, 2010, No. 1, Londýn (Velká Británie), STS Science Centre Ltd., s. 90 – 91.

 

  1. Schelle, K.: Konferenz „Politische Prozesse in der Tschechoslowakei (1948 – 1989), Journal on European History of Law, 1, 2010, No. 1, Londýn (Velká Británie), STS Science Centre Ltd., s. 91 – 92.

 

  1. Schelle, K.: Das siebzigste Jubiläum von Prof. Vlček, Journal on European History of Law, 1, 2010, No. 1, Londýn (Velká Británie), STS Science Centre Ltd., s. 92 – 93.

 

  1. Schelle, K. – Tauchen, J.: Vznik vědecké společnosti „The European Society for History of Law“, Časopis pro právní vědu a praxi, 18, 2010, č. 1, s. 80 – 81.

 

  1. Schelle, K.: Prof. JUDr. Eduard Vlček, CSc. sedmdesátníkem, Časopis pro právní vědu a praxi, 18, 2010, č. 1, s. 80 – 81.

 

  1. Schelle, K. – Tauchen, J.: Vznik vědecké společnosti „The European Society for History of Law“, Právo, ekonomika, management, 1, 2010, č. 2, s. 50.

 

 1. Schelle, K.: Konferenz „Entwicklung des Privatrechts auf dem Gebiet der Tschechischen Republik“, Journal on European History of Law, 1, 2010, No. 2, Londýn (Velká Británie), STS Science Centre Ltd., s. 102 – 103.
 2. Schelle, K.: Vor hundert Jahren wurde der Brünner Rechtshistoriker Prof. JUDr. Bohumil Kučera, DrSc. (1910 – 1979) geboren, Journal on European History of Law, 1, 2010, No. 2, Londýn (Velká Británie), STS Science Centre Ltd., s. 103.
 3. Schelle, K.: 110 Jahren seit der Geburt vom bedeutenden mährischen Rechtshistoriker und Numismatiker Prof. JUDr. Jaroslav Pošvář, CSc. (1900 – 1984), Journal on European History of Law, 1, 2010, No. 2, Londýn (Velká Británie), STS Science Centre Ltd., s. 104 – 107.
 4. Schelle, K.: Konference Výzkum vývoje českého soukromého práva, Právo, ekonomika, management, 1, 2010, č. 4, s. 137.
 5. Schelle, K. – Tauchen, J.: Konference „Vývoj soukromého práva na území České republiky“, Časopis pro právní vědu a praxi, 18, 2010, č. 4, s. 393 – 394.
 6. Schelle, K.: Prof. JUDr. Eduard Vlček, CSc., sedmdesátníkem, Právněhistorické studie, 41, Praha 2012, s. 425 – 427.
 7. Schelle, K.: Za prof. PhDr. Janem Janákem, CSc., Právněhistorické studie, 41, Praha 2012, s. 433.
 8. Schelle, K.: Konference „Stát a právo v době Metternichově“, Právněhistorické studie, 42, Praha 2012, s. 345 – 346.
 9. Schelle, K.: Vědecká konference „Politické procesy v Československu (1948 – 1989), Právněhistorické studie, 42, Praha 2012, s. 350 – 351.
 10. Schelle, K.: Prof. Jan Vážný, Journal on European History of Law, 1, 2012, No. 3, Londýn (Velká Británie), STS Science Centre Ltd., s. 132 – 133.
 11. Schelle, K.: Prof. JUDr. Jiří Cvetler, Journal on European History of Law, 1, 2012, No. 3, Londýn (Velká Británie), STS Science Centre Ltd., s. 133 – 134.
 12. Schelle, K.: Legal Archeology, Journal on European History of Law, 1, 2012, No. 3, Londýn (Velká Británie), STS Science Centre Ltd., s. 136. (ISSN 2042-6402)