dot2

ADVOKÁTNÍ ÚSCHOVY

Zajišťování advokátních úschov zejména v souvislosti s uzavíráním smluv o převodu nemovitosti.


Výše poplatku za zajištění advokátní úschovy:

  1. Peněžité úschovy
  2. 2% z uschovávané částky (minimálně však 5.000,- Kč)
    Při úschovách větších finančních obnosů možnost stanovení individuální odměny uschovatele.

  3. Nepeněžité úschovy
  4. Dle osobní domluvy uschovatele s klientem.