dot2

TRESTNÍ PRÁVO

Zastupování v trestním řízení, výkon obhájce v trestním řízení i ve vztahu k osobám mladistvým, výkon opatrovnictví ve věcech nezletilců, zastupování poškozených jako zmocněnec poškozeného, zastoupení ve vykonávacím řízení včetně sepisu příslušných podání ve vztahu k tomuto řízení, zastupování/obhajoba ve věcech návrhu na obnovu řízení, včetně sepisu návrhů na obnovu řízení, právní služby ve vztahu k trestněprávním stížnostem pro porušení zákona, zastupování v trestních kauzách u Nejvyššího soudu ČR, Ústavního soudu ČR i u mezinárodních soudů, zastupování v jednáních s mediační a probační službou, sepisy trestněprávních rozborů/odborných expertíz, trestních oznámení, nároků poškozených na náhradu škody v trestním řízení, dohod o narovnání, písemných podání v rámci přípravného řízení a následném řízení u soudů, žádostí o milost prezidentu republiky a sepisy dalších podání souvisejících s trestněprávní problematikou.